Sunteți pe pagina 1din 6

In Europa nordica clima este subpolara, in Europa sudica este clima mediteraneana (subtropicalA); temperatura medie anuala este

de 17-18C In sud, iar in nord are valori intre 0 si 4C; cantitatea anuala a precipitaiilor este de 700-1200mm In sudul Europei si de 200-3 00 mm In nordul Europei. Muntii Alpi s-au format in timpul orogenezei alpine, pe cand Muntii Scandinaviei s-au format In orogeneza caledoniana; Alpii sunt mutt mai inalti dec?t M-tii Scandinaviei (4807 in Mt. Blanc, fat? de 2469 m In Vf.Gaidhopiggen); ambele unit?ti montane au relief glaciar. 3 deosebiri: Nordul Europei are un climat subpolar spre deosebire de Sudul Europei care are climat mediteranean; in Nordul Europei bat vanturi reci polare, jar in Sudul Europei bat v?nturi regionale: mistralul, bora; amplitudinea termica este mai mare In Europa Nordica decat in Europa Sudica; temperatura medie anuala este mai scazuta in Europa Nordica, In jur de 0?C, decat In Europa Sudica unde este de 10-15?C. 2 deosebiri: a) Muntii Alpi au altitudini mai mari (peste 4000 m.) iar Muntii Scandinaviei au altitudini mai reduse (sub 2000 m.); b) Muntii Alpi sunt munti noi, formati In orogeneza alpina, iar muntii Scandinaviei sunt munti vechi, formati in orogeneza caledonian? (2500 m); 1 asemanare: atat Munii Alpi, cat si Muntii Scandinaviei s-au format prin incretire. 2 deosebiri: a) Muntii Carpati sunt mai noi, formati in orogeneza alpina, iar Muntii Urali sunt mai vechi, formati In orogeneza hercinica; b) Muntii Carpati au o desf?surare sub forma de arc, iar Muntii Urali au o desf?surare liniar? (nord?sud); o asemnare: at?t Muntii Carpati, cat si Muntii Urali s-au format prin Incretire. 2 deosebiri: a) Campia Padulul este de origine fluvio-lacustra, iar Campia Europei de Est este o c?mpie formata prin eroziunea unor podiuri vechi; b) C?mpia Padului are o suprafata plana, iar C?mpia Europei de Est prezinta denivel?ri datorate structurii podisurilor vechi si actunii ghetarilor; o asem?nare: ambele c?mpii au un relief cu altitudini reduse. 1 asemanari de relief: in ambele zone este prezent relieful glaciar si fluvial; deosebiri de relief: relieflul muntos din peninsula Scandinavica s-a Inaltat in timpul orogenezei caledoniene, find foarte vechi (2500 m), iar cel din peninsula Iberica s-a inalat in timpul orogenezei hercinice si alpine; altitudinile sunt mai mici in Scandinavia, sub 3000 m, fata de cele din peninsula Iberica unde depasesc 3000 m. 1 asem?nare climatica intre Europa Centrala si Europa Estica:? ambele regiuni au o clim? temperata; deosebiri climatice:? Europa Central? se afl? si sub influenta oceanic?, mai umed?, iar Europa Estic? sub influenta maselor de aer continentale, mai uscate; ? In Europa Central? bat V?nturile de Vest, umede, iar in Europa Estic? v?ntul geros, criv?tul actioneaza pe un areal foarte mare; ? din punct de vedere pluvial Europa Central? beneficiaz? de o cantitate mai mare de precipitatii fata de cea Estic? caracterizat? prin ariditate. Deosebiri: In Italia se int?lneste clima mediteraneana, cu veri secetoase si calde si ierni ploioase si blande;

