Sunteți pe pagina 1din 10

LUCRAREA NR.

ANALIZA PROCESULUI DE AMBUTISARE A


PIESELOR PARALELIPIPEDICE
5.1. Considerații teoretice

În funcție de mărimea parametrilor geometrici caracteristici, piesele paralelipipedice cu


secțiune dreptunghiulară se clasifică în:

 scunde, cu raze de racordare la colțuri relativ mici;


 scunde, cu raze de racordare la colțuri relativ mari;
 înalte, ambutisate dintr-o singură operație;
 înalte, ambutisate din mai multe operații.

Spre deosebire de ambutisarea pieselor de revoluție, la care starea de tensiuni are o


simetrie axială, la piesele paralelipipedice starea de tensiuni și deformații este diferită: în
zona colțurilor este apropiată de cea de la ambutisarea pieselor cilindrice, iar în zona
laturilor rectilinii este apropiată de cea de la îndoire.

Forma și dimensiunile semifabricatului plan se determină diferit în funcție de tipul


piesei paralelipipedice ambutisate.
5.1. Considerații teoretice

R  rc2  2rc  H  0,86  rb  rc  0,16  rb 

l  H  0,57  rb

Fig. 5.1
5.1. Considerații teoretice

D  2 Rb  1,13 B 2  4 B  H  0, 43  r   1, 72  r  H  0,33  r 

B 2  4 B  H  0, 43  rb   1, 72  rc  H  0,5  rc  
D  2  Rb  1,13
4  rb  0,11 rb  0,18  rc 
L  D   A  B

D  B  2  rb    B  2  H  0, 43  rb     A  B 
K
A  2  rb
R  0,5  K

Fig. 5.2
5.1. Considerații teoretice

4 A  B A B
mgl   1, 27
  K  L KL

4  A  B   0,86  rc 
mgl 
  K  L

Tabelul 5.1

2,0 ... 1,5 1,5 ... 1,0 1,0 ... 0,5 0,5 ... 0,2
0,45 0,48 0,50 0,53
5.1. Considerații teoretice

Facom  Fa  Fî  sc   s  sr   î

F   2 A  2 B  1, 72  rc   g  Rm  K j

Tabelul 5.2
Înălțimea relativă h/B a cutiei la o grosime relativă a
semifabricatului (g/G)x100 de:
2 – 1,5 1,5 - 1 1 – 0,5 0,5 -0,2 0,3 0,2 0,15 0,10 0,05
1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 - - - -
1,0 0,95 0,9 0,85 0,7 0,8 - - -
0,90 0,85 0,76 0,70 0,6 0,7 0,8 - -
0,75 0,70 0,65 0,60 0,5 0,6 0,7 0,8 -
0,60 0,55 0,50 0,45 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
0,40 0,35 0,30 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
5.2. Utilaj și aparatură

 Presă hidraulică;
 Matriţă pentru ambutisarea pieselor cave dreptunghiulare;
 Ștanță pentru decuparea semifabricatului plan;
 Dispozitiv pentru trasat rețele de divizare pe semifabricat;
 Microscop de atelier;
 Şubler, micrometru, ac de trasat;
 Instalație tensometrică necesară înregistrării diagramei forță-cursă.
5.3. Desfășurarea lucrării

Montajul experimental folosește matrița pentru ambutisarea pieselor cave


dreptunghiulare din figura 5.2.
Aceasta realizează o reținere rigidă a
semifabricatului prin intermediul plăcii de
reținere 1 (2 - șuruburi rabatabile și 3 – piulițe).
Din tablă cu grosimea g = 0,8 ... 1 mm se
decupează semifabricate având forma și
dimensiunile din figura 5.3.
Pe acestea se trasează o rețea de cercuri
(figura 5.3) pentru evaluarea deformațiilor
materialului supus ambutisării. Fig. 5.2
Semifabricatele astfel pregătite se supun
ambutisării după care se măsoară la microscop
diametrele mari și mici ale cercurilor deformate
și cu aceastea se calculează deformațiile
logaritmice.
Se vor ambutisa semifabricate fără realizarea
reținerii urmărindu-se modul în care se
desfășoară acestea.
Fig. 5.3
5.4. Rezultate și interpretare

Valorile măsurate vor fi centralizate în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1
Colțul cutiei
Nr. Latura mare Latura mică
crt. 1 2
d1 e1 d2 e2 d1 e1 d2 e2 d1 e1 d2 e2 d1 e1 d2 e2

1 4,131 2,484 3,911 2,713 3,123 3,078 3,575 2,23

2 5,079 2,229 4,313 2,458 3,358 2,228 3,404 2,155

3 5,378 3,018 4,702 2,392 3,495 3,197 3,402 3,072

Cu relațiile (5.1) se vor calcula deformațiile logaritmice corespunzătoare:

d1 d2
d0  3 mm e1  ln e2  ln (5.1)
d0 d0
5.4. Rezultate și interpretare

Valorile măsurate vor fi centralizate în tabelul 5.1.


Tabelul 5.1
Colțul cutiei
Nr. Latura mare Latura mică
crt. 1

d1 e1 d2 e2 d1 e1 d2 e2 d1 e1 d2 e2 d1 e1 d2 e2

- -
1 4,131 0,319 2,484 -0,188 3,911 0,265 2,713 3,123 0,04 2,078 3,575 0,175 2,23 -0,29
0,101 0,36

- -
2 5,079 0,527 2,229 -0,297 4,313 0,363 2,458 3,358 0,112 2,228 3,404 0,126 3,155 0,05
0,199 0,29

3 5,378 0,583 3,018 0,005 4,702 0,449 2,392 -0,22 3,495 0,152 3,197 0,06 3,402 0,125 3,072 0,02

S-ar putea să vă placă și