Sunteți pe pagina 1din 2

 

Tema 1. Bazele Teoretice ale Geoeconomiei

1.1. Obiectul de studiu al Geoeconomiei.

1.2. Metodele de cercetare şi obiectivele geoeconomiei ca ştiinţă.

1.3. Evoluţia concepţiilor geoeconomice în viziunea diferitor şcoli ştiinţifice.

1.4. Concepţii şi strategii geoeconomice în perioada actuală.

 Tema 2: Spaţiul geoeconomic si geopolitic al lumii contemporane


2.1. Unităţile taxonomice, geoeconomice şi geopolitice.

2.2. Poziţia geoeconomică si geopolitică ca baza a relaţiilor economice internaţionale.

2.3. Parametrii geospaţiali ai ţării.

Tema 3 : Criterii de clasificare a lumii contemporane.

 3.1. Analiza factorială a dezvoltării economice şi structura economiei informaţionale.

3.2.  Clasificarea geoeconomică a lumii contemporane.

3.3.  Noua ordine a economiei internaţionale.

 Tema 4.  Geoeconomia marilor spaţii ale Terrei.

 4.1. Noţiuni şi tendinţe de regionalizare economică.

4.2. Noţiunea de mari spaţii geoeconomice. Evoluţia raporturilor geoeconomice regionale.

4.3. Trăsăturile de bază ale regiunilor mari geoeconomice din lume.

4.3.1 Regiunea geoeconomică America de Nord.

4.3.2 Regiunea geoeconomică Europa de Vest.

4.3.3 Regiunea geoeconomică Asia – Pacifică.

 Tema 5: Liberalizarea economică prin zonele economice libere.

 5.1. Conţinutul geoeconomic al zonelor economice libere (ZEL) şi clasificarea lor.

5.2. Tipuri speciale de zone economice libere: offshore şi / sau ştiinţifice, şi / sau tehnologice. A. Zone offshore B. Zone
ştiinţifice şi / sau tehnologice

5.3. Particularităţile zonelor economice libere în diferite spaţii geoeconomice.

Tema 6:  Transformările geoeconomice în sectorul primar şi secundar a economiei mondiale

 6.1.Structura şi formele de organizare a industriei mondiale.

6.2.Modificările structurale şi spaţiale ale industriei mondiale.

6.3.Modificări geoeconomice în agricultura mondială. Tendinţe de dezvoltarea agriculturii.


 Tema 7 : Sectorul terţiar. Sistemele comunicaţionale ale Terrei: modificări geoeconomice şi tendinţele de
dezvoltare.

 7.1.Aspecte generale ale sectorului terţiar.

7.2.Modificări geoeconomice şi tendinţe actuale de dezvoltare ale sistemului de transporturilor şi comunicaţii.

7.3.Sistemele de comunicaţii ale viitorului (sec. XXI).

Tema 8.Situaţia geoeconomică din Republica Moldova

 8.1. Aprecierea geoeconomică şi geopolitică a Republicii Moldova.

8.2.Crearea complexului de ramuri ale economiei naţionale şi a spaţiului geoeconomic.

8.3. Relaţiile economice externe – semnificaţii geoeconomice.