Sunteți pe pagina 1din 2

SCHIŢA LECTIEI

Aşezările umane sunt grupări de locuinţe, gospodării şi alte amenajări social-economice care
satisfac nevoile polpulatiei.
Aşezările umane sunt de două tipuri: Aşezări rurale (satele)
Aşezări urbane ( oraşele)

Aşezările rurale sunt așezări omenești cu un număr mai mic de locuitori și în care
activitatea de bază este agricultura.
Populaţia
Aşezarile rurale au trei componente: Vatra
Moşia.

Clasificarea satelor
a) după structura satelor:
- sat risipit
- sat răsfirat
1. Europa - sat adunat

sat liniar ( de-a lungul răurilor)


2. Africa colibă ( în pădurea ecuatorială)
kraal ( circular în savană).

3. Asia palustru ( zona musonică)


stup
iurtă
aşezări de tip fermă (ranch, hacienda)
4. America şi Australia iglu (eschimoşi)
- predominant agricole ( cerealier, legumicol, viticol);
b) după ocupaţiile - miniere
locuitorilor - forestiere
ASEZARILE URBANE

1. Aşezarea urbană sau orasul ( definitie )


- este o concentrare umană (de locuitori),
- de mărime mai mare decât aşezarea rurală(atât ca numar de locuitori cât şi ca
suprafaţă),
- ce desfăşoară predominant activităţi diverse in comparatie cu satul ( comert,
industrie, transport, etc)

2. Componentele oraşului:
-Populaţia sau nr. de locuitori
-Teritoriul construit= INTRAVILAN
-Spaţiul înconjurător= EXTRAVILAN

Metropola – oraş cu peste 1 milion locuitori, foarte dezvoltat economic, politic şi cultural, cu
rol împortant în relaţiile regionale şi internaţionale.
Ex. Metropola Varşovia, Paris, Bucuresti, londra, etc
Megalopolisul – arie urbanizată supradimensionată, cu un număr foarte mare de locuitori,
care a evoluat prin unirea structurilor metropolitane şi oraşelor.
Ex. Megalopolisul Boswash. La nivel european se conturează următoarele aglomeraţii de tip
megalopolis:
- Englez (Londra-Birmingham-Manchester-Liverpool-Schefield-Nottingham-Leeds)
- German (Suttgart-Frankfurt-Köln-Düsseldorf-Essen)
- Olandez (Amsterdam-Haga-Rotterdam-Utrecht).
 BOSWASH – Boston, New York, Philadelphia, Washington.
 CHIPITTS (Marile Lacuri) – Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburg.
 SANSAN – San Francisco, Los Angeles, San Diego.
 BRAZILIAN – Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paolo.
 JAPONEZ – Tokyo, Nagoya, Osaka, Kobe.

S-ar putea să vă placă și