Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEALIBERĂINTERNAŢIONALĂDINMOLDOVA

FACULTATEA „ŞTIINŢEECONOMICE”
CATEDRA „BA,REI, TURISM”

Admislasusţinere
Şefcatedră „BA,REI şi Turism”
Dr. hab.,prof.univ.BurlacuNatalia
__________________________
(semnătura)
„____” _________2018

GRAUR MAXIM
PORTOFOLIULSTAGIILORDEPRACTICĂTEHNOLOGICĂ
ŞIDELICENŢĂ
LAUNITATEAECONOMICĂÎCS ,,SOLEI TURISM” SRL
812.1 – Turism

Practicatehnologică19 februarie – 16 martie2018


Practicadelicenţă26 martie– 27 aprilie2018

Conducătorştiinţific-practicatehnologică: BARCARI Igor


lect. univ.
Conducător ştiinţific - practica de licenţă: LISAGalina
dr.,conf.univ. interim.
Conducător din partea unităţii: MIRA Igor
Director general
Autor: GRAUR Maxim

Chişinău,2018
CUPRINS

Agenda of the Internship .................................................................................................................3


Calendarul desfăşurării stagiului .....................................................................................................4
Fisa de evaluare ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Abstract .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Capitolul 1. Caracteristica unității economice a agentiei de turism ,, Solei Turism SRL” ... Error!
Bookmark not defined.
Capitolul 2. Gestiunea și abordarea critică a agentiei de turism ,, Solei Turism SRL” ........ Error!
Bookmark not defined.
Concluzii si recomandari ............................................................... Error! Bookmark not defined.
Bibliografie .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
AGENDA OF THE INTERNSHIP
conducted according to the educational plans of the
Faculty of Economics, Free International University of Moldova
presented by economic unit Travel Agency,, Solei Turism SRL”
The intern
Name Graur
Surname Maxim
Specialty, Group Turism, I-TUR-151-11

Manager / Mentor from the economic unit


Name Mira
Surname Igor
Position / Function Director agentie
Business Unit Address
Country Republic of Moldova
Postal code MD-2012
Telefon / Fax

Email

Internship period
Starting from 01.03.18
Ending on 30.04.18

Date 01.03.2018

Signature of the economic entity responsible manager __________________

Student`s Signature ____________________


Calendarul desfăşurării stagiului
EVALUATION FILE
of the student's competencies – GRAUR Maxim
regarding the organization, the development of the internship and the elaboration of the
internship portfolio at Travel Agency ,, Solei Turism SRL”

Performance Criteria Failing Unsatis- Satis- Very Excel-


factory factory Good lent
1. Academic capabilities
1.1. Theoretical knowledge
1.2. Learning speed
1.3. Prioritization
1.4. Analytical skills
1.5. Meeting the requirements of
economic entity
1.6. Performance of the activities`
fulfilment
2. Attitude towards tasks, activities
2.1. Implementing initiatives in
practice
2.2. Organizing the process of
performing the tasks
2.3. Decision making
2.4. Creativity
3. Behavior
3.1. Adaptation to the culture of
economic entity
3.2. Ability to work in a team
3.3. Attitude towards colleagues in the
collective
4. Abilities
4.1. Time Management
4.2. Receptivity
4.3. Communication
4.4. Self-reliance
4.5. Result orientation
4.6. Communication in foreign
languages
4.7. Open to cultural diversity

Date 01.03.2018
Signature of the economic entity responsible manager __________________
Student`s Signature ____________________

S-ar putea să vă placă și