Sunteți pe pagina 1din 3

Nume...................... Data:.....................

EVALUARE

A. Citește cu atenție textul următor și răspunde cerințelor date:


„Hobbitul de care vă vorbesc era un hobbit cu stare şi numele lui era Baggins. Familia Baggins trăia pe lângă
Deal de când lumea şi toţi o considerau foarte respectabilă, nu numai pentru că cei mai mulţi dintre membrii ei erau
buni gospodari, dar şi pentru că nu făcuseră niciodată nimic neaşteptat; ştiai perfect ce va spune un Baggins despre
o problemă sau alta, fără să-ţi mai baţi capul să-l întrebi. Povestea de faţă este despre un membru al familiei
Baggins care s-a trezit antrenat într-o aventură, făcând şi spunând lucruri cu totul neaşteptate, cu care ocazie şi-a
pierdut respectul vecinilor şi, în schimb, a câştigat... ei, o să vedeţi dacă, până la urmă a câștigat ceva."
(J.R.R. Tolkien, Hobbitul )
1. Precizează autorul și titlul fragmentului dat. 3p
______________________________________________________________________________
2. Precizează un mod de expunere folosit în textul dat.
5p
_______________________________________________________________________________
3. Formulează o idee principală din fragmentul citat 5p
_______________________________________________________________________________
4. Notează sinonimele următoarelor cuvinte din text: 8p (2p×4)
trăia= povestea=
cu stare= antrenat=

B. Citește cu atenție următoarele cerințe și formulează răspunsuri potrivite.


5. Indică un antonim pentru următoarele cuvinte: 8p (2p×4)
bogat- frică-
curat- a vorbi-
6. Precizează ce parte de vorbire sunt omonimele din următoarele enunțuri: 6p (3p×2)
a. Irina sare coarda. ____________________________________
b. Tata pune sare în supă. ________________________________
7. Alcătuiește enunțuri în care să demonstrezi omonimia următoarelor cuvinte: car, corn. 10p (2.5p×4)
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8. Construiește trei enunțuri cu sensuri diferite (sens propriu de bază, sens propriu secundar, sens
figurat) pentru verbul a citi. 9p (3p×3)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

9. Demonstrează prin 4 enunțuri că verbul a merge este polisemantic 12p (4px3)


........................................................................................................................................................................
.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
C. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să îți imaginezi o continuare a textului dat. 24p

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............

10 puncte din oficiu Succes!