Sunteți pe pagina 1din 1

SCHIȚĂ DE LECȚIE

Tema lecției: CINE SUNT EU?

Clasa a V-a

Competențe generale :

- Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine și a unui stil de viață sănătos și echilibrat;
- Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare.

Competențe specifice :

- Identificarea resurselor personale și a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei;


- Acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți.

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

 Exercițiu de energizare. Se desfășoară jocul ,, Dacă aș putea fi altcineva, aș fi...”. Această


activitate este un joc de spargere a gheții cu rolul de a introduce participanții în tematica
sesiunii și de a stimula grupul să lucreze împreună.
 Prezentarea temei și a obiectivelor.
 Desfășurarea lecției.

”Autocunoașterea este un proces care continuă pe parcursul întregii vieți, ajutându-ne să ne


adaptăm cât mai bine la cei din jur, să avem rezultate bune în activitățile noastre, să fim
sănătoși și echilibrați emoțional. Pentru a răspunde la întrebarea ”Cine sunt eu?”, trebuie să
vă identificați aptitudinile, abilitățile, calitățile, interesele, aspirațiile, valorile.” Se explică
înțelesul cuvintelor: aptitudini, abilități, calități, interese, aspirații, valori.

Pentru însușirea și consolidarea acestora, se va desfășura jocul ”Potrivește cuvintele cu


definițiile” (https://wordwall.net/ro/resource/4121213).

Fiecare elev va primi o fișă de lucru ( ”Eu sunt...”) pe care o va completa, apoi o va prezenta
colegilor. Colegii pot adăuga calitățile pe care le-au remarcat la elevul care își prezintă fișa.

Lucrările copiilor vor fi afișate în clasă.

 Debriefing. Această activitate are scopul de a-i stimula pe elevi să reflecteze la ceea ce au
învățat pe parcursul lecției.
- Care sunt aspectele despre tine pe care le-ai identificat?
- A fost greu sau ușor să completezi tabelul? De ce?
- Ce lucruri noi ați aflat/descoperit?
- De ce este important este să ne cunoaștem?

 Încheierea lecției. Aprecieri generale și individuale.

Realizarea unui desen ” Tricoul personalizat”.