Sunteți pe pagina 1din 7

Școala cu clasele I-VIII STROIEȘTI

PROIECT
EDUCAȚIONAL

AVIZAT PRIMAR:
AVIZAT DIRECTOR:

BĂIȚAN ION
COROAMĂ AUREL

RESPONSABILI:

Înv:Popescu Lilioara-Mariana

Inst: Rusu Toader


2009-2010

PROIECTUL ACTIVITĂȚII

DATA: 14 Octombrie 2009

TEMA PROIECTULUI: Ziua Recoltei

RESPONSABILI:

• Înv: Popescu Lilioara-Mariana

• Inst: Rusu Toader

SCOPUL PROIECTULUI:

 Îmbogățirea cunoștințelor cu privire la tradițiile din


anotimpul toamna specifice zonei;

 Încurajarea elevilor să susțină diferite activități


artistice în fața publicului.

OBIECTIVE:

 Să aprecieze producția agricolă a comunei din anul


acesta;

 Să trăiască în relațiile cu cei din jur stări afective pozitive:


toleranță, armonie, prietenie;

 Să respecte normele de comportare în societate având în


vedere situația dată;
 Să-și exprime bucuria sosirii anotimpului toamna prin
realizarea unor desene, interpretarea unor cântece și
recitarea unor poezii specifice.

Argument

Prinşi de mirajul zeului Cronos uităm uneori că timpul, înainte de toate,


nu este numai o perindare a “marelui secundar” pe circumferinţa
orologiului universal , ci este şi ar trebui să fie o explorare permanentă, o
trăire reală a unor evenimente, întâmplări, experienţe.

În acest sens, putem afirma că viaţa trebuie trăită şi merită trăită, chiar
dacă suntem ameninţaţi de golul critic al unor “găuri negre” existenţiale.

Venim cu propunerea ca în acest an să organizăm o zi a recoltei şi în


comuna noastră, Stroieşti. Proiectul tinde să acopere o avidă lipsă de
recunoaştere a producţiilor agricole de la noi din comună, oferă un prilej de
bucurie şi de sărbătorire a încheierii unui an bogat şi desigur o clipă de
recunoştinţă în faţa Dumnezeirii eterne, că şi în acest an “avem de toate”.

Sperăm ca această activitate să îşi găsească rostul şi meritul, şi odată


găsite acestea, să îşi găsească şi posibilitatea de a se repeta an de an,
devenind tradiţie.

Să explorăm, să experimentăm, acestea sunt marile provocări ale lui


Cronos. Reuşind să le trecem putem afirma cu tărie că “Omul sfinţeşte
locul”, şi că nici un om, niciodată, niciunde, nu a trăit degeaba pe acest
pământ…
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI:

 Dorința cadrelor didactice de a realiza activități prin care


elevii să-și poată evidenția talentele;

 Sponsorizare din partea instituțiilor locale în vederea


dobândirii unor recompense pentru elevii câștigători ai
diferitelor concursuri existente în program;

 Existența unui spațiu de desfășurare a activității în stare


foarte bună;

PUNCTE SLABE:

 Părinții nu sunt implicați suficient în activitate;

 Lipsa unor materiale necesare;

OPORTUNITĂȚI:

 Posibilitatea creşterii randamentului şcolar prin implicarea tuturor


factorilor educaţionali în procesul instructiv –educativ;
 Realizarea de parteneriate eficiente între instituțiile școlare, colectivele
de părinți și alți factori educaționali din comunitate ( Biserica, primăria,
poliția)
 Realizarea de mini-cluburi pe arii de interes ale copiilor;

RISCURI

 Riscul de a nu exista o continuitate a evenimentului în anii următori din


lipsa fondurilor financiare;
 Lipsa unui spațiu de desfășurare a activităților cultural-artistice prezente
în școală;
PARTENERI:

• Elevii claselor I-IV;

• Elevii claselor V-VIII;

• Părinții elevilor;

• Instituțiile locale;

• Locuitorii comunei Stroiești;

• Cadre didactice din școală;

• Invitați speciali: Ansamblul „Flori de Sânziene”;

• Întreprinzători locali.

RESURSE MATERIALE:

 Calculator;

 Cd-uri cu muzică;

 Planșe cu desene specifice anotimpului toamna;

 Fructe și legume din recolta comunei;

 Obiecte tradiționale.

BUGET: minim 250 RON

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Cămin cultural, comuna Stroiești.

EVALUARE:

 Expoziție cu desene realizate de elevi;


 Fotografii din timpul spectacolului.

Programul activităţii

 Rugăciune de mulţumire şi de binecuvântare a recoltei


 Parada anotimpurilor
 Parada modei – Miss Toamna 2009
 Dans modern
 Interpretare muzică uşoară
 Interpretare muzică populară
 Recitare poezii
 Acordare de premii pentru :

• “Cel mai mare cartof…”,


• “Cel mai mare dovleac…”,
• “Cel mai mare borcan cu zacuscă…”, etc.

 Expoziţie de desene

10. Suită de dansuri tradiţionale

11. Prezentare produse agricole din recolta toamnă 2009


Target-ul activităţii

- antrenarea tuturor instituţiilor locale în participarea la proiect

- ridicarea gradului de apreciere din partea locuitorilor comunei


asupra instituţiilor locale

- un indice de prezenţă de aproximativ 500 de personae ( părinţi şi


elevi)

- mobilizarea întreprinzătorilor locali în susţinerea desfăşurării


activităţii .