Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA : GRUP SCOLAR „C.

BRATESCU” ISACCEA

PROIECT DIDACTIC

DATA: 26.05.2010
CLASA: VII A
PROPUNĂTOR: Teodorof Mirela
OBIECTUL : Limba si literatura romana
SUBIECTUL: „ Doua loturi „ de I.L.Caragiale – momentele subiectului
TIPUL.: predare- învăţare-evaluare
POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Unitatea de învăţare : NUVELA ( nr. 7)
a) Competente specifice (din programa):
3.1 Identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text
3.2 Recunoasterea modurilor de expunere utilizate intr-un text narativ
3.3 Identificarea expresiilor si a cuvintelor noi intr-un text literar sau nonliterar
3.4 Sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale invatate
3.5 Folosirea unor texnici/strategii de lucru cu textul/cartea
4.1 Exprimarea in scris a propriilor opinii si atitudini
b) Obiective operaţionale:
O1 : sa identifice momentele subiectului
O2 : sa repereze pe text momentele subiectului
O3 : sa colaboreze pentru realizarea rezumatului

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară, integratoare
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE :formativă, orală şi scrisă, individuală şi în grup,

RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversatia euristica , studiu de caz , activitate pe grupe , exercitiul , metode
interactive – dezbatere tip metoda „ Ciorchinelui”
b) materiale : fişe de lucru individuale şi pe grupe, texte-suport , CD-uri
.
specifice disciplinei : -manual cls.a-VII-a Ed.Humanitas Educational ,autori-
Alexandru Crisan,Sofia Dobra,Florentina Samihaian
c) bibliografice:

metodice: Managementul activităţii didactice. Eficienţă şi calitate, autor


Mariana Dragomir;
Consiliere şi orientare- ghidul profesorului, Colecţia Centrului
Educaţia 2000+, autori- Adriana bălan, Domnica Petrovai,
Gabriela Lemeni
Metode de formare in proiectul „ Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat”

d) temporale: 50 minute
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


de conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
1. Captarea atenţiei ☺etapa fazei verzi – copiii spun ce le 3m frontala -observatia -tabla -scris
trece prin cap -exercitiul -oral
2. Anunţarea O.O2 ☺anunta si scrie pe tabla tema’’Doua 2m frontala -conversatia -tabla Observatia
obiectivelor loturi’’ -explicatia -manualul sistematica a
-prezinta obiectivele pe care elevii elevilor
trebuie sa le cunoasca la sfarsitul orei

3. Dirijarea invatarii ☺profesorul explica metoda care va fi 8m Activitate pe -metoda -foi Evaluarea
a)Prezentarea folosita – metoda ciorchinelui – scrie in grupe ciorchinelui -marker orala imbinata
conţinutului ce mijlocul foii cuvantul cheie ‚’’Doua -conversatia -tabla cu cea
urmează a fi predat, loturi’’ momentele subiectului -explicatia practica
recapitulat, sistematizat -pornind de la acestea elevii vor scrie
şi evaluat tot ce stiu despre fiecare moment in
O.O1 parte
-stimularea reamintirii cunostintelor
b) prelegere dobandite anterior
interactiva -profesorul sugereaza elevilor sa-si
reaminteasca definitia nuvelei si
pornind de la aceasta explica
trasaturile ce caracterizeaza aceasta
opera. Nuvela este o specie a epicii in
proza , avand o intindere medie , o
intriga si un conflict riguros construite
si personaje principale puternic
reliefate.Dintre trasaturile care
caracterizeaza aceasta specie pot fi
mentionate : apartenenta la genul epic ,
autorul relatand , aici , o seama de
intamplari desfasurate intr-o
succesiune de momente. Exista un
singur fir fabulativ. Autorul incepe
aceasta proza scurta cu elemente ale
intrigii , sotii Popescu fiind surprinsi in
plina cautare a biletelor.personajele
sunt relativ putine : Lefter Popescu,
Sotia lui, capitanul Pandele , tiganca
Tica , celelalte tiganci , comisarul , seful
si bancherul.Intre aceste personaje
intervin situatii conflictuale al caror
factor comun este nervosul Lefter
Popescu. Schimbarea situatiilor
intervine odata cu demisia personajului
central si constituie adevaratul
ghinion.Lefter Popescu este omul
modest caruia s-ar parea ca inca de la
nastere ursitoarele i-au menit sa-l
ocoleasca norocul . Necontenita
pendulare intre speranta si disperare ,
momentele in care visul pare atat de
aproape si apoi dispare ca un miraj
confirma cunoscutul dicton latin :
„ fortuna labilis ”.

c) organizarea O.O2 ☺se impart elevii in cinci grupe de 25m Activitate pe -metoda Evaluare orala
pentru activitatea de invatare prin cooperare grupe ciorchinelui
grup- -se distribuie elevilor fise de activitate -demonstratia
-seful fiecarui grup trage cate un bilet -explicatia
pentru a alege momentul subiectului
-dupa expirarea timpului fiecare grup
va completa pe tabla ciorchinele
4) Feedback prin O.O3 ☺dupa prezentarea fiecarei fise, 3m Activitate -metoda -fise -evaluare
raportarea la profesorul inventariaza continuturile frontala ciorchinelui -tabla orala
obiectivele propuse folosind intrebari ce necesita
iniţial, cu solicitarea raspunsuri clare si concise prin care se
elevilor verifica modul in care s-au atins
obiectivele operationale
5) Obtinerea -profesorul cere sa identifice 5m Activitate -conversatia -afise -evaluare
performantelor momentele subiectului si apoi solicita frontala -observatia -planse orala
reprezentantilor grupelor de elevi sa
prezinte concluziile la care au ajuns,
insistand asupra informatiilor noi
pentru a fi fixate de elevi
6)Asigurarea O.O3 ☺pentru fixarea cunostintelor solicita 2m Activitate -fise de lucru -evaluare
retenţiei şi transferul elevilor sa completeze si ei in banca fisa individuala orala si scrisa
de cunoştinţe de lucru cu schema ciorchinelui pe
baza raspunsurilor date in timpul
prezentarii
-periodic se realizeaza fixarea partiala
a notiunilor prin intrebari ce necesita
argumentare insistand asupra
aspectelor cu importanta majora
7) Încheierea lecţiei ☺noteaza elevii activi in cadrul 2m Activitate -conversatia -evaluare
fiecarei grupe si care au realizat corect frontala formativa
activitatile pe tot parcursul lectiei