In Suedia, clima este temperata, aspra (In N), zona traversata de Cercul Polar; in Suedia, clima temperata are o nuanta maritima, iar in Italia lipseste; In Suedia bat vanturile polare iar in Italia se resimt influentele maselor de aer tropical. 3Deosebiri legate de clima in statele Suedia si Bosnia-Hertegovina ? modul de formare: In Suedia, Munii Scandinavici s-au format in timpul orogenezei caledonice, iar Alpii Dinarici (Bosnia-Heregovina) in orogeneza alpina; ? Podisul Suediei are un caracter piemontan find str?ns legat de muinti, iar in BosniaHeregovina relieful este predominant muntos. Asemdnare: ? In ambele unitati se Int?lnesc altitudini care depesc 2000 m. 3 deosebiri: In Bulgaria, relieful este dominat de munti cu altitudini de peste 2900 m, iar In Irlanda muntii nu depasesc 1000 m; In Bulgaria se desfasoara Campia Inalta a Dun?rii, iar in Irlanda ? c?mpiile sunt joase, sub 100 m; - muntii din Bulgaria s-au format in orogeneza alpin?, iar cei din Irlanda ? in orogeneza caledonica. 3 deosebiri: In Irlanda se afl? climat temperat oceanic, iar in Finlanda ? o clim? temperat continental? si subpolara; ? In Irlanda precipitatiile sunt predominant lichide, iar in Finlanda ? In special zapezi; ? in Irlanda bat v?nturile de vest, iar in Finlanda lipsesc; ? Irlanda are o clim? bl?nd? datorit? apelor calde ale Curentului Atlantic de Nord, iar in Finlanda este o clima rece, aspr?. DEOSEBIRI:1 in IRLANDA este clima temperat-oceanica pe c?nd In GRECIA este clim? subtropical? (mediteraneana); 2?in IRLANDA sunt amplitudini termice reduse pe c?nd In GRECIA sunt amplitudini termice mai mari; 3 ? in IRLANDA precipitatiile medii anuale sunt abundente tot anul, pe c?nd in GRECIA preCipitatiiIe medii anuale sunt abundente doar iarna, verile find secetoase. deosebiri:1 ? In campiile litorale din vestul FRANTEI este clima temperat-oceanica pe cand in campiile litorale din Italia este clima subtropicala (mediteraneana); 2 in campiile litorale din vestul Frantei sunt amplitudini termice reduse, pe cand in campiile litorale din Italia sunt amplitudini termice mai mari; 3 In campiile litorale din vestul Frantei precipitatiie medii anuale sunt mai abundente (peste 1000 mm), pe cand in campiile litorale din Italia precipitatiile medii anuale sunt mai reduse (700 mm).1 asemanare: In campiile litorale din ambele tarri bat vanturile de Vest. Deosebiri: In Peninsula Scandinavia este un lant montan caledonian (Alpii Scandinavici), iar in Peninsula lberica unitati de relief formate In orogeneza hercinic? (Messeta spaniolA) si orogeneza alpin? (Muntii Pirinei si Cordilierele); Peninsula Scandinavia are un relief glaciar, accidentat, dominat? central de Alpii Scandinaviei, iar Peninsula IbericA are un relief format din podiuri (600 ? 1000 m), platouri v?lurite pietroase, inconjurate de Cordiliere; In Peninsula Scandinavia c?mpia ocup? suprafete restr?nse in partea de sud-est, este de origine fluvio-glaciara, prezinta morene, iar in Peninsula Iberic? c?mpiile sunt litorale i fluviale. Peninsula Scandinavia are un climat temperat oceanic di climat subpolar, iar Peninsula Iberica are climat mediteranean, climat oceanic di un climat temperat In zona centrala; In

