Sunteți pe pagina 1din 15

OPERA II DE PRELUCRARE PRIN A CHIERE

RABOTAREA

Competen a specific :
Cs - Alegerea tehnologiei de prelucrare n func ie de caracteristicile piesei

Competen e derivate:
CD1 s precizeze mi c rile necesare la rabotare CD2 s numeasc suprafe ele care se pot prelucra prin rabotare; CD3 s clasifice ma inile de rabotat; CD4 s identifice elementele geometrice constructive ale cu itelor de rabotat; i

Con inuturi :
C1 Generalit i

C2 Suprafe e prelucrate prin rabotare C3 Ma ini de rabotat C4 Scule folosite la rabotare

GENERALIT

DEFINI IE : Rabotarea este un procedeu de prelucrare prin a chiere a suprafe elor pieselor i se execut cu scule a chietoare de tipul cu itelor , pe ma ini unelte numite ma ini de rabotat.

Prin rabotare se prelucreaz suprafe e plane, orizontale , verticale, nclinate, diferite forme de canale la piesele de dimensiuni mici i mijlocii, suprafe e profilate la piesele lungi i relativ nguste ( ghidaje pentru batiuri , pentru s nii i mese)

Suprafe e prelucrate prin rabotare

MA INI DE RABOTAT
a) Ma ina de rabotat transversal (sepingul )

1 - batiu 2 - sanie vertical 3 masa ma inii

4 - portcu it 5 - sanie 6 - berbec (cap mobil)

b) Ma ina de rabotat longitudinal

1- batiu 2- masa ma inii 3- monan i 4-travers fix

5- travers mobil 6- sanie portcu it 7- sanii orizontale 8- motor electric

La rabotare mi carea principal de a chiere (rectilinie alternativ ) se realizeaz n plan orizontal , fiind executat de scula a chietoare I la epinguri , sau de piesa de prelucrat I la raboteze. Mi carea de avans este o mi care de transla ie executat de piesa de prelucrat II la epinguri sau de scula a chietoare II la raboteze .

II

SCULE A CHIETOARE

Sculele folosite la rabotare se numesc cu ite de rabotat

E- unghi de a

ezare

G- unghi de atac principal I- unghiul la vrf P- unghi de nclinare a t


i ului

F- unghi de ascu ire K- unghi de degajare

Tipuri de cu ite de rabotat

a - cu ite normale ; b cu ite drepte pentru prelucrarea de degro are a suprafe elor plane f r trepte c - cu ite ncovoiate i cotite - pentru prelucrarea suprafe elor n trepte d - cu ite late cotite - pentru prelucrarea de finisare a suprafe elor plane e - cu ite de canelat pentru rabotarea canalelor nguste f - cu ite de reteat - pentru retezarea materialelor

PRELUCR RI EXECUTATE PE MA INILE DE RABOTAT


1 Rabotarea suprafe elor plane a Rabotarea suprafe elor plane orizontale

c Rabotarea suprafe elor plane inclinate

2 Prelucrarea canalelor prin rabotare

M SURI DE TEHNICA SECURIT

II MUNCII LA RABOTARE

Pe lng m surile generale de tehnica securit ii muncii , specifice la prelucrarea prin a chiere, la rabotare trebuie respectate o serie de m suri , cum ar fi : Toate manevr rile legate de reglarea ma inii se fac cu motorul oprit Lungimea cursei berbecului i a pozi iei acestuia se regleaz numai cu ma ina n stare de repaus Pe ma inile de rabotat se execut numai lucr rile prev zute n documenta ia tehnic Nu se admit improviza ii care pot provoca accidente sau distrugerea ma inilor sau a sculelor Muncitorul trebuie s supravegheze n permanen buna func ionare a ma inii , p r sirea ei n timp ce lucreaz fiind interzis La constatarea oric rei defec iuni se va opri ma ina