Sunteți pe pagina 1din 7

Unitate de Altitudinea Origine Alcatuirea Tip de relief Alte caracteristici Resurse naturale

relief Petrografica
Carp. Alt max :2303 Prin cutarea si -3 fasii paralele: in Relief -Fragmentare Roci de constructie
Orientali: m Pietrosul inaltarea vest lant vulcanic, - Vulcanic in mare(numeroase ( andezit,
Gr. Nord Rodnei sedimentelor in centru sisturi vest cu :conuri, depresiuni, pasuri , marmura),metale
(Carpatii din cristaline, in est roci cratere, vai) neferoase(au- ag),
Maramuresului geosimclinalul sedimentare ( flis) platouri -Paralelismul minereuri complexe.
si Bucovinei) carpatic in vulcanice. culmillor -Pad de
orogeneza -rel glaciar : in -orientarea culmilor: conifer( lemn)
alpina. Mtii Rodnei NV- SE
In neozoic au (peste 2000 m) -prez. pasuri inalte:
loc eruptii Prislop(1416m)
vulcanice-
lant vulcanic
in vest ( Oas,
Gutai, Tibles)
Gr. Centrala Alt max: Idem Idem, dar sisturile Relief Idem Roci de
(Carpatii 2100m: Vf. ( Calimani, cristaline dispar la vulcanic constructie(andezit,
Moldo Pietrosu Gurghiu, izvoarele Trotusului -carstic calcar gresie )
Transilvani) Mtii Calimani Harghita) -carbuni
-minereuri feroase
-minereuri complexe
-hidroenergie
Gr. Sudica Alt max : Prin cutarea si Roci Relief -orientare aculmilor: Paduri de conifere si
(Carpatii 1954m Vf. inaltarea sedimentare(gresii, -carstic NE-SV. foioase
Curburii) Ciucas, mtii sedimentelor marne, calcare, etc) -prabusiri si -fragmentare mare -hidroenergie : pe
Ciucas din alunecari de dat rocilor moi Buzau este lacul
geosimclinalul teren - includ cea mai mare Siriu
carpatic in depresiune din Carp. -roci de constructie
orogeneza Depr. Brasovului
alpina.

1
Carp. Alt max: 2505 Prin cutarea si Roci Relief -fragmentare redusa -calcare
Meridionali: m-Vf. Omu inaltarea sedimentare(calcare, -Bucegi si Piatra - paduri de conifere
Gr. Bucegi sedimentelor conglomerate), glaciar(circuri , Craiului formeaza un
din sisturi cristaline vai, custuri, sinclinal
geosimclinalul lacuri) suspendat( Platoul
carpatic in -carstic(chei, Bucegilor)
orogeneza pesteri,
alpina. platouri
carstice)
- pe
conglomerate
(Babele si
Sfinxul)
Grupa Fagaras Alt max: Prin cutarea si Sisturi cristaline Relief -mtii Fagaras cea - roci de
2544m- Vf. inaltarea - sisturi mai lunga culme constructie(marmura)
Moldovenu sedimentelor cristaline cu montana din tara
2535m- Vf. din creste si varfuri (peste 60 km)
Negoiu geosimclinalul ascutie, - orientarea
carpatic in versanti abrupti culminlor: mtii
orogeneza - glaciar Fagaras V-E, celelate
alpina. culmi N-S
-fragmentare redusa (
masivitate), prez
pasuri joase: Cozia
300m, Turnu Rosu
400m

Gr. Parang Alt max: Prin cutarea si Sisturi cristaline Relief -orientarea culmilor: - roci de
2519m- Vf. inaltarea - sisturi formeaza un nod constructie(marmura)
Parangul Mare sedimentelor cristaline cu orograficdin care se -carbune(huila in
(Mandra) din creste si varfuri desprind radiar Depr. Petrosani)

2
geosimclinalul ascutie, culmile montane -hidroenergie( L.
carpatic in versanti abrupti - are cea mai mare Vidra Lotru, L.
orogeneza - glaciar latime si suprafata Negovanu Sadu)
alpina. Defilee-pe Olt din Carp.
si Jiu Meridionali
-fragmentare redusa
(masivitate), prez
pasuri joase: Cozia
300m, Lainici 450m
Gr. Retezat Alt max: Prin cutarea si Sisturi cristaline (in Relief Orientarea culmilor: -carbune( Depr.
Godeanu 2509m- Vf. inaltarea nord) -glaciar -V-E, Petrosani
Peleaga sedimentelor Calcare ( in sud) -carstic -paralele intre ele -calcar
(Retezat) din -pe sisturi - gr. e delimitata de -lemn
2229m- Vf. geosimclinalul cristaline carp. Occidenatali
Godeanu carpatic in - tectonic prin culoare
(Godeanu) orogeneza tectonice( Timis-
alpina. Cerna-Bistra-Strei

Carpatii Alt max: Prin cutarea si Mozaic petrografic Relief -fragmentare mare -carbuni
Occidentali 1446m- Vf. inaltarea (prezinta toate -carstic: foarte -minereuri complexe
Muntii Semenic sedimentelor tipurile de roci multe vai de tip -minereuri de fier,
Banatului Alt min :600m - din dispersate) chei, platouri mangan
Mtii Dognecea geosimclinalul carstice
carpatic in complexe,
orogeneza pesteri etc
alpina.
Reprezinta o
prelungire a
Carp.
Meridionali
de care au fost

3
separati de
culoarul
Timis-Cerna
Muntii Poiana Alt max: 1374 Prin cutarea si Predominant sisturi -pe sisturi Masivitate -minereuri de fier
Rusca m Vf. Padesu inaltarea cristaline cristaline (reprezinta un singur -minereuri complexe
sedimentelor - intruziuni masiv montan) -marmura
din magmatice
geosimclinalul
carpatic in
orogeneza
alpina.
Reprezinta o
prelungire a
Carp.
Meridionali
de care au fost
separati de
culoarul
Timis-Cerna
Muntii Apuseni Alt.max:1800m Prin cutarea si Mozaic petrografic: Relief Fragmentare f. mare, Minereuri complexe,
Vf. Bihor inaltarea toate tipurile de roci vulcanic, orientarea culmilor: au.- ag., bauxita( se
sedimentelor dar nu exista culmi carstic, pe roci predominant E-V, obt. Aluminiul), roci
din unitare. dure, tectonic. cu axul central de
geosimclinalul orientat N-S. Pe constructie( bazalt,
carpatic in latura sudica exista granit, andezit,
orogeneza un lant marmura,calcar,etc)
alpina. vulcanic( Zarand,
In neogen s au Metaliferi , Trascau)
format muntii si n vest patrund
vulcanici in depresiunile golf
partea de sud. (prelungiri ale
Campiei de Vest, in

4
zona montana)
Subcarpatii Intre 600 Ultimul val de Roci sedimentare: Relief cutat, Prezinta un sir de Lemn , petrol, sare,
1000m max incretire al argila, marna gresie monoclinal depresiuni inchise de nisip pietris, argila.
Moldovei 911m in dealul orogenezei nisip, pietris. (cueste) , pe un sir de dealuri.
Plesu alpine argile(alunecari Prezinta cute diapire
de teren) ( cu samburi de sare)
Curburii Inre 600- Ultimul val de Roci sedimentare: Relief cutat, Prezinta 2 siruri de Lemn , petrol, sare,
1000m, max incretire al argila, marna gresie monoclinal depresiuni inchise de nisip pietris, argila.
996 m Magura orogenezei nisip, pietris. (cueste) , pe 2 siruri de dealuri.
Odobesti alpine - pinteni de flis din argile(alunecari -cute diapire
zona montana de teren)
Getici Inre 600- Ultimul val de Roci sedimentare: Relief cutat, Prezinta 2 siruri de Lemn , petrol, sare,
1000m, max incretire al argila, marna gresie monoclinal depresiuni inchise de nisip pietris, argila.
1018m in orogenezei nisip, pietris. (cueste) , pe 2 siruri de dealuri.
Magura Matau alpine argile(alunecari
de teren)
Depresiunea Medie Prabusire si Fundament cristalin Doua tipuri de Cute diapire (cu Sare , gaz metan,
Colinara a 400-600m, scufundare cu acoperit de roci refief: samburi de sare), argila,
Transilvaniei Max:1080m pana la 5000m sedimentare moi: - dealuri de domuri gazeifere
Dealul Biches in orogeneza nisip, pietris, argila, depresiuni -alunecari de teren
(Subcarp.Trans) alpina si sare . submontane la -Camp. Transilvaniei
-Pod. sedimentare. contactul cu nu este o campie,
Someselor700m carpatii este unitate de podis
-Camp. Trans. (asemnatoare
300-400m subcarpatilor)
-Pod. - unitate de
Tarnavelor 500- podis divizat
600m de rauri
dispuse E-V
Podisul Aprox. 600m Incretire in Sisturi cristaline, Relief carstic, Ca mod de formare Lemn
Mehedinti orogeneza calcar, roci pe roci dure, sunt munti, dar au
alpina sedimenatre moi. alt. de podis

