Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE după parcurgerea UNITĂȚII II: De-a ce mă joc

Disciplina: Limba şi literatura română- clasa a V-a

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Citește fragmentul de mai jos. Rezolvă apoi, pe o foaie separată, cerințele.

„Cu asta se termina invocația, așa că auziră mare trăncăneală și bătăi de aripi, iar
deasupra lor se ivi ceata Maimuțelor. Regele se înclină înaintea lui Dorothy, întrebând:
- Care ți-e porunca?
- Vrem să ajungem la Cetatea de Smarald și ne-am rătăcit.
- Vă ducem noi zise regele maimuțelor….
Dorothy se trezi dusă de două maimuțe mai mari, dintre care una era chiar regele…
-De ce trebuie să vă supuneți vrăjilor tichiei de aur? Întrebă ea.
- E o poveste lungă, zise regele… Odată, începu căpetenia, eram un popor liber. Trăiam
cu toții în pădurea cea întinsă, fericiți, zburând din copac în copac, ronțăind nuci și fructe și
petrecând după plac, fără niciun stăpân. Unii dintre noi erau mai neastâmpărați, zburau în jos ca
să tragă de coadă vreun animal fără aripi, goneau păsările și aruncau nuci în capul trecătorilor,
Dar, n-aveam griji, eram veseli și fericiți și ne bucuram de fiecare clipă. Asta a fost tare demult,
înainte ca Oz să se ivească din nori și să stăpânească aceste ținuturi.
Trăia pe atunci, departe, în nord, o frumoasă prințesă, care era și vrăjitoare puternică. Își
folosea toată magia pentru binele oamenilor și niciodată nu a făcut rău celor buni. Se numea
Gayelette și trăia într-un palat minunat făcut din pietre mari de rubin. Toată lumea o iubea, dar
necazul ei era că nu găsise pe nimeni căruia să-i dăruiască la rândul ei iubire, căci toți bărbații
erau prea neștiutori și urâți ca să se însoare cu o frumoasă și înțeleaptă ca ea. Până la urmă a găsit
un băiat care era și chipeș, și mai înțelept decât ar fi presupus vârsta lui. Gaylette se gândi să se
mărite cu el când va deveni bărbat. Așa că îl luă la palatul ei de rubin și își folosi toate vrăjile ca
să-l facă așa de puternic, bun și arătos cum și-ar fi dorit orice femeie. Când crescu și deveni
bărbat, Quelala , așa îl chema, deveni cel mai bun și mai înțelept din ținut, și era așa de frumos
încât Gayelette îl iubea nespus și se pregătea de nuntă… “
(L. Frank Baum, Vrăjitorul din Oz- fragment)

Subiectul I 60 de puncte
1. Precizează ce parte de propoziție este verbul evidențiat prin înclinare în text, precizând
persoana și numărul acestuia. 6 puncte
2. Notează timpurile următoarelor verbe din text: auziră, nu a făcut, trăia. 6 puncte
3. Indică modul, timpul și persoana verbelor din propoziția: „ Se numea Gayelette și trăia
într-un palat minunat" 6 puncte
4. Completează spațiile punctate cu verbele indicate între paranteze, astfel încât să fie la
modul indicativ, timpul viitor. Toată lumea o ……………(a iubi), dar necazul
ei…………….(a fi ) că nu……………….(a găsi) pe nimeni căruia să-i dăruiască la
rândul ei iubire. 6 puncte
5. Trece verbele din următorul fragment la modul imperativ: "Trăiam cu toții în pădurea cea
întinsă, fericiți, zburând din copac în copac ". 6 puncte
6. Precizează cine este personajul care povestește în fragmentul dat. 6 puncte
7. Încercuiește și transcrie litera corespunzătoare variantei corecte:
Dorothy cheamă Maimuțele Înaipate:
a. pentru că îi era dor de ele
b. ca să o ducă la Cetatea de Smarald
c. ca să-I spună povestea maimuțelor libere 6 puncte
8. Formulează o idee principală din ultimul fragment al textului și două idei secundare.
6 puncte
9. Precizează motivul pentru care Maimuțele Înaripate trebuei să-i îndeplinească porunca lui
Dorothy? 6puncte
10. Consideri anuzante distracțiile maimuțelor libere? Motivează-ți răspunsul! 6 puncte

Subiectul al II-lea 30 de puncte

Scrie o scurtă narațiune ficțională în care să povestești o întâmplare referitoare la un joc de


animale cunoscut sau inventat de tine. În redactarea textului tău, vei avea în vedere:
 să respecți tema și să prezinți desfășurarea jocului sub forma unei narațiuni ficționale;
12 puncte
 să ai introducere, cuprins și încheiere, fiecare idee nouă fiind marcată printr-un paragraf;
3 puncte
 să ai o exprimare corectă, clară și adecvată; 6
puncte
 să respecți normele de ortografie și de punctuație; 6
puncte
 să fii atent la aspectul textului, adică la așezarea în pagină și la felul cum scrii. 3
puncte
Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.