Sunteți pe pagina 1din 2

Lecţia 12

DEALURILE DE VEST
1. Poziţia geografică:
 în partea de vest a Carpaţilor Occidentali şi în vestul ţării
2. Limite:
 Carpaţii Orientali şi Valea Someşului-în Nord
 Carpaţi Occidentali-în Est
 Valea Nerei – în Sud
 Câmpia de Vest-în Vest
3. Caracteristici generale:
a. Formare:
 S-au format prin acumulări de sedimente aduse de râurile ce coboară din Carpaţii
Occidentali și retragerea apei mării (Marea Panonică), la poalele acestora(piemont)
b. Substrat
 sunt alcătuiţi din roci sedimentare (nisipuri, pietrişuri, argile) şi pe alocuri apar măguri
alcătuite din roci vulcanice (eruptive) şi cristaline → frecvenţa proceselor de versant
c. Orientare
 orientare generală de la est spre vest ,
d. Altitudini
 Altitudinile rar depăşesc 300m
 Altitudini de 200-400 m, 600 m – la contactul cu muntele, 200 m – spre câmpie;
 Altitudinea maximă 795 m Dealul Preluca
e. Forme și tipuri de relief
 Relief de dealuri alungite, domoale şi lăţite numite piemont(piciorul muntelui)
 Prezența munţilor ascunşi (D Codru 588m, D Prisnel 651m, Dealul Preluca795m) în
partea de NV
 Stratele sunt dispuse într-o structură monoclinală, cu înclinare E-V;
 Prezenţa apelor termale la contactul cu Câmpia de Vest
 Pătrund împreună cu Câmpia de Vest, de-a lungul râurilor, în interiorul Carpaţilor
Occidentali sub forma „depresiunilor-golf”;
f. Resurse naturale
 petrol, lignit, gaze, materiale de construcții, păduri, soluri fertile
4. Diviziuni
 Dealurile Banatului: - între Mureş şi Nera cu altitudini de 200 – 300 m.
 Dealurile Lipovei, Lugojului, Buziaşului, Tirolului (Dognecei).
 Dealurile Crişene: - între râul Mureş şi Barcău cu altitudini de 200 – 400 m. Acoperite
cu podgorii, livezi şi păduri pe culmile mai înalte.
 Dealul Oradiei, Ghepişului, Codru Moma
 Dealurile Crasnei şi Silvaniei (Sălajului) - între Barcău şi Someş.
 Culmea Codru, măgura Șimleu, depresiunea Șimleu și Baia Mare