Sunteți pe pagina 1din 2

CARPATII

Carpatii romanesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, ap


arut in urma orogenezelor alpine.[altitudinea de 3000m]
Avand o structura cutata, careia i s-a adaugat cea mai intinsa masa vulcanica di
n Europa, acestia au aspectul unui arc deschis catre vest
O caracteristica a reliefului Carpatilor o constituie prezenta unor depresiuni i
ntracarpatice cu resurse de subsol, rezultat al unor framantari tectonice comple
xe, depresiuni care dau mare varietate spatiului carpatic si au permis popularea
accentuata a acestora.
Valoarea ridicata a resurselor naturale ale Carpatilor (pasuni, lemn, resurse mi
nerale, ape, materiale de constructie etc.) ca si prezenta numeroaselor depresiu
ni, a vailor largi sau a plaiurilor etajate, au permis o populare straveche a lo
r
Muntii Carpati reprezinta si un punct deosebit de turism cuprinzand peisaje fabu
loase.
Desfasurarea activitatilor umane în Carpatii Românesti a fost favorizata de conditii
le naturale ale acestora, care se caracterizeaza, si sub raport social si econom
ic, prin unitate regionala si diversificare locala, oferind o mare varietate de
resurse potentiale (minerale, de apa si vegetatie).

DUNAREA
Dunãrea este al II-lea fluviu ca mãrime
din Europa, cu o lungime de 2.780km.
Bazinul Dunãrii se întinde pe
817.000km si este împãrtit de 17 tãri.
Protectia fluviului se impune ca fiind de
maximã importantã datoritã faptului cã
aici locuiesc peste 80 milioane de
cetãteni, dar si pentru cã constituie
suportul natural pentru un mare numãr
de specii de flora si fauna pe cale de
disparitie.
În plus fata de importanta sa ca bogãtie
naturalã, Dunãrea este leagãn de
culturã si civilizatie de milenii.
Fluviul, însã, de-a lungul timpului, a
suferit modificãri masive.
Industrializarea, urbanizarea,
agricultura intensivã si regularizãrile
albiei pun si acum Dunãrea în pericol.
Conditia Dunãrii diferã de la tarã la
tarã în functie de dezvoltarea,
restaurarea si protectia mediului.
Totusi, fluviul nu are granite.
Dacã, noi, permitem ca aceastã
valoroasã biodiversitate din bazinului
fluviului sã fie distrusã în continuare,
bogãtiile acestui ecosistem vor
rãmâne doar o amintire.
Deoarece Dunãrea parcurge multe
tãri si actiunile uneia au un mare
impact asupra celorlalte, cooperarea si comunicarea sunt vitale.
O abordare, în comun, pentru rezolvarea problemelor de mediu va constitui singura
modalitate
de a opri distrugerea si epuizarea resurselor naturale.
Doar astfel vom fi capabili sã contribuim la supravietuirea acestor ecosisteme uni
ce.
LITORALUL
Litoralul romanesc al Marii Negre reprezinta o zona turistica de mare importanta
pentru Romania care ofera o gama larga de atractii: statiuni cu plaje intinse,
acvarii, spatii de distractie (parcuri, discoteci), parcuri de agrement, dar si
statiuni cu potential balneo-climateric si care atrege anual un numar insemnat d
e turisti romani si straini (in special veniti din Franta, Germania, sau vecinel
e Romaniei).De asemenea si porturile cu deschidere la Marea Neagra au o importan
ta mare.