Peninsula Scandinavia temperaturile medii anuale sunt mai sc?zute dec?t in Peninsula Iberic?. o asemanare : in cele doua peninsule se resimt influente climatice oceanice; in cele dou? peninsule existA un climat etajat pe altitudine. Clima Europei de Est se caracterizeaz? prin amplitudini termice mari, cu temperaturi excesive, ridicate vara si sc?zute iarna, pe c?nd In Europa de Vest amplitudinea termici anual? este redus? si ca urmare, iernile sunt bl?nde, practic lipsite de geruri, iar verile r? coroase. In Europa de Est precipitatiile sunt relativ putine si cad cu deosebire vara sub form? de averse, ninsorile sunt in cantit?ti mici, pe c?nd In Europa de Vest precipitatiile medii anuale variaz? Intre 1000 mm si 2000 mm, in functie de anumite conditii locale. Europa de Est se afl? sub influenta circulatiei maselor de aer polar, rece, bate Criv?lul, v? nt de est si nord-est, iarna viscoleste zapada, vara este un vant cald si uscat, iar in Europa de Vest predomina v?nturile de vest, justificate prin prezenta oceanului. Muntii Urali sunt munti vechi formati in orogeneza hercinica, iar Muntii Carpati sunt munti tineri formati in orogeneza alpina; altitudinile maxime din Muntii Urali sunt mai sc?zute dec?t cele din Muntii Carpati; Muntii Carpati prezinta relief glaciar care lipseste in Muntii Urali. Muntii Scandinaviei sunt munti vechi, formati in orogeneza caledonic?, iar Muntii Alpi sunt tineri, formati in orogeneza alpin?; altitudinile maxime din Muntii Scandinaviei sunt mult mai reduse dec?t cele din Muntii Alpi. o asem?nare de exemplu: In ambele unit?ti montane exist? relief glaciar. 3 asemanari:CAMPIA PANONICA SI CP FADULUI ambele regiuni s-au format prin depunerea de sedimente; cele dou? c?mpii sunt alc?tuite din roci sedimentare moi (pietri, nisipuri, argile); In ambele c?mpii apar sectoare piemontane Ia contactul cu zonele mai inalte din jur; at?t in C?mpia Panonic? cat si in C?mpia Fadului altitudinile sunt sub 200 m; ambele sectoare de C?mpie sunt traversate de un fluviu important (Padul si Dun?re) de-a lungul acestora dezvolt?ndu-se relief fluvial (lunci si terase). 3 deosebiri: climat oceanic si subpolar In peninsula Scandinava si mediteranean si continental in peninsula Balcanica; temperaturile medii ale lunii ianuarie sunt cuprinse intre -15?C si 5?C,iar cele medii ale lunii iulie sunt <> 25, In peninsula Balcanic?; v? nturile dominante sunt cele vestice, nordice si nord-estice in Peninsula Scandinav? si cele vestice si dinspre Marea Mediteran? In peninsula Balcanica; precipitaiile medii anuale cupninse Intre 500-1000 si >1000 mm/an in peninsula Balcanic? si intre 1000-2000 si >2000 mm/an in Peninsula Scandinava. 3 deosebiri climatice:- climat continental in Belarus si climat oceanic si mediteranean in Portugalia; - temperaturile medii ale lunii ianuarie sunt cuprinse intre ?15 - 0?C, iar cele ale lunii julie cuprinse intre 15-20?C in Belarus si temperaturi medii ale lunii ianuarie cuprinse intre 5-10?C (chiar mai cobor?te) si temperaturi ale lunii julie cuprinse intre 1520?C In Portugalia; - v?nturile dominante sunt cele vestice In Portugalia si din nord-est in Belarus; - precipitatiile medii anuale cuprinse intre 1000-2000 si >2000 mm/an in Portugalia si <500>2000 mm/an. Deosebiri: Altitudinea este mai mare in Muntii Alpi dec?t In Muntii Scandinaviei; Muntii Alpi sunt mai tineri, formati In orogeneza alpina spre deosebire de Munti Scandinaviei care s-au format In orogeneza caledonian?. 1 asemanare : Ambele unit?ti de relief s-au format prin incretirea scoartei terestre: ambele unitati de relief prezinta relief glaciar.

