Numele:…………………

Data: …………………….. Test de evaluare finală Disciplina de învăţământ: Limba română Clasa a II-a

Timp efectiv de lucru: 30 de min Partea I 1.Notează cu A (adevărat) şi cu F(fals) enunţurile următoare: □ Textul începe totdeauna cu alineat. □ După titlu se pune punct. □ Linia de dialog se scrie cu alineat. □ Înainte de p si b se scrie întotdeauna m. 2.Uneşte cu o linie cuvintele din prima coloană cu cele care au acelaşi sens cu cele din a doua coloană: trist apare se iveşte codru pădure bucurie veselie supărat 3.Despărț iț i în silabe cuvintele: floare___________,ciupercă______________, puzderie______________ Partea a II-a 4. Scrie în casete semnele de punctuaţie corespunzătoare: Tata a venit acasă El o întreabă pe Narcisa Narcisa cum se simte bunica E mult mai bine tată Am fost la farmacie şi i-am cumpărat picături şi vitamina C

aspirină

sirop de tuse

5. Citeşte cu atenţie fragmentul de mai jos pentru a rezolva sarcinile de la punctele a, b şi c: O broască râioasă a poposit de dimineaţă sub un cireş înflorit. O puzderie de flori încărca crengile copacului. Lângă el, broasca părea o ciupercă umflată şi neagră, tăvălită în noroi. Cum stătea la umbra deasă, o floare de cireş albă ca zăpada, purtată de vânt, a căzut pe pielea ei jilavă şi lipicioasă. Ce să fie? Broasca privi în dreapta, privi în stânga, apoi, văzând că nu e nimeni care să o admire, zise, plină de îngâmfare: - Sunt aşa de mândră! Pentru întâia oară un fluture mă ia drept floare! a)Alcătuiţi un alt enunţ în care să folosiţi cuvântul jilavă: _____________________________________________________________ b)Unde a poposit broasca? _____________________________________________________________ c)Formulează o întrebare care să aibă următorul răspuns: Broasca părea o ciupercă umflată şi neagră, tăvălită în noroi. _____________________________________________________________ 6. Alcătuiţi un dialog între o rândunică şi un copil. ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

c oricare doua variante a.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ Partea I Descriptori de performanţă Itemi Foarte bine Gaseste valoarea de adevar pentru 4 enunturi Gaseste sinonimele pentru 4 cuvinte Desparte corect 3 cuvinte CALIFICATIVE Bine Gaseste valoarea de adevar pentru 2. aşezȃnd corect ȋn pagină. aşezȃnd corect ȋn pagină.b.3 enunturi Suficient Gaseste valoarea de adevar pentru 1 enunt I1 I2 I3 Gaseste sinonimele pentru2. dar face greseli de scriere Redacteaza un dialog. de ȋncheiere. nu respecta asezarea in pagina.folosind formule de adresare. folosind formule de adresare. Gaseste sinonimele pentru 1 3 cuvinte cuvânt Desparte corect 2 cuvinte Desparte corect 1 cuvânt Partea aII-a Descriptori de performanţă Itemi Foarte bine Marcheaza corect semne de punctuatie CALIFICATIVE Bine Suficient 11-12 Marcheaza corect 7-8-9-10 Marcheaza corect semne de punctuatie semne de punctuatie I4 I5 I6 3-4-5-6 Raspus corect pentru toate Raspuns corect pentru Raspuns corect pentru o cele trei variante a. de ȋncheiere si o scriere corecta din punct de vedere ortografic Redactează dialogul. nu are formule de adresare si face greseli de scriere. .b. Redactează dialogul.c singura varianta din cele trei.

Cunoasterea si aplicarea regulilor unui dialog pe o tema data X X X X EVALUARE FINALĂ ITEMI REZOLVĂ 5-6 ITEMI CU FB. RESTUL CU B SAU S CALIFICATIVUL FINAL FOARTE BINE BINE SUFICIENT . 1-5 CU B. RESTUL CU S REZOLVĂ 1 ITEM CU FB. UN ITEM CU B REZOLVĂ 2-4 ITEMI CU FB. Dezvoltarea capacitatii de descifra mesalul unui text literar si de a rezolva sarcini avandu –l ca suport 6.MATRICEA DE SPECIFICAŢIE Conţinuturi/ Obiective 1. Cunoasterea si utilizarea de concepte si reguli precise 2. Constientizarea sensului potrivit al cuvintelor in propozitii date 4. Utilizarea in propozitii a semnelor de punctuatie Cunoaştere X Înţelegere X Aplicare X Analiză X X X X X X X X X X X X 5.Intelegerea intelesului cuvintelor si gasirea altora cu acelasi sens 3..

