Sunteți pe pagina 1din 12

UCRAINA

Suprafața: peste 603 000 km2 (locul II în Europa după Federația Rusă).
Populația: peste 42 000 000 loc (locul VII în Europa).
Densitatea populației: cca. 70 loc/km2.
Structura etnică: ucrainieni-78%, ruși-17%, români-0,8%, belaruși-0,6%, tătari-0,5%; alte naționalități-
cca. 3%.
Structura confesională: ortodocși ucrainieni (Patriarhia la Kiev) - 40%, ortodocși ucrainieni (Patriarhia la
Moscova) – 30%, greco-catolici – 14%, ortodocși ucrainieni (Biserică Autocefală), protestanți – 2,4%,
romano-catolici – 2,1%, alte confesiuni.
Capitala: Kiev.
P.I.B.-ul: cca. 175 miliarde $ (peste 3 800$/loc.).

Ucraina este așezată în Europa Estică, N și E României, având ieșire la Marea Neagră.

I. Caracteristicile fizico-geografice:
Relieful: cea mai mare parte a țării aparținând Câmpiei Est-Europene, predomină altitudinile joase,
altitudinea medie fiind de 175m.
Câmpii: C. Niprului (în centru), C. Mării Negre (în sud), C. Polisiei (N), etc.
Podișuri: Volâno-Podolic (în vest), Niprului(în centru), Donețului (în E), etc.
Munți: Carpații Păduroși (Vf. Hovârla – 2061m – în vest).

Clima: are o climă temperat-continentală.


Apele: principalele râuri sunt: Niprul (un simbol al Ucrainei), Nistrul, Donețul, Bugul de Sud, etc.
Vegetația: predomină stepa, iar la altitudini mai mari pădurile de foioase.
Resursele naturale: cărbune, fier, petrol, gaze naturale, mangan, uraniu, magneziu, etc.
II. Caracteristicile demografice:
Populația: este într-o gravă criză demografică, cu un spor natural negativ de -6. În mai puțin de 20 de
ani, populația a scăzut cu 6 000 000 locuitori. Populația urbană este de peste 67%.
Orașele: Kiev (peste 2,8 mil. loc.), Harkov ( 1,4 mil. loc.), Odessa, Dnepropetrovsk (peste 1 mil. loc.
fiecare), Donetsk (960 000 loc.), Lvov (760 000 loc.), Zaporoje (770 000 loc.), Krivoi Rog (650 000).

III. Caracteristicile economice:


Economia: este o țară în curs de dezvoltare, cu importante resurse naturale, inclusiv un fond funciar
deosebit, care o plasează pe primele locuri în Europa (soluri negre – cernoziomuri), și cu o industrie
importantă, mai ales grea (metalurgică), moștenită din fosta U.R.S.S., dar care are o tehnologie învechită.
Problemele economiei sunt comune cu multe alte economii din Europa: infrastructură slab dezvoltată, corupție
și birocrație.
1. Agricultura. Ucraina are un însemnat fond agricol (peste 42 mil. hectare), 70 % din suprafața țării.
Cultura plantelor este mai dezvoltată decât creșterea animalelor. Se cultivă: floarea-soarelui (unul din cei mai
mari producători de pe glob), grâu, secară, porumb, sfecla de zahăr, cânepă, tutun, in, cartofi, etc. Creșterea
animalelor: bovine, porcine, albine (una dintre cele mai mari producătoare de miere), păsări de curte, ovine și
piscicultura.
2. Industria se bazează pe resursele proprii (cărbune, fier, uraniu, mangan, bauxită, minereuri
complexe, etc.) și pe cele importate (petrol, gaze naturale, etc.). Cuprinde și unele industrii de înaltă tehnologie
precum - I.T., industria de apărare și programe spațiale.
Principalele ramuri sunt:
- Industria energetică se bazează mai ales pe termocentrale și atomocentrale;
- Industria siderurgică, foarte bine dezvoltată: regiunea Niprului, Bazinul Donbass;
- Industria constructoare de mașini, este cea mai dezvoltată ramură a industriei (utilaj energetic,
minier, petrolier, utilaje pentru alte industrii, mașini unelte, mijloace de transport – inclusiv
rachete spațiale, echipament energetic, etc.);
- Industria extractivă, industria chimică; industria metalurgiei neferoase; industria lemnului,
industria textilă; industria alimentară (industria zahărului, uleiului, cărnii), etc.
Principalele regiuni și centre industriale sunt: Donbass-Nipru (sau estul țării cu următoarele centre: Donețk,
Luhansk, Dnepropetrovsk, Zaporoje, Krivoi Rog, Harkov), regiunea Kievului, regiunea Odessei.
3. Transporturile sunt destul de diversificate: transporturile feroviare transportă cea mai mare cantitate
de mărfuri, transporturile rutiere sunt slab dezvoltate, transporturi maritime, principalul port fiind Odessa (ca
și curiozitate, foarte mulți marinari ucrainieni lucrează pe vapoare, sub alte pavilioane), transporturile fluviale
se realizează pe Nipru, pe Bugul de Sud, pe Nistru, pe Dunăre, etc., iar transporturile aeriene au început să se
dezvolte în ultima vreme. Importanță deosebită o au transporturile speciale (oleoducte, gazoducte).
4. Turismul: cu cei peste 23 mil. de turiști anual, este pe locul al IX-lea, în Europa, ca și numărul de
turiști. Dintre obiective amintim: Parcul Sofievka din Uman, mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev, Rezervația
arhitectural-istorică Kamianets-Podilskyi din vestul Ucrainei, Catedrala Sfânta Sofia din Kiev, Cetatea
Hotinului, orașul Odessa, etc.
REPUBLICA MOLDOVA

