Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORTUL NORD-SUD

In termeni social-economici, NORD inseamna tarile dezvoltate, iar SUD, tarile in dezvoltare. Asadar
"polarizarea" bogatiei si, respectiv, a saraciei, care sunt doi poli opusi precum cei geografici.
Decalajele sunt evidente, indiferent de indicatorul social-economic luat in caleul, atat global, cat si mai
ales per locuitor: PIB, productia si consumul diferitelor produse (energie electrica, resurse esentiale de
hrana, consum de apa etc.), acces la educatie, ocrotirea sanatatii etc.
Desi ONU si alte organisme internationale au lansat mai multeprograme (primul in 1974) si conferinte
internationale (prima in 1975), rezultatele au fost neconcludente, practic nereusindu-se progrese
substantiale in reduce ea decalajului dintre cele doua grupuri de tarl, Nu este mai putin adevarat ca la
aceasta a contribuit si ritmul diferit de crestere a populatiei, in cele dezvoltate inregistrandu-se 0 crestere
usoara, in timp ce in cele in dezvoltare una exploziva (de aproape trei ori) in perioada 1950-2000. Ca
urmare a crescut raportul dintre NORD si SUD de la 1la 2, in 1950, la 1la 5 in prezent.

Indicatori care reflectă decalajul N-S:


N S
1.PIB/loc: Luxemburg -67.000$ Etiopia- 110$
Norvegia – 55.000 Burundi- 85

2.Hrana (calorii/zi/loc.) minim necesar 2400

SUA – 3800 Etiopia- sub 1600


Austria -3800 Congo – sub 1600

3.consum en. electrică (kWh/loc.)

Minimum 8.000 kWh, majoritatea sub 1000


30000 Norvegia Rwanda, Burundi sub 100

4. accesul la apă potabilă

100% majoritatea deficitare

5. analfabetism

Absent/nesemnificativ toate sunt deficitare,cu procente


de peste 70% , Mali, Afghanista, Somalia
(80%)

Pt. a reduce decalajele s-a constituit un parteneriat, dialogul Nord-Sud.

Dialogul Nord - Sud


Atat ONU, cat si alte organisme internationale si-au propus, prin programnele initiate, reducerea
decalajului dintre cele doua categorii de tari, care a devenit una dintre problemele globale ale omenirii.
Desi ONU, de pilda, a lansat mai multe programe (primul in 1974) si conferinte internationale in domeniu
(cea dintai in 1975) rezultatele nu au fost concludente, practic nereusindu-se progrese substantiale in
reducerea decalajului intre SUD si NORD.
Dialogul Sud-Sud
In paralel cu celalalt dialog, tarile in dezvoltare au lansat un parteneriat in vederea sprijinirii reciproce si
a promovarii pe plan international a intereselor lor. Au folosit in acest scop doua forumuri internationale,
care la un moment dat (in deceniile 7-8 ale secolului trecut) devenisera foarte influente:
Grupul celor 77 (numit astfel dupa numarul tarilor in dezvoltare participante la Conferinta UNCTAD de
la Geneva, din 1964), care si-a propus obiective economice comune si cooperare in sfera internationals
a tarilor semnatare.
Miecarea de nealiniere, forum initiat de conducatorii catorva tariimportante (India, Indonezia, Egipt,
Iugoslavia), ce a grupat un mare a numar de state (la un moment dat circa 150), care 19ipropuneau sa