Sunteți pe pagina 1din 9

DATA: 16.12.

2020
ŞCOALA: Școala Gimnazială Nr.1 Independența
PROPUNĂTOR: Filip Ecaterina Silvia
CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Primim și dăruim”
SUBIECTUL: „Pronumele personal. Persoana pronumelui
personal”
TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi cunoștințe
EFECTIVUL CLASEI: 16 elevi
DURATA: 40 minute

1
COMPETENȚE SPECIFICE:

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare previzibile.
1.5 Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de perturbările de canal.
2.4. Inițierea și menținerea unei interacțiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup.

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE:

O 1-Să recunoască pronumele personale pe baza cunoștințelor acumulate.

O2-Să integreze formele pronumelui personal în enunțuri proprii;

O 3--Să opereze cu informațiile insușite despre pronumele personal, identificându-i categoriile gramaticale in diferite exerciții.

STRATEGII DIDACTICE:

- Metode/procedee/tehnici:conversația, explicația, exercițiul, munca independentă, observarea dirijată;


- Mijloace de învățământ: rebus, caiete, manuale, manual digital, aplicații on-line(Learningapps,
Mentimeter), platformă Google Classroom, tablă.
- Forme de organizare : frontală, individuală;

N Etapele lecției Ob Timp Conținutul informațional Strategia didactică Forme de

2
rc Activitatea Activitatea Resurse Resurse Forme de
op evaluare
rt propunătoarei elevilor procedurale materiale organizare

-conectarea pe -dispozitiv
Google Meet, digital elev-
-se conectează profesor
verificare pe platformă.
microfoane, video,
Moment reguli de desfășurarea - se pregătesc
organizatoric pentru
a lecției on-line.
desfăşurarea Aprecieri
1 2’ Conversația Frontală
-pregăteşte lecţiei; verbale
materialele necesare -ascultă -platforma
în desfăşurarea explicaţiile Google
activităţii; Classroom

-verifică tema -elevi răspund -dispozitiv


calitativ și cantitativ. la întrebările digital elev-
Conversația profesor Frontală Aprecieri
adresate.
Verificarea verbale
2 3’
temei

3 Captarea 5’ -se realizează cu -ascultă și citesc -dispozitiv


atenției ajutorul unui cu atenție digital elev-
rebus(virtual)- profesor Observarea
cerințele
ANEXA1.
3
-rezultatul rebusului rebusului și le Conversația -aplicație Frontală dirijată
este „PERSOANA”. vor rezolva. Learningapps

Aprecieri
verbale

-anunță elevii că -ascultă cu


astăzi vor discuta atenţie tema şi
O1 Conversația -tablă;
despre „Persoana obiectivele.
1’ pronumelui” Frontală
-își notează
Anunțarea -se scrie titlul textului titlul lecţiei.
temei pe tablă și în
4 caiete:  „Pronumele
personal. Persoana
pronumelui
personal” -caiete;

-obiectivele lecției
vor fi anunțate într-o
manieră accesibilă
elevilor.

Dirijarea -notează pe tablă 3 -elevii urmăresc Conversația -prezentare Frontală


învățării enunțuri în care să și ascultă cu
Explicația -manual
identifice pronumele atenție
digital
20’ personale. indicațiile. Observarea
4
5 -prezintă elevilor dirijată
noile informații cu
ajutorul prezentării și
a manualului digital.
ANEXA2.

-se adaugă
-tabla;
explicațiile necesare;
Explicația
-se notează pe tablă
schița lecției. -notează în
caiete
„Persoana I-
informațiile.
persoana care
vorbește sau
persoanele care
vorbesc(eu,noi);

Persoana aII-a-
persoana sau
persoanele cu care
se vorbește(tu,voi);

Persoana aIII-a-
persoana sau
persoanele despre
care se
vorbește(el,ea,ei,ele).

Persoana I

5
eu/noi

Persoana a II-a

tu/voi

Persoana a III-a

el,ea/ei,ele”-
ANEXA3
6 Obținerea 5’ -solicită copiilor să -indeplinesc Exercițiul Frontală Aprecieri
performanței alcătuiască oral sarcina de verbale
O2
enunțuri/propoziții cu lucru;
diverse fome ale
pronumelui, ținând
cont de persoană,
număr și gen.
-exercițiu: „Cum te-ai -sunt atenți la Conversația -fișă de Frontală
simțit astăzi?” explicații. lucru.
7 Încheierea O3 4’ -aplicație Individuală Aprecieri
lecției -anunță tema pentru MENTIMET verbale
acasă. ANEXA4 ER

ANEXA1: https://learningapps.org/display?v=pan7thx3n20

6
ANEXA2: : https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/

ANEXA3:

7
ANEXA4:
8
FIȘĂ DE LUCRU

Citește următorul text:

-Noi am venit să ne luăm televizoarele! Știm că tu ai luat televizoarele și ai plecat din sat cu ele!

-Nu, nu și nu! refuză uriașul. Spuneți și voi, e corect să fiu eu singurul din țară care se plictisește? continuă el.
1. Analizează, în tabel, pronumele personale din poezie.

PRONUME FELUL PERSOANĂ NUMĂR GEN


PRONUMELUI

ANEXA5: www.mentimeter.com