. Scrie A 56 + 319 = 470.…... Partea I 1. Câte bile sunt în cutie? _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________ 7.….. • Vecinii numărului 498 sunt …. ..Denumiț i corpul geometric cu care se aseamănă fiecare obiect: ____________ _____________ ___________ ____________ . 885 172 – 50 = 122.Rezolvă într-un singur exerciţiu.. Partea a II-a 5.. ________________________________________________________________________________________ 6.. 471. 528 2. 118... Completează : • Rezultatul adunării se numește ………………sau …. • Figura geometrică cu trei laturi se numeşte ……………………… • Unitatea de măsură principală pentru lungime este ………………………… • Anul are …………..Într-o cutie sunt 654 de bile albe şi cu 432 mai puț ine bile negre... • Diferenț anumerelor 60 și 40 este.... 375. 538... Află numărul care se ascunde sub steluţe: + 15 = 367 900= 300 – 365 = 35 267+ =978 4..luni. 472 893 – 365 = 582.……..Numele:………………… Data: ……………………. 123 sau F : 48 – 19 = 167 196 – 37 = 159 417 <480 98 + 97 > 200 3.. Încercuieşte rezultatul corect: 142+ 329 = 470. Test de evaluare finală Disciplina de învăţământ: Matematică Clasa a II-a Timpul efectiv de lucru este de 30 minute.Din suma numerelor 217 şi 120 scade cel mai mic număr natural de 3 cifre diferite.și ………….

Identifică 2. I2 I3 I4 Completează corect 4 casete. Completează corect 2 sau 3 casete. I6 Rezolvă corect problema cu plan şi rezolvare/explicaţii în paranteze. cu explicaţie în paranteze. Completează corect 1 casetă. Partea a II-a Descriptori de performanţă Itemul Foarte bine Rezolvă corect I5 operaţiile.Barem de evaluare şi notare . Calificative Bine Scrie corect operațiile dar greşeşte la un calcul/Scrie corect operațiile dar stabilește greșit numărul solicitat. Suficient Încercuieşte corect 1 număr. fără explicaţie în paranteză. Calificative Bine Încercuieşte corect 2 sau 3 numere. I7 Identifică 4 corpuri geometrice Identifică 1 corp geometric . Află 2 sau 3 numere Competează corect 3 sau 4 spaţii libere. Rezolvă corect operaţiile dar fără explicaţii în paranteze/ Rezolvă corect o operaţie.3corpuri geometrice Suficient Scrie corect o operație. Află 1 număr Competează corect 1sau 2 spaţii libere. Află cele 4 numere Competează corect 5 sau 6 spaţii libere.Test de evaluare Matematică/Clasa a II-a Partea I Descriptori de performanţă Itemul Foarte bine Încercuieşte corect 4 I1 numere. Rezolvă corect doar o operaţie.

RESTUL CU S REZOLVĂ 1 ITEM CU FB.MATRICEA DE SPECIFICAŢIE Conţinuturi/ Obiective 2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordin 3.Elemente de geometrie Cunoaştere X Înţelegere Aplicare X Analiză X X X X X X X X X X X X X X X EVALUARE FINALĂ ITEMI REZOLVĂ 6-7 ITEMI CU FB. Aflarea numărului necunoscut 4. Utilizarea termenilor matematici 5. Compararea numerelor naturale 4. Ordinea operaţiilor. Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii 7. 1-4 CU B. RESTUL CU B SAU S CALIFICATIVUL FINAL FOARTE BINE BINE SUFICIENT . UN ITEM CU B REZOLVĂ 3-5 ITEMI CU FB.Scrierea problemei într-un exerciţiu 6.