Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE Clasa a VIII-a

-Hidrografia României-

Timp de lucru 50 minute

I. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai
jos:
1. Colectorul râurilor din partea de sud este:
a. Dunărea b. Tisa c. Prut d. Siret
2. Fluviul Dunărea străbate pe teritoriul României o lungime de:
a. 1080 km b. 1090 km c. 1095 km d. 1075 km
4. Cel mai adânc lac glaciar din România este:
a. Bucura b. Zănoaga c. Lala d. Bâlea
5. Râul Dâmboviţa este afluent al râului:
a. Mureş b. Olt c. Siret d. Argeş
6. Lacul Sf. Ana este după modul de formare un lac:
a. glaciar b. vulcanic c. carstic d. de baraj artificial

2p X 6 = 12 puncte
II. În coloana A sunt numerotate denumiri de lacuri, iar în coloana B sunt tipuri genetice de lacuri.. Scrieţi,
pe foaia de test, perechile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana
B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.
A B
1.L. Vidraru a) carstic
2.L. Razim b) în masiv de sare
3 L .Roșu c) antropic/de acumulare 2p.X5- 10p
4.L. Slănic d)lagună marină
5.L. Vărășoaia e) de baraj natural 10p.

III. Prezentați sectoarele Dunării pe teritoriul țării noastre. 10p.

IV.Scrieți câte patru râuri pentru grupele hidrografice menționate mai jos: 12 p.

Grupa hidrografică de est...................................................................................................................................

Grupa hidrografică de sud.................................................................................................................................

Grupa hidrografică de vest-nord vest................................................................................................................

V. Pentru Marea Neagră precizați:14p.


- țările la care are ieșire, relieful,originalitatea și importanța.
VI.Identificați pe harta de mai jos râurile notate cu cifre de la 1 la 6. 12 p.

Of. 30p.