Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ MINISTERUL EDUCAŢIEI

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO ŞI CERCETĂRII


BAIA SPRIE

PLAN LOCAL DE INTERVENŢIE EDUCAŢIONALĂ PENTRU SITUAŢIA


SUSPENDĂRII CURSURILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Nr. Măsuri la nivelul


Direcţii de acţiune Termen Responsabili
crt. Liceului Tehnologic de Transporturi Auto
1. Asigurarea cadrului Elaborarea, aprobarea şi comunicarea Planului local de 24 aprilie Elaborare
legal pentru intervenţie educatională pentru situaţia suspendării Conducerea
desfăşurarea activităţii cursurilor din învăţământul preuniversitar; Avizare aprobare
didactice în mediul CA
online Comunicare
site
Actualizarea fişelor posturilor cadrelor didactice, Luna aprilie Directori
incluzând atribuţii specifice indicatori de performanţă
referitori la proiectarea, realizarea, evaluarea
activităţilor de învăţare online
Informarea cu privire la existenta portalului Permanent, Directori
Digitalpe educred.ro (htpp://digital.educred.ro) a în perioada în Cadre didactice
rolului său, a platformelor de e-learning şi a altor care sunt
resurse de învăţare suspendate
cursurile

Baia Sprie, Aleea Minerilor, nr. 1A


Tel. 0262262355, Fax 0262261440
Email: office@autobaiasprie.ro
www.autobaiasprie.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ MINISTERUL EDUCAŢIEI
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO ŞI CERCETĂRII
BAIA SPRIE

Nr. Măsuri la nivelul


Direcţii de acţiune Termen Responsabili
crt. Liceului Tehnologic de Transporturi Auto
2. Colaborarea, Colaborarea LTTA cu diriginţii, în vederea stabilirii de Permanent, în Directori
comunicarea măsuri pentru facilitarea conectärii elevilor la mediul perioada în care sunt Diriginţi
permanentă cu toţi online suspendate cursurile
partenerii
educaţionali, în Realizarea de parteneriate dintre LTTA cu instituţii Permanent, în Directori
vederea asigurării publice, ONG-uri, agenti economici, în vederea perioada in care
resurselor necesare dezvoltării de resurse educaţionale deschise, aplicaţii sunt suspendate
desfăşurării activităţii digitale, emisiuni TV/radio etc. la nivel local cursurile
online
3. Realizarea procesului de Recomandarea de a participa la sesiuni de formare Permanent, în Directori
învăţare online online, de webinare adresate cadrelor didactice pentru perioada în care
utilizarea instrumentelor de lucru utile în activitatea de sunt suspendate
învăţare online. cursurile
Diseminarea modelelor de resurse de antrenament de tip Permanent, în Directori
test bareme de evaluare de notare necesare pregătirii perioada în care sunt Diriginţi
individuale, pentru susţinerea evaluării naţionale a suspendate cursurile Cadre didactice
elevilor de clasa a Vlll-a a examenului de bacalaureat
naţional, elaborate de CNPEE, pe toată perioada
suspendării cursurilor
Identificarea exemplelor de bună practică, valorificarea Permanent, în Directori
acestora la nivelul instituţiei, diseminarea lor perioada în care Cadre didactice
sunt suspendate
cursurile
Baia Sprie, Aleea Minerilor, nr. 1A
Tel. 0262262355, Fax 0262261440
Email: office@autobaiasprie.ro
www.autobaiasprie.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ MINISTERUL EDUCAŢIEI
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO ŞI CERCETĂRII
BAIA SPRIE

Nr. Măsuri la nivelul


Direcţii de acţiune Termen Responsabili
crt. Liceului Tehnologic de Transporturi Auto
4. Coordonarea Comunicarea informaţiilor cu privire la deciziile adoptate Permanent, în Directori
monitorizarea la nivel national judeţean pe durata suspendării cursurilor, perioada in care
organizării şi care au impact asupra unitătilor de învăţământ sunt suspendate
desfăşurării cursurile
activităţilor suport Monitorizarea de către directori a activitätilor didactice Permanent, în Directori
pentru învăţarea online online planificate de cadrele didactice perioada in care
sunt suspendate
cursurile
Analiza, în vederea soluţionării la nivelul LTTA, a Permanent, în Directori
situaţiilor deosebite apărute în procesul de învăţare perioada in care
online, colaborarea cu ISJ MM sunt suspendate
cursurile
5. Realizarea Monitorizarea completării în SIIIR a informaţiilor cu Permanent, în Directori
instrumentelor de privire la activităţile derulate în LTTA; analiza acestor perioada în care
colectare a datelor din date cu scopul actualizării periodice a Planului local; sunt suspendate
sistemul de învăţământ cursurile
Dezvoltarea mecanismului de colectare a feedback-ului Permanent, în Directori
de la elevi, părinţi, cadre didactice, alte categorii de perioada în care Cadre didactice
personal implicat în organizarea şi desfăşurarea activităţii sunt suspendate Diriginţi
suport pentru învăţământul online, prin aplicarea unui cursurile
chestionar;

Baia Sprie, Aleea Minerilor, nr. 1A


Tel. 0262262355, Fax 0262261440
Email: office@autobaiasprie.ro
www.autobaiasprie.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ MINISTERUL EDUCAŢIEI
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO ŞI CERCETĂRII
BAIA SPRIE

Nr. Măsuri la nivelul


Direcţii de acţiune Termen Responsabili
crt. Liceului Tehnologic de Transporturi Auto
6. Reglarea procesului de — Raportarea, colectarea şi analiza informaţiilor cu privire Permanent, in Directori
predare-învätare la activităţile derulate în unităţile de învăţământ în perioada in care
-evaluare în mediul LTTA. sunt suspendate
online prin utilizarea Valorificarea acestora pentru îmbunătăţirea activităţii cursurile
datelor rezultate din
feedback

Director,
Prof. Annamaria HITTER

Baia Sprie, Aleea Minerilor, nr. 1A


Tel. 0262262355, Fax 0262261440
Email: office@autobaiasprie.ro
www.autobaiasprie.ro