Suprafața: peste 33 800 km2.


Populația: cca. 3 000 000 loc.
Densitatea populației: cca. 90 loc/km2.
Structura etnică: moldoveni (români)-78%, ucrainieni-8%, ruși-6%, găgăuzi-4%, bulgari-2%; rromi-0,3%,
alte naționalități- cca. 1,7%.
Structura confesională: ortodocși – cca. 93% (din care 60% subordonat Patriarhiei Moscovei, 23% -
Patriarhiei Române, 6,6% - Bisericii Ortodoxe Ruse), protestanți - 2%, atei - 1,3% alte confesiuni (staroveri,
catolici, etc.) – 3%.
Capitala: Chișinău.
P.I.B.-ul: cca. 8 miliarde $ (peste 2 500$/loc.).

Moldova este așezată în Europa Estică, având ca vecini pe Ucraina și România.

I. Caracteristicile fizico-geografice:
Relieful: este format din câmpii și podișuri joase, sub 400m.
Unități de câmpie: Câmpia Moldovei de Nord, Câmpia Moldovei de Sud, Câmpia Nistrului Inferior. Podișuri:
Podișul Moldovei de Nord, Podișul Central Moldovenesc (Dealul Bălănești – 430m), Podișul Nistrului,
Colinele Tigheciului.

Clima: este temperat-continentală, cu temperaturi medii anuale de 10oC și precipitații de cca. 500
mm/m2/an.
Apele: principalele râuri sunt: Nistrul, Prutul, Răutul, Dunărea (700m), etc.
Vegetația: predomină stepa și silvostepa.
Resursele naturale: Moldova este săracă în resurse de subsol: roci de construcții (nisip, argilă, pietriș,
ghips). În schimb, majoritatea solurilor sunt cernoziomice (soluri negre, foarte fertile).
II. Caracteristicile demografice:
Populația: este într-o gravă criză demografică, mai ales datorită sporului migratoriu (mulți emigrează
spre Rusia, România, Italia, Ucraina, etc.). Populația rurală reprezintă 65% din populație,
Orașele: Chișinău (cca. 600 000 loc.), Tiraspol ( 140 000 loc.), Bălți (120 000 loc.), Tighina, Cahul,
Soroca, etc.

III. Caracteristicile economice:


Economia: este o țară în curs de dezvoltare, fiind una dintre cele mai sărace state din Europa. Ea este
o țară predominant agrară, având o industrie slab dezvoltată, care se bazează, mai mult, pe prelucrarea
produselor agricole.
1. Agricultura. Moldova are condiții fizico-geografice (soluri fertile, relief cu altitudini mici, etc.)
foarte bune pentru agricultură, mai puțin clima, care este frecvent secetoasă.
Predomină cultura plantelor: floarea-soarelui, porumb, grâu, etc. O importanță deosebită atât pe plan
intern, cât și pentru export o reprezintă cultura și producția: fructelor, legumelor, vinului și tutunului. La
creșterea animalelor predomină creșterea bovinelor, iar apicultura este larg răspândită.
2. Industria, datorită lipsei resurselor naturale, multe importate, se bazează pe prelucrarea produselor
agricole, astfel industria alimentară este una dintre cele mai dezvoltate ramuri (industria vinificației, zahărului,
uleiului). O altă ramură importantă, dar care se bazează tot pe agricultură, este industria ușoară (textilă și
pielărie).
3. Transporturile sunt slab dezvoltate: rețeaua de căi ferate are o lungime de cca. 1 200 km, cu
ecartament larg (1520 mm), neelectrificată; rețeaua de drumuri ”este în stare precară, majoritatea fiind
construite înainte de 1990.”(1), transporturile navale se realizează pe Prut și Nistru, iar cele aeriene au un singur
aeroport pentru cursele regulate și internaționale: Aeroportul Internațional Chișinău.
4. Turismul: slab dezvoltat, se remarcă turismul rural și vitivinicol.

