Sunteți pe pagina 1din 10

ACTIVITATE

OPŢIONALA
“CĂSUŢA CU
POVEŞTI
Grupa mijlocie – “veveritelor”
Gradinita cu PP Nr.1 Motru-(Structura
Plostina)
Educatoare : Raduica Maricica
Acest opţional urmăreşte prin multitudinea şi diversitatea textelor ca cei mici să
fie determinaţi să înveţe să asculte sau să audieze un text, să descopere informaţii noi, să
aplice/să valorifice cunoştinţele dobândite, să redea conţinutul unui text, să identifice
mesajul transmis de autor, să se relaxeze şi, treptat, să conştientizeze cuvintele, frumuseţea
şi expresivitatea lor, să aibă răbdare şi să recepreze cu plăcere textele literare.
Este vârsta la care copilul este fascinat de cuvinte, de poveşti, povestiri şi legende.
Poveştile i-au fascinat întotdeauna pe cei mici, le-au captat atenţia, i-au făcut să se
implice, să se viseze eroi care înving întotdeauna , ă aprecieze personajele şi lucrurile
bune, pozitive. El poate înţelege că o carte de lectura este o “căsuţă cu poveşti”,
indentificând-o cu un tărâm cu mistere de care el se simte atras şi vrea să-l descopere.
“În căsuţa cu poveşti” copiii vor descoperi multe lucruri noi, jocuri şi aplicaţii
interesante, vor “intra în pielea personajelor”, vor rezolva situaţii problemă, vor crea, vor
învăţa să comunice corect (să asculte şi să formuleze mesaje). Ghicitorile, proverbele,
poezioarele hazlii, textele cu conţinut satiric, umoristic îl vor face pe copil să se destindă,
să participe cu plăcere şi interes la acest tip de acasă.

I. Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor


structurilor verbale orale.

II. Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi
sintactic.

III. Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.

1.Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a


înţeles.
Exemple de comportament:
 să urmărească linia poveştii, concomitent cu imaginile din carte ori să asculte
povestea spusă sau citită de educatoare;
 să asculte şi să reacţioneze adecvat la poveştile transmise fie prin citire sau
povestire, fie prin mijloace audio-vizuale;
 să demonstreze înţelegerea textului răspunzând la sarcini didactice precum:
repovestire, dramatizare, desen.

2.Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv şi să utilizeze un limbaj oral corect


din punct de vedere gramatical.
Exemple de comportament:
 să manifeste iniţiativă în comunicarea orală şi interes pentru semnificaţia
cuvintelor;
 să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate despre personaje din poveşti.
3. Să recepteze un text care i se citeşte ori povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
Exemple de comportament:
a. să utilizeze caracteristicile expresive ale lumbajului oral şi ale celui
corporal în transmiterea unor idei şi sentimente;
b. să realizeze mini-dramatizări sau jocuri cu rol pornind de la textul unei
povestiri, utilizând vorbirea dialogată, nuanţarea vocii, intonaţia, cu
sprijinul educatoarei şi folosind indicaţiile sugerate de text.
4. Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) povestiri şi mici dramatizări.

Poveşti, audiţii, dramatizări pentru teatru de păpuşi, dramatizări, jocuri cu rol, activităţi
creative (desene, confecţionări-măşti, puzzle, labirinturi), jocuri didactice.

SEMESTRUL I

“Scufiţa Roşie” – 4 activităţi


“Ursul păcălit de vulpe” – 4 activităţi
“Iedul cu trei capre” – 3 activităţi
Evaluare: “Recunoaste povestea sau personajul”-joc – 1 activitate

SEMESTRUL al II-lea
“Turtiţa” – 3 activităţi
“Punguţa cu doi bani” – 3 activităţi
“Coliba iepuraşului” – 3 activităţi
“Ridichea uriaşă” – 3 activităţi
“Capra cu trei iezi” – 4 activităţi
Evaluare: jocuri didactice – 6 activităţi

Bibliografie:
Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii,
Bucureşti—2000
Magdalena Dumitrana --Educarea limbajului în învăţământul
preşcolar, volumul I—Comunicarea orală
Constanţa Cuciinic,-- În căsuţa cu poveşti , Editura Aramis
SEMESTRUL I
Nr.
crt.nNr Unitatea de Obiective de referinta Conţinutul invatarii act Săpt. Data
învăţare ivit
1 “Scufiţa -sa audieze cu atentie - audierea poveştii şi clasificarea faptelor şi a
Roşie” povestea; personajelor după criterii date (bine-rău, pozitiv-negativ)
de Charles - să transpună în joc - fişă: aşează o bulină roşie în dreptul personajului 1 S1 1.10. 2012
Perrault personajele, faptele; pozitiv şi o bulină albastră în dreptul personajului negativ
-să reproducă cu ajutorul - repovestirea copiilor 1 S2
educatoarei dialogul dintre - evaluare: joc „Recunoaşte personajul” 8.10.2012
personaje; - desen: „Colorează personajul preferat din poveste”- 1 S3
-sa respecte conturul; expoziţia lucrărilor (turul galeriilor) 15.10.2012

