Sunteți pe pagina 1din 4

Domeniul de pregătire generală: Mecanică de motoare

Modulul IV: Automobile


Nr de ore/an: 245 ore
Nr. ore /săptămână: 6 din care: T: 32ore LT: 32oră IP: 128 ore
Clasa: a X-a prof
Profesor:
Programa aprobată prin Ordinul M.E.N nr. 3925/18.05.20107 Anexa 4
Clasa în practică S8, S22, S23, S24, S37, S38, S39

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Unitatea de rezultate ale


Nr Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs
crt
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
1. Compunerea Localizarea pe Menținerea Noțini generale despre 1 1 4 S1 S1 S1
generală a automobil a interesului automobile
automobilelor componentelor și continuu față de : -compunerea generală a
Parametrii identificarea -evoluțiile automobilelor
caracteristici legăturilor tehnologice din -parametrii caracteristici
generali al funcționale cu alte domeniul generali al mijloacelor de
mijloacelor de componente. construcției și transport rutier
transport rutier Compararea funcționării - clasificara automobilelor
Clasificarea diferitelor variante automobilului,
automobilelor constructive ale inclusiv prin
componentelor identificarea unor
auto din punct de repere istorice.
vedere
funcțional,al
performanțelor ,
avantajelor,
dezavantajelor și
domeniilor de

1
utilizare.
Variante de motorizare 1 1 4 S2 S2 S2
Menținerea pentru autovehicule
interesului Motoare cu ardere internă
continuu față de : pentru automobile
-evoluțiile Clasificare M.A.I.
tehnologice din Principii constructive și 1 1 4 S3 S3 S3
domeniul funcționale
construcției și Motoare cu aprindere prin
funcționării scânteie
automobilului,
inclusiv prin Motoare cu aprindere prin 1 1 4 S4 S4 S4
identificarea unor compresie
repere istorice. Parametrii caracteristici
Analiza comparativă a
2. funcționării motoarelor cu
Localizarea pe ardere internă
automobil a
Compunerea componentelor și
generală a identificarea
Componentele motoarelor 1 1 4 S5 S5 S5
automobilelor legăturilor
cu ardere internă(rol,
Parametrii funcționale cu alte
principii constructive și
caracteristici componente.
funcționale)
generali al Compararea
-mecanismul motor
mijloacelor de diferitelor variante
transport rutier constructive ale -mecanismul de distribuție 1 1 4 S6 S6 S6
Clasificarea componentelor
automobilelor auto din punct de -instalația de alimentare 1 1 4 S7 S7 S7
vedere
funcțional,al -instalația de ungere 1 1 4 S9 S9 S9
performanțelor ,
avantajelor, -instalația de răcire 1 1 4 S10 S10 S10
dezavantajelor și
domeniilor de -instalația de aprindere 1 1 4 S11 S11 S11
utilizare.

2
-instalația de pornire 1 1 4 S12 S12 S12

-motoare electrice și hibride 1 1 4 S13 S13 S13

-montarea și pornirea 1 1 4 S14 S14 S14


motoarelor
Test sumativ variante de 1 1 4 S15 S15 S15
motorizare pentru
autovehicule
Localizarea pe Transmisia automobilului 1 1 4 S16 S16 S16
automobil a -Ambreiajul
3. Transmisia componentelor și -Cutia de viteze 1 1 4 S17 S17 S17
automobilului identificarea
legăturilor -Recapitulare finală 1 1 4 S18 S18 S18
funcționale cu alte
componente. -Reductor-distribuitor 1 1 4 S19 S19 S19
Recapitulare

-Transmisia longitudinală 1 1 4 S20 S20 S20


-Transmisia principală 1 1 4 S21 S21 S21
-Diferențialul
-Arborii planetari
Testare din transmisia 2 2 8 S25, S25 S25
automobilului S26 , ,
S26 S26
4. Sistemele de Sistemele de conducere ale 2 2 8 S27, S27 S27
conducere ale automobilului S28 , ,
automobilului Sistemul de direcție S28 S28
Sistemul de frânare 2 2 8 S29 S29 S29
S30 , ,
S30 S30
5. Componentele de Componentele de susținere 1 1 4 S31 S31 S31
susținere și Menținerea și propulsie
propulsie interesului Cadrul și caroseria
continuu față de :
Sistemul de propulsie 1 1 4 S32 S32 S32

3
Compararea -evoluțiile Suspensia automobilului 1 1 4 S33 S33 S33
6. Echipamentul diferitelor variante tehnologice din Echipamentul electric al 2 2 8 S34, S34 S34
electric al constructive ale domeniul automobilului S35 S35 S35
automobilului componentelor construcției și Instalaíile de iluminare și de
auto din punct de funcționării semnalizare
vedere automobilului, Sistemele de
funcțional,al inclusiv prin măsurare,informare și
performanțelor , identificarea unor semnalizare de la bordul
avantajelor, repere istorice automobilelor
dezavantajelor și Instalațiile electrice
domeniilor de auxiliare
utilizare
Recapitulare finală 1 1 4 S36 S36 S36

Întocmit,