Textul ficţional/literar

-

-

este reprezentarea imaginaţiei scriitorului are caracter subiectiv scopul: să placă, să atragă cititorul, să-i stimuleze emoţiile, să dezvolte un adevăr general ascuns într-unul particular;să emoţioneze are caracter expresiv mesajul este codificat prin intermediul mijloacelor stilistice (procedeelor expresive) limbajul este format de bogăţie lexicală; sunt folosite cuvinte cu sens conotativ, secundar, figurat (care dau naştere la imagini poetice, întrucât se adresează sensibilităţii); un cuvânt are sensuri multiple, contextual valabile.

Textul nonficţional/nonliterar

-

-

conţine relatarea unor informaţii are caracter obiectiv scopul: să informeze are caracter explicativ comunicarea este clară, concisă, fără ambiguităţi; posibilitatea de interpretare este redusă limbajul este un standard, riguros, cuvintele sunt folosite cu sens propriu, denotativ, căpătând valoarea unor concepte; cuvintele sunt specializate, specifice domeniului profesional căruia îi aparţin.