Nume..................................... 8.XII.2010 1. Rezultatul înmulțirii se numește .................................. 2. Mărește numărul 5 de șase ori. 3. Micșorează cu 2 produsul numerelor 8 și 4. 4.

Numerele care se înmulțesc se numesc: a) termeni; b) factori: c) sumă sau total;

Test de evaluare Calificativ

5. Găsește toate înmulțirile posibile al căror produs să fie egal cu 8.

6. Ancuța are 7 cutii a câte 8 bomboane. Fratele ei are jumătate din numărul bomboanelor pe care le are Ancuța. Câte bomboane are fratele Ancuței?

7. Calculează: 28 – 7 x 2 + 2 x 6 + 8 x 8 – 14 = 8. Formulează o problemă care să se rezolve prin exercițiul 5 x 6 .

9. Găsește care este mărul otrăvit, calculând corect:

5x6= 1

4x9= 2

2x3= 3

9x7= 4

Mărul otrăvit are produsul 36. Colorează-l cu verde, iar merele neotrăvite colorează-le cu roșu.

rezolvă corect. Formulează problema . Formulează și rezolvă corect problema. două înmulțiri corect. operațiilor. corespunzătoare. rezolvă respectând corect ordinea prima efectuării întrebare. respectând ordinea efectuării operațiilor. rezolvă greșit. respectând ordinea efectuării operațiilor. Scrie înmulțirea Rezolvă corect corespunzătoare. calculează greșit. corect. Scrie înmulțirea corespunzătoare și o rezolvă corect. - Scrie înmulțirea corespunzătoare. Calculează patru înmulțiri corect. corect exercițiul corectă. calculează corect.DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ Item Calificativ 1 - 2 3 4 5 Scrie 2 înmulțiri 6 Scrie prima întrebare. 7 8 9 S B FB Scrie înmulțirea Scrie înmulțirea corespunzătoare. Încercuiește Scrie 6 Rezolvă Calculează varianta înmulțiri. Formulează Calculează problema. Completeaz ă enunțul cu cuvântul corect. tot exercițiul. Calculează o înmulțire corect. . Calculează 4 înmulțiri corect și identifică mărul otrăvit. Scrie 4 Scrie Calculează înmulțiri prima și a două doua înmulțiri întrebare corect. problema.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful