Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisă semestrială

Clasa a VII-a
Se dă textul :
„Spun poveşti minuni destule Şi de ce eşti trist la faţă?
Despre Pintea Năzdrăvanul, Poate eu voi fi în stare
Spaima-ntunecatei cetini Să-ţi ajut cu vreo povaţă...
Ce-mpresoară Caraimanul. Pintea stă prostit şi râde...
Mari isprăvi de vitejie, Ce să-i zică?... Ce să-i ceară?
Cunoscute poate vouă. — Mai nu crede, mai se-ndeamnă
Ascultaţi acu la mine, Şi răspunde-aşa,-ntr-o doară:
Să vă spun şi eu vreo două... — Dă-mi putere, sfântă zână,
Pintea, fraged copilandru, Ca să-i bat pe toţi ciobanii!
La ciobani intrase slugă I-aş snopi numai o dată,
Şi-l muncea într-una gândul De m-ar pomeni cu anii!...
Cum ar face el să fugă: --Dacă vrei să prinzi putere,
Bacii lacomi nu o dată Du-te, Pinteo, de te scaldă
Mi-l lipseau de prânz ori cină Colo-n iezer unde apa
Şi-l certau apoi în pilde, E ca laptele de caldă...
Ca să-i caute pricină... Crişu lui ! Nici mai aşteaptă
Într-o zi, umblând cu turma, Altă vorbă de la zână,
Întâlneşte-n cale-o zână: Face cum i-a fost porunca
— Bună vremea, măi voinice! Şi se-ntoarce glonţ la stână...
— Bună inima, stăpână! (Șt. O. Iosif, „Pintea”)
— Spune-mi mie ce te doare
1. Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele: vorbă, poveşti, povaţă. 3p
2. Explică folosirea cratimelor în versul: Întâlneşte-n cale-o zână. 4p
3. Identifică mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele copilandru
şi altă. 6p
4. Formulează o idee principală pentru versurile subliniate. 3p
5. Transcrie din text o comparaţie şi un epitet. 4p
6. Transcrie propoziţiile din versurile următoare şi precizează felul lor (principale/subordonate):
Pintea, fraged copilandru,/La ciobani intrase slugă/ Şi-l muncea într-una gândul/ Cum ar face el
să fugă. 10p
7. Identifică valoarea morfologică pentru fiecare din cuvintele: spun, mari, ce, mie, şi, aşa. 12p
8. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din text. 8p
9. Redactează o compunere de 100-150 de cuvinte în care să motivezi apartenenţa fragmentului citat
la specia baladă cultă. În compunerea ta vei avea în vedere : 28p
- precizarea a trei caracteristici ale baladei culte;
- utilizarea unor exemple concrete din text pentru a evidenţia caracteristicile baladei;
- prezentarea subiectului, prin evidenţierea trăsăturilor personajului principal;
- respectarea regulilor de redactare a acestui tip de text.
Se acordă 12 puncte pentru redactare şi 10 puncte din oficiu.