Sunteți pe pagina 1din 1

Exemplul 1

Deosebiri intre Grupa Parang a Carpatilor Meridionali si Grupa Muntilor Apuseni a Carpatilor
Occidentali.

Grupa Parang are altitudine mai mare (2519 m In Vf. Parângul Mare) decât M-tii Apuseni (1849 m
in Vf. Bihor). Grupa Parâng s-a format prin Incretire, in timp ce M-tii Apuseni s-au format si prin
vulcanism. In grupa Parãng este prezent relieful glaciar, acesta lipsind in M-tii Apuseni.

Exempul 2

Deosebiri intre Grupa nordicä a Carpatilor Orientali si Grupa Muntilor Banatului a Carpatilor
Occidentali.

Grupa nordicä a Carpatilor Orientali are altitudine mai mare (2303 m in Vf. Pietrosu Rodnei) decât
M-ii Banatului (1446 m In Vf Semenic). Grupa nordicã a Carpatilor Orientali este formata din trei
siruri paralele, orientate NV-SE, dispunere ce nu se intãlneste in M-ii Banatului. In grupa nordicä a
Carpatilor Orientali este prezent relieful glaciar. acesta lipsind in M-ii Banatului.

Exemplul 3

Asemanri si desebiri intre Grupa Fagaras a Carpatilor Meridionali si Grupa Retezat-Godeanu a


Carpatilor Meridionali.

Asemãnãri: Ambele grupe de muntii s-au format prin cutarea scoartei terestre in timpul orogenezei
alpine. Ambele grupe de munti sunt alcätuiti din sisturi cristaline. In ambele grupe se gasesc forme
de relief glaciar;
Deosebiri: In grupa Fagaras altitudinea maxima este de 2544 m, iar in grupa Retezat-Godeanu
altitudinea maxima este mai mica 2509 m (vf. Peleaga). In grupa Retezat-Godeanu sunt forme de
relief carstic care nu sunt specifice grupei Fagaras.