Sunteți pe pagina 1din 6

Nume................................................ Data....................................

TEST DE EVALUARE
Înmulţirea numerelor naturale 0 - 5

1. Scrie inmultirile reprezentate in desene.

x = x = x =

2.Completează tabelul următor:

a 3 2 6 5 5 8 5 4 0 1 10 3
b 7 9 3 9 6 4 7 7 4 5 3 8
axb

3.Găsește numerele de 3 ori mai mari decât: 2,5,6,8,9

4.Compară rezultatele: ( )

5x2 4x1 4x6 3x6 8x2 4x4 2x10 3x7


6x1 8x4 5x5 5+5 4x5 5x4 2x2 2+2

5. Ajută peştişorii să îşi găsească un acvariu!

4X 9 v 5X6 2X8 3X9 4X 0

3 1 3 0 2
0 6 6 7
6. Pe aleea unui parc se plimbau 9 copii și de 3 ori mai mulți adulți.
Câti adulti se plimbau pe alee?

Rezolvare:

7. În acvariul clasei sunt 2 broaşte ţestoase şi de 7 ori mai mulţi peştişori roşii.
Câte vietăţi sunt în acvariu?

Rezolvare:
TEST DE EVALUARE

Clasa a II –a
Obiectul: Matematica
Unitatea de învăţare:
Obiective:
Elevul este capabil:
- să scrie înmulţirile reprezentate prin desen;
- să efectueze exerciţii de înmulţire folosindu-se de tabla înmulţirii;
- să calculeze rezultatele operaţiilor de adunare, scădere şi înmulţire;
- să recunoască terminologia specifică matematicii, completând corect enunţurile
date;
- să rezolve o problemă cu cel mult două operaţii, parcurgând etapele de
. rezolvare;

Descriptori de performanţă:

Itemi Corect Partial corect Incorect

I1 - scrie corect - scrie corect 2 - scrie corect 1


înmulţirile înmulţiri reprezentate înmulţire reprezentată
reprezentate prin prin desen; prin desen;
desen;

I2 - calculează corect - calculează corect 8 - calculează corect 6


toate rezultatele rezultate ale rezultate ale operaţiilor
operaţiilor de operaţiilor de de înmulţire;
înmulţire; înmulţire;

I3 - Gaseste corect toate - Gaseste corect - Gaseste corect 1


numerele; 3numere; numar;

I4 - completează corect - completează corect - completează corect 3


toate exercitiile; 5 exercitii; exercitii;

I5 -uneste corect toate - uneste corect 2 - uneste corect 1


exercitiile exercitii exercitiu

-rezolva corect rezolvă corect - rezolvă parţial


I6 problema cu o singura problema cu o problema cu o operatie,
operatie operatie, parcurgând fară să parcurgă
etapele de etapele de
rezolvare, dar rezolvare, greşeşte şi la
greşeşte la calcule; calcule;

I7 -rezolvă corect - rezolvă corect - rezolvă parţial


problema cu cel mult problema cu cel mult problema cu cel mult
două operaţii, două operaţii, două operaţii, fară să
parcurgând etapele parcurgând etapele parcurgâ etapele de
de de rezolvare, greşeşte şi la
rezolvare; rezolvare, dar calcule;
greşeşte la calcule;

Rezultatele probei de evaluare:

Nr. Numele şi Itemi Obs.


crt prenumele elevului I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

Total: Corect:
Partial corect:
Incorect:
Centralizator pe calificative:
Nr.elevi Itemi
Califficativ
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 final
Corect
Partial
corect
Incorect

ANALIZA PROBEI
Item I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
Obiectiv
Nr de elevi care au
realizat integral
obiectivul
Nr.de elevi care au
realizat parţial
obiectivul
Nr de elevi care nu au
realizat obiectivul

Greşeli tipice:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………….............................

Măsuri ameliorative:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………....................................................................................................
......................................................

S-ar putea să vă placă și