Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare ẟi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. a)
Limba ẟi literatura română
Model
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 


 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

SUBIECTUL I (50 de puncte)


Citește următorul fragment:

Prinţesa Eufrosina Callimachi, fiica domnitorului Scarlat Callimachi, cea care s-a căsătorit cu
marinarul grec, este mătuşa bunicii jurnalistei Rukmini Callimachi, româncă stabilită în America,
nominalizată de şapte ori la Premiul Pulitzer. […]. Este fiica vitregă a matematicianului şi disidentului
Mihai Botez. În redacţia ziarului „The New York Times“, pentru care este corespondentă, Rukmini
Callimachi se ocupă de cel mai arzător subiect al momentului: Statul Islamic. Pe parcursul carierei
sale, însă, jurnalista a câştigat o mulţime de premii pentru reportaje din toate colţurile lumii. În urmă
cu exact şapte ani, Rukmini Callimachi a acordat un interviu ziarului „Adevărul“, text care, din motive
încă neelucidate, nu a mai fost publicat. Interviul a fost acordat în limba engleză. Iată, readucem
acum la viaţă aspectele biografice din acest interviu. […] „Am plecat din România în 1979. Aveam 5
ani. Mama mi-a spus că vom merge în concediu la Paris. Mi-a spus să împachetez lucrurile
preferate. Îmi amintesc că m-am dus în dormitorul meu de pe strada Vasile Conta, am luat cărţi,
jucării, animale de pluş şi le-am îndesat într-o pungă mare de plastic. Era atât de grea, încât era pe
cale să se rupă. Mi-am luat creioanele colorate şi le-am strecurat şi pe ele în plasă. Când m-a văzut
mama, mi-a spus că mergem departe, aşa că nu putem avea un bagaj atât de mare. Mi-a spus că
pot lua doar două jucării. Şi că trebuie să aleg cu atenţie. Până la urmă, am ales o păpuşă mare şi
iepuraşul meu preferat. Am strecurat, însă, şi un elefănţel, pe care nu l-a observat nimeni. […]
Câteva zile mai târziu, am plecat cu trenul. Eu, mama şi bunica mea. Tata a rămas, pentru a
elimina orice suspiciuni. Am primit statut de refugiaţi în Elveţia. Nimeni nu mi-a spus că nu suntem în
vacanţă, că asta e, de fapt, viaţa noastră. Îmi lipseau tata şi prietena mea, Ilinca. Dar viaţa mea se
schimbase complet. În România, copilărisem într-o famlie extrem de iubitoare. Mă jucam fotbal cu
verişorii mei pe străzile de la Cotroceni, mergeam cu tata la Sinaia, la schi. Mergeam la grădiniţă, la
Casa Universitarilor. Îmi amintesc că o educatoare germană, Frau Ani, m-a învăţat alfabetul pe o
bancă, în parc. Mergeam la aniversările prietenilor mei şi făceam pregătiri de Crăciun, când tata
Geo, un profesor universitar pensionar cu care împărţeam apartamentul, mă învăţa poezii. În Elveţia,
mă simţeam singură. Bunica s-a îmbolnăvit. Peste un timp, a fost diagnosticată cu cancer. Mama
muncea foarte mult la o policlinică. După un an, a ajuns şi tata. Dar părinţii s-au despărţit. Încă ne
mai făceam vacanţele împreună, dar ei se certau destul de des. Eram imigranţi – refugiaţi –, ne
simţeam urmăriţi constant. Mama îşi cheltuia toţi banii pentu a-mi cumpăra haine frumoase, ca să
arăt precum ceilalţi copii elveţieni de la şcoala privată unde învăţam. Dar niciodată nu era de ajuns.
Nu ne puteam integra. Simţeam că mă compătimesc de fiecare dată când le spuneam că sunt din
România. Când aveam 9 ani, mama a decis că lucrurile nu merg bine deloc pentru noi în Elveţia. Am
emigrat în Statele Unite. (Familia Calimachi. Scarlat, sânge de boier, minte de comunist, publicat în
„Adevărul”).

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu


privire la textul dat.
1. Precizează sensul secvenței cel mai arzător subiect al momentului. 6 puncte
2. Indică numele jurnalistei de origine română stabilite în Statele Unite și familia din care
provine. 6 puncte
3. Explică modul în care Rukmini Callimachi trăise copilăria în România. 6 puncte
4. Menționează anul în care Rukmini Callimachi a părăsit țara și vârsta pe care o avea atunci.
5. Prezintă motivele pentru care familia, care emigrase în Elveția, nu seputea integra. 6 puncte
B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă emigrarea
presupune sau nu dificultăți de adaptare, valorificând fragmentul dat și experiența ta culturală.
20 de puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea ẟi dezvoltarea corespunzătoare
a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de
exprimare, de ortografie și de punctuație), aẟezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)


Comentează, în minimum 50 de cuvinte, semnificațiile versurilor următoare, evidențiind două
trăsături ale romantismului.

[…] Pe când luna străluceşte peste-a tomurilor bracuri,


Într-o clipă-l poartă gândul îndărăt cu mii de veacuri,
La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,
Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns...
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.
Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă?
N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă,
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază.
Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,
Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!...
Dar deodat-un punct se mişcă... cel întâi şi singur. Iată-l
Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl!...
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii,
E stăpânul fără margini peste marginile lumii...
De-atunci negura eternă se desface în făşii,
De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii... […]
(Mihai Eminescu, Scrisoarea I)
Notă
Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1
punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct). În vederea acordării
punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte și să dezvolte subiectul
propus.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi relația dintre două personaje într-un
text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, moral, psihologic etc. al celor două personaje;
– evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje, prin referire la două episoade/secvențe
relevante;
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie și de limbaj, semnificative pentru evoluția relației
dintre personaje (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative,
instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.)
Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului, vei primi 18
puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte
(existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1
punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2
puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte
și să dezvolte subiectul propus.