Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume:

Clasa:

Lucrare semestrială la limba și literatura română


Clasa a VI-a
Semestrul al II-lea
 
Citește cu atenție textul de mai jos:
 
Jupânul Corb, pe-o creangă cocoţat,
Ţinea în clonţ un boţ de caş furat.
Ademenită de mirosul caşului,
Cumătra Vulpe-i spuse-aşa borfaşului:
„─ Să ne trăiţi mulţi ani, Măria Voastră,
că sunteţi zău, ca din cutie scos!
Iar de-aţi avea şi glasul mlădios
Pe cât v-arată penele frumoas –
Mă prind c-aţi fi vreo Pasăre Măiastră!”
Ci corbul, auzind-o, pe gânduri nu mai şade.
Deschide ciocul. Prada cade.
Şi vulpea , înghiţind-o, îl dăscăleşte: „─Bade,
Liguşitorii – nu ştiai, se pare –
Trăiesc pe seama cui le dă crezare.
Dar lecţia pe care o-nvăţaşi
O fi făcând cât botul tău de caş!…”
Înmărmurit, crocanul juratu-s-a cumplit
Că n-o să se mai lase de-acum păcălit.
                                                ( Jean de La Fontaine, trad. Ion Heliade-Rădulescu, Corbul și
vulpea )
 
 
Partea I (60 de puncte)
1.      Precizează tipul de rimă din primele patru versuri ale textului.                                 4 puncte
2.      Precizează măsura versului: Cumătra Vulpe-i spuse-aşa borfaşului.                         4 puncte
3.      Prezintă în 20-40 de cuvinte morala fabulei de mai sus.                                            5 puncte
4.      Transcrie din text două figuri de stil diferite și precizează felul lor.                          6 puncte
5.      Precizează câte o trăsătură morală pentru fiecare dintre personajele textului și argumentează-ți
răspunsul.                                                                                                                      6 puncte
6.      Precizează cazul și funcția sintactică pentru substantivele marcate în text cu galben.     8 puncte
Nume și prenume:
Clasa:

7.      Transcrie din text două pronume diferite și precizează felul lor.                                6 puncte
8.      Transcrie din text un adjectiv propriu-zis și un adjectiv participial și analizează-le.   6 puncte
9.      Precizează felul și funcția sintactică pentru adverbul din ultimul vers al textului.       4 puncte
10.  Construiește două enunțuri în care greu să fie, pe rând, adjectiv și adverb.                 6 puncte
11.  Subliniază varianta corectă:                                                                                          5 puncte
a)      Vecinii noștri pleacă devreme la servici/serviciu.
b)      Spectacolul începe la ora douăsprezece/doisprezece.
c)      Nu am găsit niciodată/nici odată/nici o dată disponibilă pentru petrecere.
d)      Am vorbit cu dumneaiei/dumneaei despre cele două cărți apărute recent.
e)      Bunica știe mereu care sunt ultimile/ultimele evenimente din țară, pentru că se uită
toată ziua la știri.
 
Partea a II-a (30 de puncte)
Redactează un text narativ, de minimum de 130 de cuvinte, în care să prezinți o
întâmplare al cărei personaj principal să fie un câine. Integrează în compunerea ta o secvență
descriptivă, care să aibă minimum 25 de cuvinte, și subliniaz-o.  
Vei avea în vedere:
·         să respecți tema dată;
·         să respecți particularitățile unui astfel de text;
·         să marchezi corespunzător paragrafele;
·         să respecți  normele de punctuație și de ortografie;
·         să îți exprimi clar ideile;
·         să ai un scris lizibil;
·         să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.
 

S-ar putea să vă placă și