Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL al II-lea – clasa a V-a

Citește cu atenție textul următor, pentru a putea rezolva cerințele:

A fost odată ca niciodată o văduvă care a rămas cu trei fete, frumoase şi harnice, numai bune de măritat. Şi
într-o zi, pe când se afla văduva în pădurea de stejari vorbitori, să adune lemne pentru foc, iată că în faţa ei apare o
bătrânică şi-i spune:
- A venit vremea ca fetele dumitale să-și aleagă soarta. Soarta lor e în mâinile mele - și îi arătă trei brăţări:
una era de aur, alta de argint și alta de fier - trimite-mi-le pe rând; în fiecare seară mă vor găsi în coliba mea de
lângă copacul acela.
A plecat văduva acasă și într-un suflet a povestit fetelor ei cele întâmplate.
- Prima mă duc eu, se repezi cea mare.
Şi a doua seară se duse la colibă. Bătrânica îi arătă cele trei brăţări şi fata cea mare fireşte că o alese pe cea de
aur.
-Dumneata vei ajunge mare împărăteasă! îi prevesti bătrânica.
Fetei mijlocii bătrânica îi arătă doar două brăţări: pe cea de argint şi pe cea de fier. Fata s-a repezit, fără să mai stea pe
gânduri, la brăţara de argint, convinsă că o soartă prea rea nu-i putea fi aleasă cu asemenea dar de preţ.
Și bătrânica îi vorbi ca și surorii dumneaei:
-Dumneata vei fi regină!
Tristă, în seara a treia, se duse şi a treia fată la coliba bătrânei. Dar aceasta i-a făcut o surpriză şi i-a arătat trei
brăţări: una de aur, una de argint şi una de fier.
- Ştiu că eşti cea mai modestă , fata mea, dar alege totuşi pe cea care-ţi place, o îmbie bătrâna.
Fata se încăpăţână şi şi-o puse pe braţ pe cea de fier. (Cele trei brățări)

1. Desparte în silabe cuvintele: bătrânica, mijlocii, vorbitori. 3p


2. Scrie ideea principală a fragmentului subliniat. 5p
3. Transcrie din text două cuvinte/grupuri de cuvinte care arată unde se petrece acțiunea. 4p
4. Indică o trăsătură a basmului care poate fi identificată în textul citat. 4p
5. Extrage din text: un substantiv comun articulat cu articol nehotărât, o prepoziție, un numeral cardinal, un numeral
ordinal, un adjectiv propriu-zis, un pronume personal și un pronume personal de politețe. 21p
6. Indică gradul de comparaţie al adjectivului cea mai modestă. 4p
7. Motivează folosirea liniei de dialog în structura: -Dumneata vei fi regină! 3p
8. Indică funcția sintactică pentru fiecare cuvânt subliniat din primul fragment. 6p
9. Alcătuieşte o compunere de aproximativ 150 de cuvinte în care să demonstrezi că textul dat este un text literar narativ.
În compunerea ta vei avea în vedere :
- Să precizezi trei trăsături ale textului literar narativ (6 puncte)
- Să prezinţi detaliat trăsăturile acestui tip de text, valorificând textul dat (14 puncte)
- Să respecţi structura tipului de compunere cerut (4 puncte)
- Să ai obligatoriu numărul de cuvinte precizat. (4 puncte) 28 p

Vei primi pentru redactarea întregii lucrări 12 puncte (unitatea compoziţiei, coerenţă, registrul de comunicare, stil şi vocabular
adecvate conţinutului, ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină, lizibilitate).
Se acordă 10 puncte din oficiu.
LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL al II-lea – clasa a V-a

Citește cu atenție textul următor, pentru a putea rezolva cerințele:

A fost odată ca niciodată o văduvă care a rămas cu trei fete, frumoase şi harnice, numai bune de măritat. Şi
într-o zi, pe când se afla văduva în pădurea de stejari vorbitori, să adune lemne pentru foc, iată că în faţa ei apare o
bătrânică şi-i spune:
- A venit vremea ca fetele dumitale să-și aleagă soarta. Soarta lor e în mâinile mele - și îi arătă trei brăţări:
una era de aur, alta de argint și alta de fier - trimite-mi-le pe rând; în fiecare seară mă vor găsi în coliba mea de
lângă copacul acela.
A plecat văduva acasă și într-un suflet a povestit fetelor ei cele întâmplate.
- Prima mă duc eu, se repezi cea mare.
Şi a doua seară se duse la colibă. Bătrânica îi arătă cele trei brăţări şi fata cea mare fireşte că o alese pe cea de
aur.
-Dumneata vei ajunge mare împărăteasă! îi prevesti bătrânica. (Cele trei brățări)

1. Desparte în silabe cuvintele: fete, văduva, colibă. 0,5p


2. Care este titlul textului? 0,5p
3. Unde se petrece acțiunea? 1p
4. Care sunt personajele textului? 1p
5. Din ce erau confecționate brățările? 1p
6. Ce trăsături aveau fetele văduvei? 1p
7. Imaginează-ți ce s-a întâmplat cu fetele bătrânei. 2p
Se acordă 3 puncte din oficiu.
LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL al II-lea – clasa a V-a

Citește cu atenție textul următor, pentru a putea rezolva cerințele:

A fost odată ca niciodată o văduvă care a rămas cu trei fete, frumoase şi harnice, numai bune de măritat. Şi
într-o zi, pe când se afla văduva în pădurea de stejari vorbitori, să adune lemne pentru foc, iată că în faţa ei apare o
bătrânică şi-i spune:
- A venit vremea ca fetele dumitale să-și aleagă soarta. Soarta lor e în mâinile mele - și îi arătă trei brăţări:
una era de aur, alta de argint și alta de fier - trimite-mi-le pe rând; în fiecare seară mă vor găsi în coliba mea de
lângă copacul acela.

1. Transcrie textul.
2. Desparte în silabe cuvintele: fată, seară.
3. Realizează un desen pornind de la informațiile din text.