Sunteți pe pagina 1din 2

Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto 1

FIŞĂ DE LUCRU

1. Completaţi schema de mai jos cu părţile componente:

2. Urmărind schema cinematic de mai jos, explicaţi principiul de funcţionare a comparatorului cu cadran.

3. Explicaţi cum se face citirea la comparatorul cu ecran.

4. Exemplificaţi modalitatea de citire completând tabelul de mai jos.

Ing. Flavia Damian Mă sură ri tehnice


Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto 2
FIŞĂ DE LUCRU

Ing. Flavia Damian Mă sură ri tehnice