Sunteți pe pagina 1din 1

ZONA ETAJE DE VEGETATIA FAUNA SOLURI REGIUNI

BIOGEOGRAFICA VEGETATIE CARACTERISTICE


ZONA DE STEPĂ a)Etajul de stepa Ierburi mărunte , Rozătoare (iepure ,hârciog, Campia Bărăganului ,
SI SILVOSTEPĂ in special popandău, soarece de Molisoluri (cernoziom, central si sudul Pod.
(0-200m) graminee (colilia) câmp) sol bălan dobrogean) Dobrogei , sudul Pod.
Pasări (ciocarlia , prepelita Moldovei
b)Etajul de Ierburi mărunte si , potârnichea ) Campia de Vest , Campia
silvostepa pâlcuri de stejar Reptile Română , C Moldovei
,Pod. Barladului
ZONA a)Etajul stejarului -stejar brumăriu, Iepure , caprioara Nord-C.Romane,
DE (200-500m) gorun , Argiluvisoluri Dealurile de V , Pod
PĂDURE cer+gârnita Getic , Pod.Moldovei,
(200-1800m) (specii termofile) Depr. Colinara a
Transilvaniei. , N-Pod.
Dobrogei
b)Etajul fagului -fag , frasin , Mistret , lup , vulpe , Cambisoluri Pod. Sucevei , Depr.
(500-1200m) ulm , carpen, arțar viezure , veverita , Colinară a Transilvaniei,
, tei caprioara N-Pod.Getic ,
Subcarpatii , m-tii scunzi
c)Etajul Coniferelor -brad , molid , pin Ursul brun , cerbul, rasul , Spodosoluri
(1200-1800) , zadă cocosul de munte Muntii Carpati
ZONA a)Etajul Subalpin -ienupăr, jnepeni . Capra neagră , marmotă , Carpatii Meridionali,
ALPINĂ (1800-2000-2200m) afin , merișor acvila de munte Umbrisoluri Nordul Carpatilor
(peste 1800) b)Etajul Alpin -pajisti alpine Orientali
(peste 2000-2200m)
INVELISUL BIOPEDOGEOGRAFIC

Vegetatie azonala
 Vegetatie de Lunca: Salcii , plopi , anini
 Vegetatie cu elemente submediteraneene (in SV țării) :Liliac Sălbatic , Iasomie , castan dulce
 Vegetatie specifica zonelor nisipoase
 Vegetatie specifica zonelor sărăturoase

S-ar putea să vă placă și