Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 652 din 27. 01.

2020

CĂTRE TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT,


În atenția doamnei / domnului director, coordonatorului pentru proiecte și programe

Ref. - Lansarea programului Spaţii Verzi - ediţia 2020

MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat continuă programul Spaţii Verzi şi în


2020, organizaţiile neguvernamentale fiind invitate să trimită propuneri de proiecte
până la data de 20 februarie 2020. Ca şi în anii precedenţi, proiectele pot fi înscrise pentru
finanţare în cadrul uneia dintre cele două componente ale programului: Spaţii Verzi Urbane
şi Arii Naturale Protejate.
În cadrul componentei Spaţii Verzi Urbane sunt finanţate proiecte în două categorii, şi
anume:
 Reabilitarea/crearea de spaţii verzi în paralel cu dezvoltarea unor programe interactive
de educaţie ecologică şi de sănătate.
  Programe organizate cu prilejul Săptămânii Europene a Mobilităţii (care are loc în
septembrie) pentru un stil de viaţă eco-conştient. În cadrul acestei categorii vor fi finanţate
activităţi şi acţiuni care presupun un grad ridicat de participare a comunităţii.
În cadrul componentei Arii Naturale Protejate sunt căutate şi recompensate proiecte care să
promoveze şi să aducă în atenţia publicului problematica ariilor protejate din România, cu
scopul de a îmbunătăți nivelul de cunoaştere în acest domeniu în rândul comunităţilor locale.
Suma maximă ce poate fi alocată unui proiect pentru reabilitarea sau crearea spaţiilor verzi
urbane, respectiv pentru organizare de acţiuni/activităţi cu prilejul Săptămânii Europene a
Mobilităţii, este de 11.000 de lei. În cazul proiectelor pentru promovarea ariilor naturale
protejate, nivelul maxim de finanţare individuală este de 26.000 lei, iar valoarea Premiului
pentru Mediu este de 10.000 lei.  

Aplicantul principal trebuie să fie o organizație nonguvernamentală (ONG), în


parteneriat cu o unitate de învățământ. Unitățile de învățământ nu pot aplica în mod
direct.
Anexe:
Formular de aplicație – Spații verzi urbane
Formular de aplicație – Săptămâna europană a mobilității
Ghidul solicitantului

Inspector școlar general,


prof. Aura Codruța Danielescu

Inspector școlar pentru proiecte și programe,


prof. Ioan Ciprian Blaj