Sunteți pe pagina 1din 6

Masurarea pieselor_Lucrarea de laborator_3

6umele: !renumele: lucrarea de laborator Modulul : Msurri tehnice 3

Unitatea de invatare: Msurarea mrimilor geometrice masurarea pieselor


Tema lucrrii de laborator MSURAREA CU C M!ARAT RUL

Unitati de competenta vizate:

"#$# Comunicare interacti% la locul de munc "#&# "#"# "#+# "#0# r'ani(area locului de munca )ocumenta*ia tehnic Utili(area S# )# ,# - urilor. echipamentelor /i instala*iilor E1ectuarea msurtorilor 'enerale

"#$+# Utili(area calculatorului /i prelucrarea in1orma*iei


Obiective operationale: 1. Identificarea elementelor componente ale unui comparator mecanic obisnuit. 2. Insusirea tehnicii de masurare cu comparatorul mecanic obisnuit.

Continutul documentatiei
1. 2. !. isa teoretica 2Consideratii teoretice3 isa tehnica 2Scule#)ispo(iti%e#,eri1icatoare necesare3 isa de lucru 2Tehnolo'ia de reali(are a lucrarii de laborator3 Concluzii. 45SA TE RET5CA

Consideratii teoretice
1 pro1esor: Ciocoiu Constantin

Masurarea pieselor_Lucrarea de laborator_3

Comparatoarele sunt aparate de masura si control utilizate pentru determinarea abaterilor de forma " de pozitie si mai rar pentru determinarea dimensiunilor liniare.

Clasi1icarea comparatoarelor
)upa modul constructi%: mecanice# optice# electrice# pneumatice. )upa preci(ia de masurare: comparator mecanic obisnuit minimetru"ortotest pasametru

precizia $"$1 mm# precizia $"$$1 mm# precizia $"$2 mm.

!artile componente ale comparatorului mecanic obisnuit

igura 2.1 Ceasul comparator

igura 2.2 %uportul magnetic

&lementele principale ale unui comparator sunt: palpatorul"mecanismul de amplificare"mecanismul indicator si mecanismul au'iliar. (entru detalii tehnice: 45SA TE765CA http:))***.mituto+o.com

Scule#)ispo(iti%e#,eri1icatoare necesare#
(entru determinarea abaterilor de la paralelism"planitate si cilindricitate sunt necesare:
2 pro1esor: Ciocoiu Constantin

Masurarea pieselor_Lucrarea de laborator_3

comparator obisnuit cu suport magnetic# masa de masurat# arbore neted# set de piese prismatice# fise de lucru.

igura!.1

igura !.2

igura !.!

igura !.,

! pro1esor: Ciocoiu Constantin

Masurarea pieselor_Lucrarea de laborator_3

igura !.-

igura !..

igura !./

igura !.0

, pro1esor: Ciocoiu Constantin

Masurarea pieselor_Lucrarea de laborator_3

igura ,.1

igura ,.2

igura ,.!

igura ,.,

igura ,.-

igura ,..

igura ,./

igura ,.0

igura ,.1

igura ,.1$ 45SA )E LUCRU

igura ,.11

%e monteaza ceasul comparator pe ti2ele de legatura in raport cu suportul magnetic.%e fi'eaza suportul magnetic pe masa de masurare si se pozitioneaza suprafetele de masurare.%e pune ti2a palpator in contact direct cu suprafata de masurare si se regleaza comparatorul cu acul indicator la $.%e ridica palpatorul si se deplaseaza suprafata de masurare in urmatoarea pozitie de masurare.%e inscrie in fisa de lucru marimea abaterii corespunzatoare determinarii.%e procedeaza in mod similar pentru cele ! categorii de abateri.

pro1esor: Ciocoiu Constantin

Masurarea pieselor_Lucrarea de laborator_3

igura -.1
%ectiunea de masurare (aralelism 3bateri (lanitate

igura -.2
Cilindricitate

%ectiunea I %ectiunea II Concluzii (entru intelegerea deplina a tehnicii de masurare cu comparatorul" pot fi descarcate fisierele 4Operatii de lacatuserie5 67ectia ! si 4Masurarea cu comparatorul5 utilizand adresa:

http:))***.didactic.ro)inde'.php8cid9profile:*ho9tanaviosoft

C 6CLU855 :

6 TA:

. pro1esor: Ciocoiu Constantin