(1)http://www.gandul.info/financiar/cum-se-traduce-cuvantul-autostrada-din-romana-in-moldoveneasca-regii-asfaltului-din-romania-si-au-mutat-cartierul-general-

la-chisinau-10895501
REPUBLICA BULGARIA

Suprafața: peste 110 000 km2.


Populația: cca. 7 300 000 loc.
Densitatea populației: cca. 66 loc/km2.
Structura etnică: bulgari-85%, turci-9%, rromi-5%, alte naționalități-1%.
Structura confesională: ortodocși–74%, musulmani-10%, protestanți-1%, atei-12%, alte religii-3%.
Capitala: Sofia.
P.I.B.-ul: cca. 47 miliarde $ (peste 6 300$/loc.)

Bulgaria este așezată în sud-estul Europei, în sudul României și în Peninsula Balcanică, având ieșire
la Marea Neagră.

I. Caracteristicile fizico-geografice:
Relieful: este variat. Munții sunt așezați în centru (M-ții Balcani sau Stara Planina, M-ții Sredna Gora)
și în sud-vest (M-ții Rila - Vf. Musala-2925m, M-ții Pirin, M-ții Rodopi), iar câmpiile în nord (C. Dunării) și
în sud-est (C. Traciei Superioare sau Mariței).

Clima: este temperat-continentală în N și mediteraneană în S.


Apele: are o rețea densă de râuri: Dunărea (Iskăr, Iantra), Marița, Tundja, Struma, etc.
Vegetația: predomină pădurile de foioase, păduri de conifere se întâlnesc în munți, în nord este
prezentă stepa și silvostepa, iar în sud elementele vegetației mediteraniene.
Resursele naturale: Bulgaria are bogate rezerve de minereuri neferoase (Cu, Pb, Zn, bauxită, etc.),
cărbune (mai ales lignit și cărbune brun), sare, gips, calcar, caolin, etc.

II. Caracteristicile demografice:


Populația: este într-o gravă criză demografică, atât datorită sporului natural negativ (care este unul
din cele mai mici de pe glob), cât și datorită sporului migratoriu, tot negativ. Populația urbană – peste 72%.
Orașele: Sofia (peste 1 200 000 loc.), Plovdiv și Varna (peste 300 000 loc.), Burgas (200 000 loc.),
Ruse, Stara Zagora, Plevna (peste 100 000 loc.), etc.

III. Caracteristicile economice:


Economia: este o țară în curs de dezvoltare, cu o economie de piață.
1. Agricultura: este o țară cu vechi tradiții agricole: cereale (grâu, porumb), floarea-soarelui, viță-de-
vie, pomi fructiferi, tutun, trandafiri, etc. Este primul producător mondial de uleiuri pentru parfumuri (ulei de
trandafir și levănțică) și al doilea producător european de tutun.
2. Industria: sunt mai dezvoltate ind. extractivă, ind. energetică (termocentrale și atomocentrală), ind.
metalurgică (mai ales neferoasă), ind. chimică și petrochimică, ind. alimentară, ind. constructoare de mașini,
etc.
3. Transporturile: sunt diversificate: rețeaua rutieră însumează peste 40 000 km, căile ferate sunt pe
primul loc la transporturile de mărfuri (au peste 6 000 km lungime), aeroporturile principale sunt Sofia și
Plovdiv, iar porturile principale sunt Varna și Burgas.
4. Turismul: este bine dezvoltat, devenind, în ultima perioadă, una dintre destinațiile cele mai atractive
din Europa (anual este vizitată de peste 9 000 000 turiști). Obiective turistice: litoralul Mării Negre (Nisipurile
de Aur, Sunny Beach), Sofia, stațiunile montane din Munții Rila, Pirin sau Rodopi.
REPUBLICA SERBIA

Suprafața: peste 88 000 km2


Populația: cca. 7 200 000 loc.
Densitatea populației: cca. 92 loc/km2
Structura etnică: sârbi-83%, maghiari-3,5%, bosniaci și rromi-2%, români-1%, croați-0,8%, slovaci-0,7%,
muntenegreni-0,5%, alte naționalități-6,5%.
Structura confesională: ortodocși–85%, catolici-5%, musulmani-3%, protestanți-1%, atei-1%, alte religii-
5%.
Capitala: Belgrad.
P.I.B.-ul: cca. 42 miliarde $ (cca. 6 000$/loc.)

