Sunteți pe pagina 1din 8

ORGANIZATORI:

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII „MIHAI EMINESCU” BĂNEŞTI, JUD. SUCEAVA


ŞCOALA CU CLASELE I – VIII STROIEŞTI, JUD. SUCEAVA
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII PLOPENI, JUD. SUCEAVA

PARTENERI:

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava


• Palatul Copiilor Suceava
• Primăria Comunei Fîntînele
• ONG - Euroactiv
• Cotidianul „Crai Nou”
• Radio Top 91
• Poliţia Comunei Fîntînele

COORDONATORI:

• Prof. Mihaela Petronela Baltariu – tel. 0745637311


• Prof. Ştefania Rita Bădeliţă – tel. 0743014561
• Inst. Onuţa Lăcrămioara Mihai – tel. 0751843187

ECHIPA DE PROIECT:

Prof. Viorica Leonte


Prof. Brînduşa Barbacaru
Prof. Mihaela Galan
Instit. Adriana Bondar
Instit. Toader Rusu
Prof. Gabriela Ciobanu
Prof. Gabriela Ignat

EVALUATORI:

• insp. prof. Laurenţie Şpac


• prof. Olga Reuţ
• prof. Ştefania Rita Bădeliţă
• inst. Onuţa Lăcrămioara Mihai

ARGUMENT:

„Cu imaginaţia poţi călători până la capătul Universului”, spunea Albert Einstein. Astfel,
cu multă imaginaţie şi câteva creioane colorate, poţi călători prin minunata galaxie a copilăriei,
participând la concursul internaţional de creaţie plastică „Copilărie, lumea mea de vis!”
Din dorinţa de a extinde aria de cunoaştere, Şcoala de Arte şi Meserii „Mihai Eminescu”
Băneşti, Şcoala cu clasele I – VIII Plopeni şi Şcoala cu Clasele I - VIII Stroieşti lansează un nou
proiect, o provocare ludică. Toţi preşcolarii, toţi elevii claselor primare şi gimnaziale ale
grădiniţelor şi şcolilor din ţară şi străinătate sunt invitaţi să participe la concursul de creaţie plastică
„Copilărie, lumea mea de vis!”. Fiecare artist are un punct din care îşi începe traseul iniţiatic, iar
noi, membrii comitetului de coordonare propunem o temă pe placul copiilor – copilăria.
SCOPUL PROIECTULUI :
Stimularea creativităţii şi a potenţialului artistic al preşcolarilor/elevilor prin aplicarea unor
tehnici specifice artelor plastice şi abilităţilor practice.

OBIECTIVELE PROIECTULUI :
 conştientizarea semnificaţiei Zilei de 1 Iunie;

 cultivarea sensibilităţii şi aptitudinilor artistice ale preşcolarilor şi elevilor;


 dezvoltarea imaginaţiei în realizarea lucrărilor artistico-plastice;
 identificarea şi cultivarea gustului pentru frumos;
 legarea unor prietenii cu copiii din alte ţări.

GRUPUL ŢINTĂ:
cadrele didactice partenere ale proiectului , elevii claselor I-VIII şi preşcolarii din ţară şi
străinătate (Franţa, Germania, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Spania)

MEDIATIZARE :
Prezentarea proiectului în revista on-line didactic.ro;
Postarea proiectului educaţional pe site-ul w.w.w didactic.ro , w.w.w calificativ.ro,
www. educatoarea.ro.

EVALUARE :
Realizarea unei expoziţii şi a unei tombole cu lucrările participanţilor la concurs.

SECŢIUNI:
1. desene realizate în tehnici diferite (creioane colorate, creion negru, acuarele, tempera,
guaşe).
2. jucării realizate de copii (animale, insecte, păsări, păpuşi), confecţionate din materiale
diverse (hârtie, materiale textile, lemn, ceramică, mărgele, paiete);

REGULAMENT:
Art. 1 Organizatori
Organizatorii concursului „Copilărie, lumea mea de vis!” sunt: Şcoala de Arte şi Meserii
„Mihai Eminescu” Băneşti - Suceava, reprezentată de Dir. prof. Silviu Gabriel Mihai şi prof.
Mihaela Petronela Baltariu, Şcoala cu Clasele I – VIII Plopeni - Suceava, reprezentată de Dir. prof.
Nicoleta Zettel şi instit. Onuţa Lăcrămioara Mihai, Şcoala cu Clasele I – VIII Stroieşti, reprezentată
de Dir. prof. Aurel Coroamă şi prof. Ştefania Rita Bădeliţă.
Art. 2 Perioada de desfăşurare a concursului
Concursul se va desfăşura în perioada 30 Mai –1 Iunie 2010 la Şcoala de Arte şi Meserii
„Mihai Eminescu” Băneşti, Suceava şi este destinat tuturor copiilor pasionaţi de arta plastică, cu
vârste cuprinse între 3 şi 15 ani.