- dramatizare-joc de rol: „De-a Scufiţa Roşie” 1 S4


- joc: „Cărui personaj îi aparţine această mască” 22.10.2012
2 “Ursul păcălit -sa audieze cu atentie - audierea poveştii şi clasificarea faptelor şi a 1 S5
de vulpe” povestea; personajelor , după criterii date (bine-rău, pozitiv- 5.11.2012
de Ion -sa memoreze negativ)
Creangă cantecul,respectand linia - audiere cântec: “Ursul păcălit de vulpe” 1 S6 12.11.2012
melodica;
-sa redea pestisorii prin - repovestire: “Ursul păcălit de vulpe” 1 S7 19.11.2012
folosirea tehnicilor de -modelaj: „Peştişorii furaţi de vulpe” 1 S8 26.11.2012
modelaj;
3 “Iedul cu trei -sa audieze cu atentie - povestirea educatoarei 1 S9 3.12.2012
capre” povestea; - dramatizare
de Octav -sa redea momentele 1 S10 10.12.2012
Pancu-Iaşi povestirii;
- să transpună în joc
personajele, faptele;
-să reproducă cu ajutorul
educatoarei dialogul dintre
personaje;

4 Evaluare -sa recunoasca povestile - joc didactic „Recunoaşte povestea şi personajul” 1 S11
studiat; 17.12.2012
-sa respecte regulile si
sarcinile jocului;
-să se exprime in
propozitii;
SEMESTRUL AL II-LEA
Nr.
nr Nr. Unitatea de Obiective. de Conţinutul invatarii activit Săpt. Data
inva invatare referinta.
-sa audieze cu atentie - audierea poveştii şi caracterizarea personajelor 1 S13 14.01.2013
povestea; - modelaj turtita 1 S14 21.01.2013
“Turtiţa” -sa retina momentele - desen: „Turtiţa”- expoziţia lucrărilor (turul 1 S15
povestirii; galeriilor) 28.01.2013
-sa utilizeze tehnici
specifice
modelajului;
-sa respecte conturul;
2 -sa audieze cu atentie - audierea poveştii- clasificarea faptelor şi a 1 S16
povestea; personajelor după 4.02.2013
“Punguţa cu doi -sa redea drumul criterii date (bine-rău, pozitiv-negativ)
bani” cocosului la punguta - joc- labirint: „Cum ajunge cocoşul la pungă„ 1 S17 11.02.2013
de Ion Creangă -să reproducă cu - dramatizare 1 S18
ajutorul educatoarei 18.02.2013
dialogul dintre
personaje

3 -sa asculte cu atentie - povestirea educatoarei 1 S19 25.02.2013


povestea si sa retina - repovestire după imagini 1 S20 4.03.2013
“Coliba momentele povestirii; - joc de rol 1 S21
iepuraşului” -sa repovesteasca 11.03.2013
dupa imagini ;sa
redea rolurile din
poveste
4 -sa enumere - audierea poveştii şi enumerarea personajelor 1 S22 18.03.2013
„Ridichea personajele; - dramatizarea 1 S23 25.03.2013
uriaşă” -sa interpreteze - colorăm imagini din poveste 1 S24 1.04.2013
rolurile primite
5 -sa respecte cerintele - fişă de lucru: „În ce poveşti întâlnim acest S25 22.04.2013
Evaluare fisei; personaj?”
-să urmărească atent - - audierea poveştii 1 S26 29.04.2013
„Capra cu trei povestea - cântec: „În pădurea fermecată” 1 S27 6.05.2013
6 iezi” -să identifice
de Ion Creangă personajele din
poveste
- reconstituire puzzle: scene din poveste 1 S28 13.05.2013
-sa imbine piesele
redand scene din
povesti;
7 Evaluare -sa descrie un - joc didactic: „Cine sunt ,cine esti?” 1 S29 20.05.2013
personaj dintr-o - joc didactic: „Ce a greşit pictorul?” 1 S30 27.05.2013
poveste; - joc didactic: „Povesti pe dos” 1 S31 3.06.2013
-sa porneasca de la - povestire succintă: „Poveşti care se ţin de mână” 1 S32 10.06.2013
titlul real al povestii
si sa creeze unul pe
- carnaval: „Invitaţie la carnaval” 1 S33 17.06.2013
dos;

S-ar putea să vă placă și