Sunteți pe pagina 1din 3

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI PROIECT TEMATIC “CÂINELE”

Grupa pregătitoare

Educatoare: Bădeliţă Ştefania-Rita


Grădiniţa Stroieşti Jud. Suceava

Nr. Data/ Jocuri şi activiăţi alese Activităţi Obiective de referinţă/comportamente


crt. Ziua comune
1. Luni *Bibliotecă 1.Cunoaşterea mediului O1- să participle la activităţile de grup, inclusiv la
a)Citire de “Câinele”-observare activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi
imagini-“Animale în calitate de auditor:
domestice” -să ia parte la discuţii în mici grupuri informale;
b) “Să povestim întâmplări -să discute cu colegii şi cu adulţii;
cu căţei” 2.Educarea limbajului -să ia parte la jocurile de grup;
“Al câtelea cuvânt este -să răspundă şi să pună întrebări;
*Artă cuvântul căţel?”-joc O2- să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să
“Colorează căsuţa intelectual reacţioneze la acestea;
căţelului” O3- să audieze cu atenţie un text, să demonstreze
3.Opţional-Educaţie înţelegerea textului apelând la diferite modalităţi
*Jocuri distractive religioasă de redare;
“Câinele ciufulit” “Cuvântul celor care nu O4- să descrie părţile componente ale animalului
Câinele şi pisica” cuvântă”-povestire reprezentat prin observare directă, formulându-şi o
2. Marţi *Stiinţă 4. Activitate matematică imagine asupra noţiunii de animal domestic;
a)Indică hrana animalului” “Număratul in limitele O5- să sesizeze mesajul moral al faptelor
b)”Rase de câini” 1-10” prezentate şi să-l transpună în compotamentul
*Joc de masă “Unde sunt 10 căţei?”-joc zilnic;
“Din jumătăţi-întregul” exerciţiu O6- să identifice numărul cuvintelor din propoziţie
(câini şi pisici) şi să precízeze ordinea lor;
*Educaţie rutieră- 5. Educaţie plastică -să modifice ordinea cuvintelor în propoziţie,
memorizare “Câinele meu”-pictură păstrând logica propoziţiei;
“Imprudentul” de G.Pălii -să scrie sub cuvânt cifra care arată “al câtelea
3. Miercuri *Bibliotecă 6. Educarea limbajului cuvânt este”;
a)”Răsfoim atlasul “Ciuboţelele ogarului” de O7-să constituie independent mulţimi cu 1-10
zoologic” C.Gruia- povestire elemente; să formeze şirul numeric 1-10 ;
b)”Căţeluşul şchiop”de -să compună şi să descompună numărul 10;
E.Farago- lectura -să rezolve probleme de adunare şi scădere cu 1-2
educatoarei 7. Educaţie muzicală unităţi;
învăţare- “Azi Grivei e O8- să diferenţieze/identufice pata de culoare şi
*Joc de rol mânios” punctul mare;să discrimineze culori, puncte, linii
Cu căţelul la veterinar” recitativ ritmic- “Mergi în mediul înconjurător;
cum latră căţelul” O9- să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv
*Bibliotecă pe baza experienţei personale utilizând un limbaj
“Învăţăm ghicitori despre oral corect din punct de vedere gramatical;
animale domestice” - să înveţe cuvinte noi în cadrul activităţilor de
învăţare propriu-zisă( galbeni, iarmaroc, ogar,
4. Joi *Artă 8. Activitate matematică scurteică);
Album cu autocolante- “Compunerea şi - să utilizeze cuvinte şi expresii noi în contexte
“Comisarul Rex” descompunerea numărului variate;
10” Cum poţi aşeza cei 10 O10- să cânte în colectiv şi în grupuri mici;
*Construcţii căţei în două cuşti? Dar în -să recunoască linia melodică şi titlul cântecului;
“Adăposturi pentru câinii trei?” joc exerciţiu O11- să cunoască cuvinte simple şi litere în
vagabonzi” contexte familiare;
9. Educaţie fízică -să utilizeze materiale scrise şi imagini în vederea
“Învăţarea rostogolirii din executării unei sarcini date;
ghemuit în ghemuit “ -să caute în cărţi ,reviste informaţii despre tema
joc-“Căţelul se dată;
*Bibliotecă rostogoleşte” -să decupeze din reviste, ziare materiale (imagini
“Ciuboţelele ogarului”-joc “Aruncarea mingii cu şi text) şi să folosească informaţia necesară în
dramatizare braţele alternativ spre o alcătuirea unui album;
ţintă fixă” O12- să se folosească de acţiunile motrice
învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau
5. Vineri * Bibliotecă 10. Educaţie pentru comportamente ;
“Scriem în jurnalul societate -să răspundă motric la o comandă dată;
grupei” “Cum ne comportăm faţă O13- să accepte diversitatea de opinii şi atitudini;
“Confecţionare de album de animale?”-convorbire - să-şi manifeste dezacordul faţă de atitudinile
cu imagini “Câinele” 11. Opţional-Literatură negative;
pentru copii O14- să identifice, proiecteze , găsească soluţii
“Zdreanţă” de Tudor pentru realizarea temei;
Arghezi-memorizare O15- să memoreze şi să recite poezii cu
respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei în
*Artă –confecţionare de 12.Activitate practică concordanţă cu mesajul transmis.
tablou “Câinele” “Căţelul”-aplicaţie
(evaluarea proiectului)