Art.3 Modalităţi de realizare


Compoziţiile plastice vor fi realizate în acuarelă, creion negru, creioane colorate, carioca,
guaşe, colaje pe hârtie format A 4, pe verso regăsindu-se pe eticheta tehnoredactată titlul lucrării,
numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala,
localitatea, judeţul, ţara. Nu se acceptă lucrările realizate pe calculator şi după şabloane din diferite
cărţi de colorat, manuale, felicitări etc.
Creaţiile plastice trebuie să reprezinte jocurile şi jucăriile din minunata lume a copilăriei.
Fiecare cadru didactic poate participa cu 4 lucrări pe secţiune. Expoziţia va avea loc în ziua de 1
iunie 2010 în parcul din curtea Şcolii de Arte şi Meserii “Mihai Eminescu” Băneşti şi se doreşte a
fi cea mai mare expoziţie organizată în aer liber.
Art. 4 Desfăşurarea concursului
Taxa de participare este de 10 lei pentru fiecare cadru didactic înscris; ea include cheltuieli
pentru organizarea expoziţiei, tipărirea şi expedierea diplomelor.
Taxa va fi trimisă în plic, împreună cu lucrările elevilor şi un plic A4 autoadresat şi
timbrat.

Concursul se va desfăşura pe trei categorii:


• preşcolari
• elevi din învăţământul primar
• elevii ciclului gimnazial

Concursul se va desfăşura în două etape, astfel:


In perioada 1 mai 2010 – 24 mai 2010 (data poştei) creaţiile plastice însoţite de fişele de
înscriere, parteneriatele de colaborare (în 2 exemplare) şi taxa de înscriere vor fi trimise la
următoarele adrese:
1. Preşcolari – Bădeliţă Ştefania Rita – Şcoala cu Clasele I – VIII Stroieşti, com.
Stroieşti, jud. Suceava, cod 727500;
2. Învăţământ primar – Mihai Onuţa Lăcrămioara – Şcoala cu Clase I – VIII
Plopeni - Salcea, jud. Suceava, cod 727477
3. Învăţământ gimnazial – Baltariu Mihaela Petronela – Şcoala de Arte şi Meserii
„Mihai Eminescu”, loc. Băneşti, com. Fîntînele, jud. Suceava, cod 727231
cu menţiunea Pentru concursul „Copilărie, lumea mea de vis!”.
Pentru înscriere se va tehnoredacta Formularul de înscriere (Anexa 1).
Art. 5 Condiţii de validare
Participanţii să îndeplinească toate condiţiile menţionate anterior. Plicul să fie expediat până
la data de 24 mai 2010 (data poştei);
Art. 6 Jurizarea
Lucrările elevilor vor fi apreciate de un juriu format din profesori de desen, inspectori
şcolari, învăţători şi educatoare până la data de 1 iunie 2010.
Juriul va urmări încadrarea în tematica de concurs, calitatea artistică, creativitatea şi
originalitatea lucrărilor.

Art. 7 Premiile
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune, pentru fiecare nivel de grupă/clasă şi diplome
de participare tuturor cadrelor didactice îndrumătoare care au respectat condiţiile menţionate
anterior.
Diplomele şi premiile vor fi expediate prin poştă, până la data de 15 iunie 2010.
Art. 8 Înştiinţarea câştigătorilor
Lista completă a câştigătorilor va fi pusă la dispoziţie pe: www.scoalabanesti.ro ,
www.scoalaplopeni.ro.tl, şi pe http://scoalastroiesti.blogspot.com/ până la data de 8 iunie 2010.
Art. 9 Diseminarea rezultatelor
Diseminarea rezultatelor va fi făcută de către organizatori, cu ajutorul partenerilor media, în
cotidianul „Crai Nou” şi cotidianul „Monitorul de Suceava”, în emisiunile de ştiri ale postului de
radio local RadioTop 91, pe pagina web a Şcolii de Arte şi Meserii „Mihai Eminescu” Băneşti
(www.scoalabanesti.ro), a Şcolii cu clasele I – VIII Plopeni (www.scoalaplopeni.ro.tl), a Şcolii cu
Clasele I – VIII Stroieşti (http://scoalastroiesti.blogspot.com/ ), şi pe situl educaţional
www.didactic.ro .
În colaborare cu:

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava

Parteneri media:

Crai Nou
www.crainou.ro

Radio Top 91

www.radiotop.ro

PERSOANE DE CONTACT:

Baltariu Mihaela Petronela: tel. 0745637311;


Bădeliţă Ştefania Rita: tel. 0742673961;
Mihai Onuţa Lăcrămioara: tel. 0751843187;
Adresă e-mail: concurscopilarie@gmail.com

ANEXA 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Concursul Internaţional „Copilărie, lumea mea de vis! ”
ediţia I, 2010
Numele şi prenumele cadrului didactic: ……….............
…………………........................................

Specialitatea: ……………....………......………………....................
…………………......................

Unitatea de învăţământ: …………....................……………………...................……………............

Adresa unde se vor trimite diplomele:

DESTINATAR:……………………………………………………………….……………………….
Strada: …………………..................................................Nr. ............................ …………………...
Localitatea: ……………………...…. Codul: ….......................…........……………………………...
Judeţul: ……………tel........................e-
mail:....................................................................................

Copii/elevi participanţi:

Nr. Numele şi prenumele Şcoala/ Clasa/ Secţiunea Titlul lucrării


crt. Grădiniţa grupa
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ANEXA 2

Şcoala de Arte şi Meserii Şcoala cu Clasele I- VIII Şcoala cu Clasele I - VIII


„Mihai Eminescu” Băneşti Stroieşti Plopeni
Nr. ..............din................ Nr. ............din.................. Nr. ………din………...
Director, Director, Director,
prof. Silviu Gabriel Mihai prof. Aurel Coroamă prof. Nicoleta Zettel
Şcoala/ Grădiniţa.............................................
Judeţul………………………………………...
Nr. ...............................din..............................

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat astăzi, ……………………..

1. Părţile contractante:

A). Şcoala de Arte şi Meserii „Mihai Eminescu” Băneşti, Suceava, reprezentată prin prof.
Silviu Gabriel Mihai în calitate de Director, Şcoala cu Clasele I – VIII Plopeni, Suceava,
reprezentată prin prof. Nicoleta Zettel în calitate de Director, Şcoala cu Clasele I – VIII Stroieşti,
reprezentată prin prof. Aurel Coroamă în calitate de Director şi prof. Mihaela Baltariu, instit.
Onuţa Lăcrămioara Mihai , prof. Ştefania Rita Bădeliţă în calitate de Coordonatori
şi
B)
Grădiniţa /Şcoala…………………..........................…...........
Strada….......………………..............................Nr. ...............
Localitatea……………………..............................................
Judeţul....................................................................................
Ţara…………………………………, reprezentată prin.................................................................
..........................................................................................................................................................
în calitate de Partener.
Art. 1. Obiectul contractului:

Prezentul contract are scopul colaborării între părţile semnatare cu privire la concursul
„Copilărie, lumea mea de vis!”. Se adresează preşcolarilor şi elevilor din clasele I – VIII cu
scopul de a stimula creativitatea şi potenţialul artistic al elevilor/preşcolarilor prin aplicarea unor
tehnici specifice artelor plastice şi abilităţilor practice.

Art.2. Obiectivele colaborării:


 cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor şi preşcolarilor;
 dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei, a originalităţii în realizarea lucrărilor proprii;
 stimularea implicării copiilor în activităţi competitive;

Art.3. Grup ţintă:


Preşcolari şi elevii claselor I – VIII.

Art.4. Obligaţiile părţilor:


A) Şcolile coordonatoare se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi elevilor premiaţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:


- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească copiii şi elevii pentru concurs;
- să selecteze lucrările copiilor şi elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ.

Art. 5. Durata acordului:


Acordul încheiat în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi
este valabil pe perioada semestrului al II-lea al anului şcolar 2009 – 2010.

Art. 6. Clauze finale ale acordului:


Concursul internaţional „Copilărie, lumea mea de vis!” ediţia I face parte din categoria
activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de
învăţământ din ţară şi de peste hotare precum şi implicarea comunităţii locale.

Aplicanţi:

Director, Director, Director,


Prof. Silviu Gabriel Mihai Prof. Aurel Coroamă Prof. Nicoleta Zettel

Partener,
Director,

S-ar putea să vă placă și