Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCIIUL nr. 1 LUCRATI INDIVIDUAL !

5 6 1
2

4 3
1. Indicai in urmatorul tabel tipurile de linii notate pe desenul de mai sus si precizati utilizarea
acestora .Linia nr.1 a fost denumita si a fost stabilita utilizarea , ca exemplu.
Nr.linie denumire utilizare
1 Linie continua groasa contur
2
3
4
5
6
2.In coloanele A si B ,sunt precizate tipurile de formate utilizate in desenul tehnic
respectiv,dimensiunile acestora.Uniti cu o sageata, corespondenta elementelor din cele doua
coloane.La unul dintre formate,a fost stabilita ,ca exemplu,corespondenta:

A B
A1 210X297

A3 420X594

A0 594X841

A4 297X420

A2 148X210

841X1189
EXERCITIUL NR.2
1.Studiati desenul de mai jos si explicati semnificatia cotelor inscrise conform exemplului dat:

!exemplu R5-raza de racordare de 5 mm


2
2.1.PRECIZATI CARE DINTRE EXEMPLELE DE PIESE COTATE MAI JOS,ESTE CORECT SI
CARE NU scrieti in dreptul fiecarei reprezentari corect sau incorect conform exemplului dat.
Exemplu:
35 20

a) 20
00
0

55

Incorect Corect

b)
3

3 9

c)

10 10

2.2) Precizati ce reprezinta literele asezate in jurul simbolului rugozitatii


b

a
c
e d

3.Cotati desenul de mai jos, cu valori numerice la libera d-voastra alegere


EXERCITIUL NR.3
1.Pe piesa din figura ,inscrieti abaterile dimensionale pentru cotele: 40-abatere superioara +0,05 si
inferioara de -0,05mm.

65-abaterea superioara de 0,2 ,abaterea inferioara de - 0,5

40

65

2.Scrieti in dreptul simbolurilor ,tipul abaterii:

3. Stabiliti corespondenta ,printr-o sageata care sa uneasca abaterile de pozitie din coloana A ,cu
simbolul din coloana B.

A B

Abatere de la paralelism

Abatere de la perpendicularitate

Abatere de la inclinare

Abatere de la simetrie

Abaterea de la coaxialitate