Numele:…………………

Data: …………………….. Test de evaluare finală Disciplina de învăţământ: Limba română Clasa a II-a

Timp efectiv de lucru: 30 de min Partea I 1.Notează cu A (adevărat) şi cu F(fals) enunţurile următoare: □ Textul începe totdeauna cu alineat. □ După titlu se pune punct. □ Linia de dialog se scrie cu alineat. □ Înainte de p si b se scrie întotdeauna m. 2.Uneşte cu o linie cuvintele din prima coloană cu cele care au acelaşi sens cu cele din a doua coloană: trist apare se iveşte codru pădure bucurie veselie supărat 3.Despărț iț i în silabe cuvintele: floare___________,ciupercă______________, puzderie______________ Partea a II-a 4. Scrie în casete semnele de punctuaţie corespunzătoare: Tata a venit acasă El o întreabă pe Narcisa Narcisa cum se simte bunica E mult mai bine tată Am fost la farmacie şi i-am cumpărat picături şi vitamina C

aspirină

sirop de tuse

5. Citeşte cu atenţie fragmentul de mai jos pentru a rezolva sarcinile de la punctele a, b şi c: O broască râioasă a poposit de dimineaţă sub un cireş înflorit. O puzderie de flori încărca crengile copacului. Lângă el, broasca părea o ciupercă umflată şi neagră, tăvălită în noroi. Cum stătea la umbra deasă, o floare de cireş albă ca zăpada, purtată de vânt, a căzut pe pielea ei jilavă şi lipicioasă. Ce să fie? Broasca privi în dreapta, privi în stânga, apoi, văzând că nu e nimeni care să o admire, zise, plină de îngâmfare: - Sunt aşa de mândră! Pentru întâia oară un fluture mă ia drept floare! a)Alcătuiţi un alt enunţ în care să folosiţi cuvântul jilavă: _____________________________________________________________ b)Unde a poposit broasca? _____________________________________________________________ c)Formulează o întrebare care să aibă următorul răspuns: Broasca părea o ciupercă umflată şi neagră, tăvălită în noroi. _____________________________________________________________ 6. Alcătuiţi un dialog între o rândunică şi un copil. ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

aşezȃnd corect ȋn pagină. folosind formule de adresare. Gaseste sinonimele pentru 1 3 cuvinte cuvânt Desparte corect 2 cuvinte Desparte corect 1 cuvânt Partea aII-a Descriptori de performanţă Itemi Foarte bine Marcheaza corect semne de punctuatie CALIFICATIVE Bine Suficient 11-12 Marcheaza corect 7-8-9-10 Marcheaza corect semne de punctuatie semne de punctuatie I4 I5 I6 3-4-5-6 Raspus corect pentru toate Raspuns corect pentru Raspuns corect pentru o cele trei variante a. nu respecta asezarea in pagina. aşezȃnd corect ȋn pagină.3 enunturi Suficient Gaseste valoarea de adevar pentru 1 enunt I1 I2 I3 Gaseste sinonimele pentru2. dar face greseli de scriere Redacteaza un dialog.b. de ȋncheiere si o scriere corecta din punct de vedere ortografic Redactează dialogul. nu are formule de adresare si face greseli de scriere.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ Partea I Descriptori de performanţă Itemi Foarte bine Gaseste valoarea de adevar pentru 4 enunturi Gaseste sinonimele pentru 4 cuvinte Desparte corect 3 cuvinte CALIFICATIVE Bine Gaseste valoarea de adevar pentru 2.folosind formule de adresare. de ȋncheiere. .c oricare doua variante a.c singura varianta din cele trei. Redactează dialogul.b.

1-5 CU B.Intelegerea intelesului cuvintelor si gasirea altora cu acelasi sens 3.MATRICEA DE SPECIFICAŢIE Conţinuturi/ Obiective 1. Cunoasterea si aplicarea regulilor unui dialog pe o tema data X X X X EVALUARE FINALĂ ITEMI REZOLVĂ 5-6 ITEMI CU FB.. Constientizarea sensului potrivit al cuvintelor in propozitii date 4. UN ITEM CU B REZOLVĂ 2-4 ITEMI CU FB. RESTUL CU S REZOLVĂ 1 ITEM CU FB. RESTUL CU B SAU S CALIFICATIVUL FINAL FOARTE BINE BINE SUFICIENT . Cunoasterea si utilizarea de concepte si reguli precise 2. Utilizarea in propozitii a semnelor de punctuatie Cunoaştere X Înţelegere X Aplicare X Analiză X X X X X X X X X X X X 5. Dezvoltarea capacitatii de descifra mesalul unui text literar si de a rezolva sarcini avandu –l ca suport 6.

