CLIMA, VEGETAŢIA, FAUNA ŞI SOLURILE EUROPEI

NR CR T.

POZIŢIA ÎN LATITU DINE

CLIMA Temperatura medie anuală Precipitaţii medii anuale Veri calde secetoase ierni blânde şi ploioase (200-500 mm/an) 1000 mm/an Vânturi predominante

VEGETAŢIA, FAUNA, SOLURILE

POZIŢIA ÎN LATITUDI NE Solurile

OBSERVAŢIII

Tipul de climă

Zona de vegetaţie

Vegetaţia Stejar, cedrul, măslin, maquis, garriga Stejar, fag Graminee , arbuşti, ierburi rare, pâlcuri de foioase Pin, molid, brad Muşchi, licheni, salcie pitică, mesteacăn pitic lipseşte

Fauna

1.

30°-40° lat N

MEDITERANEAN

15°-17° C

Vânturile de vest

VEGETAŢIE MEDITERANEANĂ

reptile

Terra rossa

30°-40° lat N

Pe ţărmurile Mării Mediterane şi Mării Negre- în cea mai mare parte defrişate Pe ţărmul Oc. Atlantic

2.

40°-50° lat N

TEMPERAT OCEANIC (UMED) TEMPERAT CONTINENTAL EXCESIV (ARID) TEMPERAT CONTINENTAL RECE

10-15°

Vânturi de vest

PĂDURI DE FOIOASE

vulpe, căprioare

Soluri brune

40°-50° lat N

3.

40°-50° lat N

5°-10° C

Sub 200 mm/an

Vânturi locale

STEPĂ ŞI SILVOSTEPĂ

rozătoare

cernozio m

40°-50° lat N

În interiorul continentului

4.

50°-60° lat N

0°-5° C

200-500 mm/an

Vânturi polare şi vânturile de vest Vânturi polare

PĂDURI DE CONIFERE -TAIGA

Elan, urs brun, hermelina, zibelina Ren, urs polar

podzoluri

50°-60° lat N

5.

60°-70° lat N Dincolo de paralela de 70° lat N

SUBPOLAR

În jur de 0° C

Reduse 100- 200 mm/an

TUNDRA

Soluri de tundră

60°-70° lat N

Pe ţărmul Oceanului Arctic

6.

POLAR

Sub 0° C Scade cu altitudinea 6,4° C la fiecare 1000 m

100-200 mm/an

Vânturi polare PĂDURI MONTANE ŞI PAJIŞTI ALPINE

lipseşte

lipsesc

Dincolo de paralela de 70° lat N

Insulele din Oc. Arctic

7.

MONTAN (ALPIN)

Cresc cu altitudinea

Brizele montane

Păduri de conifer şi foioase

Urs brun, cerb

Soluri brune

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful