Sunteți pe pagina 1din 1

"Unde-aud cucul cântând

Şi mierlele şuierând
Nu mă ştiu om pe pământ!
Eu zic cucului să tacă,
El se suie sus pe cracă.
Şi tot cântă de mă seacă.
Iar mai jos pe-o rămurea
Cântă şi o turturea
Tristă ca inima mea.
Cucul zice de pornire,
Turturica de jelire,
Şi-al meu suflet de pieire!"
(***Cucul)
Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența
textului literar citit la specia doină.
16p
În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi patru trăsături ale doinei;
- să prezinți detaliat două trăsături ale doinei, valorificând textul dat;
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat