Nume..................................... 8.XII.2010 1. Rezultatul înmulțirii se numește .................................. 2. Mărește numărul 5 de șase ori. 3. Micșorează cu 2 produsul numerelor 8 și 4. 4.

Numerele care se înmulțesc se numesc: a) termeni; b) factori: c) sumă sau total;

Test de evaluare Calificativ

5. Găsește toate înmulțirile posibile al căror produs să fie egal cu 8.

6. Ancuța are 7 cutii a câte 8 bomboane. Fratele ei are jumătate din numărul bomboanelor pe care le are Ancuța. Câte bomboane are fratele Ancuței?

7. Calculează: 28 – 7 x 2 + 2 x 6 + 8 x 8 – 14 = 8. Formulează o problemă care să se rezolve prin exercițiul 5 x 6 .

9. Găsește care este mărul otrăvit, calculând corect:

5x6= 1

4x9= 2

2x3= 3

9x7= 4

Mărul otrăvit are produsul 36. Colorează-l cu verde, iar merele neotrăvite colorează-le cu roșu.

Completeaz ă enunțul cu cuvântul corect. problema. rezolvă respectând corect ordinea prima efectuării întrebare. corect exercițiul corectă. . Formulează și rezolvă corect problema. rezolvă corect. Scrie înmulțirea corespunzătoare și o rezolvă corect. respectând ordinea efectuării operațiilor. Calculează o înmulțire corect. Scrie înmulțirea Rezolvă corect corespunzătoare. 7 8 9 S B FB Scrie înmulțirea Scrie înmulțirea corespunzătoare. operațiilor. Formulează Calculează problema. corespunzătoare. două înmulțiri corect. calculează corect. tot exercițiul. rezolvă greșit. Calculează 4 înmulțiri corect și identifică mărul otrăvit. - Scrie înmulțirea corespunzătoare. Calculează patru înmulțiri corect.DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ Item Calificativ 1 - 2 3 4 5 Scrie 2 înmulțiri 6 Scrie prima întrebare. Scrie 4 Scrie Calculează înmulțiri prima și a două doua înmulțiri întrebare corect. Formulează problema . respectând ordinea efectuării operațiilor. calculează greșit. Încercuiește Scrie 6 Rezolvă Calculează varianta înmulțiri. corect.