Deosebiri : Italia prezinta un climat subtropical, in timp ce Marea Britanie un climat temperat oceanic; in Italia cad precipitaii medii Intre 500-1000mm/an, in timp ce In Marea Britanie ele sunt mai mari, intre 1000-2000 mm/an; in Marea Britanie bat V? nturile de Vest, jar In Italia v?nturi calde, mediteraneene. Deosebiri: Muntii Alpi s-au format In Orogeneza Alpin?, iar Muntii Ural In Orogeneza Hercinica; Muntii Alpi au altitudini mai mari (4807 m Vf. Mont Blanc), dec?t Muntii Ural (1895 m Vf.Narodnaia).Asem?n?ri:? Cele dou? unit?i de relief prezint? relief carstic. Deosebiri: Peninsula Yutlanda are un climat temperat-oceanic, In timp ce Peninsula Balcanica are climat mediteranean; ? In Peninsula Yutlanda se manifesta mase de aer oceanice, pe c?nd in Peninsula Balcanic? mase de aer tropical (sirroco). Asem?nri:? cele dou? peninsule se Inscriu in zona de clima temperata. Deosebiri:Peninsula Scandinava are un climat subpolar, In timp ce Peninsula lberica are climat mediteranean.? In Peninsula Scandinava se manifest? mase de aer polare, pe c? nd In Peninsula lberic? mase de aer tropicale.Asem?n?ri:? cele doua peninsule se Inscriu In zona de ifluentA a maselor de aer oceanic In partea lor de vest. Deosebiri: ? Peninsula Iberica prezint? un climat temperat oceanic, in timp ce Peninsula Italica un climat mediteranean. ? In Peninsula Iberic? se manifest? mase de aer oceanice, pe c?nd in Peninsula ltalic? mase de aertropicale. Asem?n?ri:? cele dou? peninsule se Inscriu in zona de influentA a maselor de aer tropicale de tip sirrocco, dinspre Sahara. Deosebiri: Irlanda (I) are un climat temperat oceanic, in timp cc Belarus (F) un climat temperat continental. In Irlanda se manifest? mase de aer oceanice, pe c?nd In Belarus mase de aer temperat-continentale si polare. precipitaii medii anuale in Irlanda 1000-2000 mm/an, iar In Belarus intre 500-1000 mm/an. Deosebiri: Olanda prezint? climat temperat oceanic iar Spania temperat continental si mediteranean. ? Olanda se afla sub influenta maselor de aer oceanice. pe c?nd Spania sub influenta maselor de aer tropical. ? In Olanda 1000-2000 mm/an, cad tot timpul anului, pe c?nd in Spania cantitatea de precipitatii este de 1000 mm/an mai ales iarna. Deosebiri: Suedia prezinta climat subpolar si temperat continental iar Regatul Unit al Marii Britanii temperat oceanic.? Suedia se afl? sub influenta maselor de aer polare, pe c?nd Regatul Unit al Marii Britanii sub influenta maselor de aer oceanic. ? In Marea Britanie precipitatiile sunt 1000-2000 mm/an, cad tot timpul anului, pe c?nd In Suedia cantitatea de precipitatii este de 500-1000 mm/an sub forma de zapada In sezonul rece. Deosebiri:? Muntii Pirinei sunt mai Inalti dec?t Muntii Carpati;? Muntii Pirinei prezint? ghetari permanenti, pe c?nd Muntii Carpati prezinta doar relief glaciar; Asem?n? ri: ? Ambele lanturi muntoase fac parte din acelai sistem alpin; ? Ambele Ianturi muntoase s-au format in orogeneza alpina. Deosebiri : temperaturi medii anuale 10?C In climatul temperat oceanic si 15-17?C in climatul mediteranean; ? precipitatiile medii anuale In climatul oceanic 800-1000 mm/an cu repartitie pe intreg anul In timp ce In climatul mediteranean 500-1000 mm/an si cad mai mult in anotimpul rece; ? In climatul oceanic bat vanturile de vest, iar In cel mediteranean in anotimpul de var? si alizeele. Deosebiri : din punct de vedere climatic in mediul geografic notat cu C (Olanda) clima este temperat oceanic? cu temperaturi medii intre 8-10?C, iar in mediul geografic notat cu litera E (Grecia) clima este mediteranean? cu temperaturi medii intre 15-17?C; ? dn

