Sunteți pe pagina 1din 1

Textul ficţional/literar

- este reprezentarea imaginaţiei scriitorului


- are caracter subiectiv
- scopul: să placă, să atragă cititorul, să-i stimuleze emoţiile, să
dezvolte un adevăr general ascuns într-unul particular;să emoţioneze
- are caracter expresiv
- mesajul este codificat prin intermediul mijloacelor stilistice
(procedeelor expresive)
- limbajul este format de bogăţie lexicală; sunt folosite cuvinte cu sens
conotativ, secundar, figurat (care dau naştere la imagini poetice,
întrucât se adresează sensibilităţii); un cuvânt are sensuri multiple,
contextual valabile.

Textul nonficţional/nonliterar

- conţine relatarea unor informaţii


- are caracter obiectiv
- scopul: să informeze
- are caracter explicativ
- comunicarea este clară, concisă, fără ambiguităţi; posibilitatea de
interpretare este redusă
- limbajul este un standard, riguros, cuvintele sunt folosite cu sens
propriu, denotativ, căpătând valoarea unor concepte; cuvintele sunt
specializate, specifice domeniului profesional căruia îi aparţin.

S-ar putea să vă placă și