.luni...Numele:………………… Data: ……………………. 538. Câte bile sunt în cutie? _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________ 7.Din suma numerelor 217 şi 120 scade cel mai mic număr natural de 3 cifre diferite. 885 172 – 50 = 122.Denumiț i corpul geometric cu care se aseamănă fiecare obiect: ____________ _____________ ___________ ____________ . 472 893 – 365 = 582. Încercuieşte rezultatul corect: 142+ 329 = 470.….. • Diferenț anumerelor 60 și 40 este..Într-o cutie sunt 654 de bile albe şi cu 432 mai puț ine bile negre. Partea I 1.și …………. 471. ... 375.….. • Figura geometrică cu trei laturi se numeşte ……………………… • Unitatea de măsură principală pentru lungime este ………………………… • Anul are ………….... Scrie A 56 + 319 = 470. Test de evaluare finală Disciplina de învăţământ: Matematică Clasa a II-a Timpul efectiv de lucru este de 30 minute... ________________________________________________________________________________________ 6.. 118. • Vecinii numărului 498 sunt ….Rezolvă într-un singur exerciţiu.. Află numărul care se ascunde sub steluţe: + 15 = 367 900= 300 – 365 = 35 267+ =978 4...…….. Completează : • Rezultatul adunării se numește ………………sau …. Partea a II-a 5... 528 2. 123 sau F : 48 – 19 = 167 196 – 37 = 159 417 <480 98 + 97 > 200 3..

Calificative Bine Scrie corect operațiile dar greşeşte la un calcul/Scrie corect operațiile dar stabilește greșit numărul solicitat. I6 Rezolvă corect problema cu plan şi rezolvare/explicaţii în paranteze. I2 I3 I4 Completează corect 4 casete. Rezolvă corect operaţiile dar fără explicaţii în paranteze/ Rezolvă corect o operaţie. Suficient Încercuieşte corect 1 număr. Completează corect 1 casetă. cu explicaţie în paranteze.Test de evaluare Matematică/Clasa a II-a Partea I Descriptori de performanţă Itemul Foarte bine Încercuieşte corect 4 I1 numere.Barem de evaluare şi notare . Identifică 2. Calificative Bine Încercuieşte corect 2 sau 3 numere. Partea a II-a Descriptori de performanţă Itemul Foarte bine Rezolvă corect I5 operaţiile. fără explicaţie în paranteză. Află 2 sau 3 numere Competează corect 3 sau 4 spaţii libere. Rezolvă corect doar o operaţie.3corpuri geometrice Suficient Scrie corect o operație. I7 Identifică 4 corpuri geometrice Identifică 1 corp geometric . Completează corect 2 sau 3 casete. Află 1 număr Competează corect 1sau 2 spaţii libere. Află cele 4 numere Competează corect 5 sau 6 spaţii libere.

Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii 7.Elemente de geometrie Cunoaştere X Înţelegere Aplicare X Analiză X X X X X X X X X X X X X X X EVALUARE FINALĂ ITEMI REZOLVĂ 6-7 ITEMI CU FB.MATRICEA DE SPECIFICAŢIE Conţinuturi/ Obiective 2.Scrierea problemei într-un exerciţiu 6. Utilizarea termenilor matematici 5. Adunarea şi scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordin 3. Ordinea operaţiilor. UN ITEM CU B REZOLVĂ 3-5 ITEMI CU FB. Compararea numerelor naturale 4. RESTUL CU B SAU S CALIFICATIVUL FINAL FOARTE BINE BINE SUFICIENT . Aflarea numărului necunoscut 4. RESTUL CU S REZOLVĂ 1 ITEM CU FB. 1-4 CU B.