5
Podisul Max. 688m- Depunere de Fundament cristalin Relief Cp. Moldovei nu este Petrol si gaze
Moldovei Dealul Ciungi sedimente acoperit de roci monoclinal, campie, ci unitate naturale (in sud),
-Camp. peste sedimenatre moi: -alunecari de deluroasa. argila, nisip cuartos
Jijie(moldovei) platforma rusa nisip, pietris, argila. teren, Rel. Inclina de la N-S
200-300m ( est-
-Pod Sucevei europeana)
600-700m
-Pod.Barladului
400-500m
Podisul Max.467m-mtii Nord- Variate :sisturi Carstic , pe Relieful actual s a Roci de constructii
Dobrogei Macin, Vf. orogeneza cristaline( sisturi roci dure, pe format prin (granit,calcar,
Greci (Pod. D hercinica verzi) roci loess, fragmentarea unei minereuri complexe)
de nord) Centru(pod. vulcanice, calcar -rel litoral: in foste
-Pod. Dobrogei Casimcei)- ( Pod. D. de nord) N cu delta, peneplene(cp.formata
de sud 200- orog. -fundamnent din lagune si prin erodarea
300m caledoniana calcare acoperit de limanuri, iar in muntilor)
Sud-platforma loess( Pod. D . sud ) S cu faleze . -Pod Casimcei-cea
acoperita de mai veche unitate de
sedimente in orogen din Ro.
orog. alpina
Podisul Getic Max.745m Depunerea de Sedimentare moi, Uniatate de Diviziunile sunt Petrol, gaze naturale,
Platforma sedimente pietris, nisip , argila piemont, numite platformei lignit( bazinul
Argesului peste inclinat de la N sau format prin Motru-Rovinari)
Medie: scade de platforma spre S sectionarea
la 600m in nord Valaha -rel monoclinal piemontului de catre
la 300 in sud -alunecari de rauri
teren

6
Dealurile de Max 597m Depunere de Sedimnetare moi: Rel cutat, Reprez. singura Petrol, gaze naturale
Vest Magura Simleu sedimente nisip, argila si (dealuri joase) unitate de relief din
Media este sub peste o unitate pietris portiuni cu Ro. discontinua
300m de platforma -maguri cristaline si aspect de
vulcanice piemont, si rel
monoclinal
Campia de Vest Max: 174m- Depunere de Sedimnetare moi: 2 tiputi de -Rel pe loess Petrol , gaze naturale
Cp. Vingai sedimente nisip, argila, loess campii -dune de nisip in Cp.
Medie aprox peste unitate -cp. inalte Carei
100m de platforma -cp joase( de
subsdenta)
Campia Max: peste Depunere de Sedimnetare moi: 3 tipuri de Rel pe loess ( crovuri Petrol, gaze naturale
Romana 300m sedimente nisip, argila, loess campii , gavane, padine)
Medie 100- peste unitate -cp.piemontane Rel pe nisip in Cp.
200m de platforma in N, peste Olteniei. Cp.
300m Baraganului, Cp.
(Pitestiului) Tecuciului.
-cp de
subsidenta pe
fasia centrala
sub 100m
( Siretului
inferior)
-cp tabulare
100-200m
(Baraganului)

S-ar putea să vă placă și