Serbia este așezată în centrul și sud-estul Europei, în SV României, în cea mai mare parte în Peninsula
Balcanică.

I. Caracteristicile fizico-geografice:
Relieful: este variat și altitudinal crește de la nord la sud, astfel: în N Câmpia Voivodinei sau Dunării
(parte a C. Panonice); în centru dealuri și Câmpia Moravei, în SV Alpii Dinarici (Vf. Daravica-2656m), iar în
E M-ții (Carpații) Serbiei.

Clima este temperat-continentală în N și temperată în sud cu influențe mediteraniene.


Apele: cel mai important fluviu este Dunărea și afluenții acesteea Tisa, Morava, Sava, Timișul, etc.
Vegetația: În nord predomină stepa, iar în partea centrală și sudică pădurile de foioase și pădurile de
conifere.
Resursele naturale. Mai importante sunt: cuprul, fierul și antimoniul. Alte rezerve (dar cantități relativ
mici): cărbune, aur, argint, nichel, zinc, sare, calcar, marmură, etc.
II. Caracteristicile demografice:
Populația: este și ea într-o gravă criză demografică, mai ales, datorită sporului natural negativ.
Populația urbană – aproape 60%.
Orașele: Belgrad (peste 1 200 000 loc.), Novi Sad (peste 270 000 loc.), Niš, Kragujevac și Subotica
(peste 100 000 loc.), etc.

III. Caracteristicile economice:


Economia: după războaiele din ultimul deceniu al secolului XX (anii ’90), care a culminat cu
bombardarea Serbiei de trupele N.A.T.O. și introducerea sancțiunilor de către O.N.U., Serbia a intrat într-un
colaps economic. În prezent este în faza de ieșire din criză, unde 60% din P.I.B. este realizat de servicii, 32%
de industrie și 8% de agricultură.
1. Agricultura: are condiții favorabile pentru agricultură, mai ales, din punct de vedere climatic.
Predomină cultura plantelor. Se cultivă: prune (simbol național, locul II pe glob, după China și locul I în
Europa), zmeură (locul II pe glob după Polonia), cereale (porumb, grâu), sfeclă de zahăr, floarea-soarelui,
mere, cartofi, etc. Se cresc: porcine, păsări, bovine.
2. Industria: este în revenire, mai ales datorită investițiilor firmelor străine (Siemens, Panasonic, etc.).
Ramurile mai importante sunt: ind. constructoare de mașini (FIAT), ind. extractivă și ind. metalurgiei
neferoase (cărbune, cupru, aur), ind. alimentară (PepsiCo, Nestle, Coca-Cola, Heineken, Carlsberg), ind.
electronică și electrotehnică (Siemens, Panasonic, Gorenje), ind. ușoară, ind. farmaceutică, etc.
3. Transporturile sunt diversificate: rețeaua rutieră însumează peste 40 000 km, din care peste 600 km
sunt autostrăzi, are peste 3 800km de cale ferată, din care cca. 1/3 este electrificată, are două aeroporturi
internaționale: Belgrad (Aeroportul Nicola Tesla) și Niš și mai include cca. 1 700 km de căi fluviale (pe
Dunăre, Sava, Tisa, Bega și Timiș).
4. Turismul: nu este o destinație turistică foarte agreată, dar are câteva atracții: orașele Belgrad, Niš,
mănăstirile din Kosovo (turism cultural-istoric), stațiuni balneare, stațiuni montane (pentru sporturi de iarnă),
etc.
REPUBLICA UNGARĂ

Suprafața: peste 93 000 km2


Populația: cca. 9 900 000 loc.
Densitatea populației: cca. 126 loc/km2
Structura etnică: maghiari-91,2%, rromi-5%, germani-1,2%, slovaci-0,4%, croați și sârbi-0,2%, români și
ucrainieni-0,1%, alte naționalități-1%.
Structura confesională: catolici-39%, protestanți-16% (din care reformați-14%), ortodocși–0,1%, atei-
18%, fără religie-27% alte religii-0,2%.
Capitala: Budapesta.
P.I.B.-ul: cca. 145 miliarde $ (peste 14 000$/loc.)

