Sunteți pe pagina 1din 1

CARPAŢII MERIDIONALI

Mod de formare: sau format prin cutarea scoarţei terestre în timpul


orogenezei alpine.
orogeneză: perioadă de 100,000 de ani de cutare a stratului.
Limite:
N – Depresiunea Transilvaniei şi Carpaţii Occidentali
E – Valea Prahovei
S – Subcarpaţii şi Podişul Mehedinţi
V – Culoarul Timiş – Cerna
Caracteristici:
Altitudinea maximă este de 2544 m în vârful Moldoveanu.
Sunt formaţi din şisturi cristaline în Bucegi şi Cerna apar calcare şi
conglomerate (pietriş de ciment). Au masivitate foarte mare.
Tipuri de relief
- relief glaciar format de gheţarii din cuaternal(eră glaciară) :
- circuri glaciare
- creste abrupte
- văi glaciare
Suprafeţe de nivelare(Borascu, Râuşes, Gornoviţa).
- relief rezidual, format pe conglomerate în Munţii Bucegi.
Subdiviziuni
1) Grupa Bucegi situată între Prahova şi Dâmboviţa. Altitudinea maximă
2505 Vârful Omu.
2) Grupa Făgăraş între Dâmboviţa şi Olt. Altitudinea maxima 2544 Vârful
Moldoveanu.
3) Grupa Parâng între Olt la E si Jiu la S si strei la V.Altitudinea maximă în
Vârful Parângu Mare 2519
4) Grupa Retezat Godeanu situată între Jiu,Strei la E şi culoarul Timiş –
Cerna la V. Altitudinea maximă în Vârful Peleaga 2509.

S-ar putea să vă placă și