Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CERCETĂRII


BAIA SPRIE

DIRECTOR,
prof. Annamaria HITTER

CERERE DE ÎNSCRIERE

Doamna Director,

Subsemnatul/a .............................................................................. absolventă al promoţiei 2019


- 2020, de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Baia Sprie, filiera Tehnologică , profil
Tehnic, calificarea profesională Tehnician Transporturi, vă rog să -mi aprobaţi înscrierea
la examenul de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera
tehnologică, nivel 4, sesiunea iunie 2020.
Menţionez că am elaborat proiectul cu
tema ............................................................................... ..................................................................................................
........ sub îndrumarea d-nului/d-nei profesor ...............................................................

Data Semnă tura


.................................. ......................................

Baia Sprie, Aleea Minerilor nr. 1A


Tel. 0262262355, Fax 0262261440
Email: office@autobaiasprie.ro
www.autobaiasprie.ro