Ungaria este așezată în centrul Europei și vestul României, ocupând cea mai mare parte a Câmpiei
Panonice.

I. Caracteristicile fizico-geografice:
Relieful: predomină altitudinile scăzute (2/3 din suprafața țării este sub 200m). Regionarea
morfostructurală deosebește 6 unități mari: Alföld („Câmpia” sau Marea Câmpie, ocupă 50% din suprafața
Ungariei), Kisalföld („Câmpia Mică”) în NV Ungariei, Északi-középhegység („Munții Nordici”), munți de
origine predominant vulcanică din N Ungariei, dar se întâlnesc și calcare (M-ții Mátra – Vf. Kékes – 1014m,
M-ții Bükk, M-ții Visegrád, M-ții Eperjes-Tokaji, etc.), Dunántúli-középhegység („Munții Transdunăreni”)
munți predominant carstici, cu altitudini de sub 800m (M-ții Pilis – 756m, M-ții Bakony – 709m), Dunántúli-
dombság („Dealurile Transdunărene”) regiune deluroasă din sudul Lacului Balaton, dar include și masive
montane calcaroase mici (M-ții Mecsek, sub 700m), Alpokalja („Subalpii”) o regiune deluroasă din V.

Clima este temperată de tranziție, cu zone temperat-continentale (t.m.a. = 10oC, pp. = 600 mm/m2/an).
Apele: cel mai important fluviu este Dunărea și afluenții acesteea Tisa, Rába, Dráva, etc. Afluenți mai
importanți a Tisei sunt: Mureșul, Someșul, Crișul (Crișul Triplu), etc. Lacuri mai importante: L. Balaton (cel
mai mare din centrul Europei – aproape 60 km2), L. Fertő (la granița cu Austria), ambele sunt de origine
tectonică, L. Tisa, L. Velencei, etc. Importanță deosebită reprezintă și apele termale (Ungaria fiind statul cel
mai bogat în resurse de apă termală).
Vegetația: în câmpii predomină stepa, în rest păduri de foioase.
Resursele naturale: cărbune (cărbune brun, lignit și mai puțin huilă), în cantități mici are și petrol și
gaze naturale; bauxită, ape termale, calcar, andezit, etc.

II. Caracteristicile demografice:


Populația: este într-o îmbătrânire demografică, are un spor natural negativ, dar sporul miratoriu este
pozitiv.
Orașele: Budapesta (peste 1 700 000 loc.), Debrecen (peste 200 000 loc.), Miskolc, Szeged, Pécs,
Győr, Nyiregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár, (peste 100 000 loc.).

III. Caracteristicile economice:


Economia: are o economie de piață, cu foarte multă investiție străină.
1. Agricultura: are condiții foarte bune pentru agricultură: relief, soluri, climă. Se cultivă: cereale
(grâu, porumb), floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, viță de vie, fructe, etc. Se cresc: porcine, păsări,
bovine.
2. Industria: mai importante sunt ramurile: ind. extractivă, ind. de autovehicule (Suzuki, Mercedes,
Audi, Opel), ind. alimentară, ind. materialelor de construcții, ind. ușoară, ind. farmaceutică, etc.
3. Transporturile: sunt diversificate: cea mai mare parte a transportului se face pe căile rutiere, având
peste 1 300 km de autostrăzi, transporturi feroviare, transporturi navale (are peste 1 600 km căi navigabile –
Dunărea, Tisa), transporturi aeriene (are 5 aeroporturi internaționale, cel mai important fiind Aeroportul
Internațional ”Liszt Ferenc”).
4. Turismul: Ungaria este o destinație destul de agreată de turiști, anual sosind peste 10 mil. turiști.
Obiective: localitățile Budapesta, Sopron, Pécs, Győr, Szombathely, Szeged, Esztergom, Hollókő, Tokaj, etc.;
lacurile Balaton (”Marea Ungariei”), Tisa, Velencei, stațiuni de cură balneară (Héviz, Sárvár, Balatonfüred,
Hajdúszoboszló, Gyula, Miskolctapolca, Sóstó, etc.), castele, cetăți, biserici, parcuri naționale, rezervații, etc.

S-ar putea să vă placă și