Sunteți pe pagina 1din 2

Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto 1

FIŞĂ DE LUCRU

1. Completaţi schemele de mai jos:

Fig.1 Fig.2 Fig.3

2
1
3

1
5
6
4

7
3

8 2

4
Fig.4 Fig.5

2. Pe desenele de execuţie din figurile de mai jos, înscrieţi toleranţa la perpendicularitate,concentricitate


şi coaxialitate, paralelism în valoare de 0,05 mm.

Fig.1 Fig.2 Fig.3

Ing. FLAVIA DAMIAN Mă sură ri tehnice


Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto 2
FIŞĂ DE LUCRU
3. Completaţi tabelul de mai jos cu denumirea toleranţei şi înscrieţi în cadrul de toleranţă simbolul şi
valoarea.

Ing. FLAVIA DAMIAN Mă sură ri tehnice