Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele:

FIŞĂ DE LUCRU
Adunarea cu trecere peste ordin

* Lucraţi cu atenţie ca să dovediţi cât de bine aţi înţeles procedeul de calcul al adunării cu
trecere peste ordin:
1. Calculaţi :
7 + 8 = ____ ___ = 5 + 7 12 = 5 + ____
3 + 9= ____ ___ = 9 + 3 14 = 7 + ____
4 + 7 = ____ ___ = 6 + 6 13 = ___ + 5
8 + 6 = ____ ___ = 8 + 9 14 = ___ + 7

2.Încercuieşte răspunsul corect :


6 + 4 = 12 10 11 8 + 6 = 10 14 16
9 + 5 = 13 16 14 9 + 9 = 18 10 15
4 + 8 = 9 12 11 3 + 8 = 12 11 13

3.Scrie semnul potrivit: < ; > ; sau = ;


5 + 8 ___ 6+7 3 + 9 ____ 6+6
____ ___ ____ ___ ____ ____

9 + 4 ____ 7+5 6+8 ___ 7+7


___ ____ ____ ___ ___ ____

4. Însumează vecinii lui 8 şi scade din rezultatul obţinut dublul nr.3 :

5. Dacă : a=6; b = 8 , atunci :

a + b = ___ ; a + a + b =___ ; b + b = ____ ; b + b – a = ____

6. Află descăzutul:
____ - 7 = 6 ____ - 8 = 5 ___ - 6 = 9
___________ ____________ ____________

7. Dacă Alin are 8 ani şi este cu 5 ani mai mare ca sora lui, câţi ani au cei doi fraţi, în
total ? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Data:................. Cls.a II –a B SbS
TEST DE VERIFICARE
FORMELE DE RELIEF
1. Completează propoziţiile:

Muntele este cea mai ................................. formă de relief .


Câmpia este o formă d relief ...................... şi se mai numeşte .......................... .
Capra neagră, floarea de colţ sunt pe cale de dispariţie , de aceea
sunt ........................................................................................................................................
.
Grâul, orzul,secara şi porumbul sunt ................................................................ .

2. Uniţi cu o linie nmele animalului cu forma de relief în care trăieşte:

* iepure
Câmpie * urs
* şoarece de câmp
* capra neagră
Munte * ciocârlia
* cocoşul de munte

3.Notează cu A ( adevărat) sau cu F ( fals ) :

 Mistreţul trăieşte în toate formele de relief . ____


 Vulturul trăieşte la câmpie. ____
 Rozătoarele produc pagube în lanurilew de cereale. ____
 Barza trăieşte pe crestele munţilor. _____

4. Răspunde la întrebări :

a) Ce arbori cresc în pădurile de la munte?


..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

b) Ce animale trăiesc la munte ?


..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

c) Ce plante seamănă oamenii la câmpie ?


..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Enumeră câţiva pomi cu frunza căzătoare :
.........................................................................................................................
6. Completează rebusul corect :
A.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

1 . ............................ de munte .(pasăre )


2. Are coarne ramificate, mari .
3. Iarna îl împodobim cu globuri.
4. Animal rozător, fricos.
5. Alt animal rozător , ce trăieşte la câmpie .
6. Cea mai mare pasăre de la noi ,ce trăieşte la munte .
7. Ruda sălbatică a mistreţului .

A - B : Grâul, orzul , secara, porumbul sunt .....................................