punct de vedere al vegetatiei, In mediul geografic notat cu C (Olanda) sunt paduri de amestec-foioase, In timp ce in mediul geografic notat cu litera E (Grecia), vegetatie de tip mediteranean: maquis, gariga, plante cu frunze ceroase; ? din punct de vedere al dezvoltarii economice In mediul geografic notat cu C (Olanda) impactul antropic e puternic ? prezenta polderelor, iar in mediul geografic notat cu litera E (Grecia) au avut loc despaduriri. Deosebirile: - mod de formare ? regiune veche Finlanda si nou? Grecia; - tipuri de roci sisturi cristaline cu intruziuni granitice Finlanda si diversitate petrografica cu predominarea calcarului Grecia; - tipuri genetice de relief? glaciar de calota Finlanda si carstic Grecia. Muntii Scandinavei s-au format In timpul orogenezei caledoniene, iar Muntii Caucaz In timpul orogenezei alpine. ? Muntii Caucaz au altitudini de peste 5000 m, In timp ce Muntii Scandinaviei au altitudini ce nu depasesc 2500 m.Asemanare: At?t in Muntii Caucaz cat si In Muntii Scandinaviei este prezent relieful glaciar. At?t In Masivul Central Francez cat si In Muntii Padurea Neagra este prezent relieful vulcanic. ? Ambele unit?ti de relief s-au format pe parcursul orogenezei hercinice. Deosebire:? Altitudinile depasesc 1800 m In Masivul Central Francez, spre deosebire de Muntii P?durea Neagra unde acestea sunt de aproximativ 1500 m. Altitudinea este mai mare in Muntii Apenini dec?t in Muntii Ural; Muntii Apenini sunt mai tineri, formati In orogeneza alpina spre deosebire de Muntii Ural care s-au format In orogeneza hercinica; Muntii Apenini prezinta relief vulcanic care lipseste In Muntii Ural. Ambele unit?ti de relief s-au format prin incretirea scoartei terestre. Temperatura medie anual? este mai sc?zut? In Peninsula Scandinav? dec?t In Peninsula Iberica. Peninsula Scandinav? are un climat temperat oceanic iar Peninsula lberic? climat mediteranean. Precipitatiile sunt mai bogate In Peninsula Scandinav? dec?t in Peninsula IbericA. Altitudinea Muntilor Pirinei este mai mare dec?t a Muntilor Apenini; Muntii Pirinei prezint? relief glaciar iar Muntii Apenini relief vulcanic. Ambele unit?ti de relief s-au format prin incretirea scoartiei terestre. Temperatura medie anual? are valori mai mici in Peninsula Scandinava spre deosebire de Peninsula lberica. Precipitatiile medii anuale au valori mai mici in Peninsula Scandinavi spre deosebire de Peninsula lberic?.Asemanare: Atat in Peninsula Scandinava cat si in Peninsula lberic? sunt prezente masele de aer oceanice. At?t In Italia cat si in Croatia este prezent climatul mediteranean. ? In ambele state este prezent etajul climatic montan.? Verile sunt calde si secetoase, iemile sunt bl?nde si ploioase. Rusia are un climat temperat-continental excesiv, spre deosebire de Franta care are un climat temperat-oceanic. ? Precipitatiile medii anuale au valori mai mici In Rusia fata de Frana.? Rusia se afl? sub influenta maselor de aer continentale, spre deosebire de Frana care se afl? sub influenta maselor de aer oceanice. Asem?n?ri: Muntii Pirinei si Muntii Alpi sunt munti tineri, care s-au format in timpul orogenezei alpine care a inceput Ia sfarsitul mezozoicului; au altitudini de peste 2500 m, pante accentuate si un grad de fragmentare accentuat. Ambele lanuri muntoase prezint? pe suprafete considerabile relief glaciar. Deosebire: Muntii Alpi (4807 m) sunt mai InaIti dec?t Munii Pirinei.

Asem?n?ri:At?t Muntii Carpati cat si Muntii Alpi sunt munti tineri, care s-au format in timpul orogenezei alpine si sunt situati in Europa central-sudica.Ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerabile relief glaciar. Deosebire:? Valoarea altitudinii maxime este mai mare in Muntii Alpi (V?rful Mont Blanc ? 4807 m), In comparatie ce cea din Munti Carpati (V?rful Gerlachovka ? 2655m).