Sunteți pe pagina 1din 5

arbore gri

ţară închide

prieten steag

orb spune
filă avere

se duce vreți

ascultător drag

a urca povestește
noapte coboară

mic alb

prieten pace

trist râde

harnic lumină

flămând rece
Numele și prenumele:............................. Data:....................

FIȘĂ DE RECAPITULARE

1. Alcătuiește câte o comunicare în care să folosești sensul asemănător și apoi


sensul opus al cuvântului bun, prieten, a sosi.

2. Scrie cuvântul reprezentat de imaginile următoare:

3. Completează cu „î” sau „â”. Citește propozițiile:

C_inele stă _n curte.

M_ine voi cumpăra o p_ine.

Oile au l_na deasă.

Elena c_ntă _n cor.

Maria e _n clasa _nt_i.

4. Încercuieşte forma corectă a cuvintelor de mai jos :

fics / fix examen / egzamen ticsit / tixit


ruxac / rucsac escavator / excavator ortodocşi / ortodoxi
excursie / escursie exerciţiu / excerciţiu axă / acsă
5. Scrie trei comunicări care conțin câte un cuvânt scris cu litera x (cuvântul care
se scrie cu litera x să fie primul , la mijloc și ultimul din propoziție).
6. Citește literele, silabele, cuvintele:
Î î âD d P p L l o câ R ș r p ă E e A â a ă d Ș u I i l P O î t n R D m s N M i S
c U r a Ă e l E C s o T Ș ș P pî ÎD d â
î-na-in-te în îm ro-mân mâ-nă lâ-nă
î-na-poi în-da-tă îm-pă-rat ro-mân-că mâ-râ-ie stâ-nă
î-no-tă-tor în-că-pe-re îm-pă-ră-tea- Ro-mâ-ni-a mân-ca- când
î-no-tă-tori în-tu-ne-ric să ro-mâ-neș- re rând
î-no-tă-toa- în-ti-ne-rit pă-cat te mân-dru vânt
re în-dru-mat îm-pă-cat râs în-tâi cu-vânt
î-not în-vins îm-pre-u-nă râ-se-te mâi-ne vâ-nat
î-noa-tă în-cre-de- îm-ple-tit rân-du-ni- pâi-ne vâ-nă-tor
î-nec re îm-pie-trit ca câi-ne vâ-nă-toa-
î-nalt în-tre-ce pri-e-ten cân-tec câr-ti-ță re
î-nal-te în-tre-ce-re îm-pri-e-te-nit cân-te-cel lă-mâ-ie tâ-năr
cân-tar

7. Leagă cuvintele cu același înțeles:

primul încăpere
pământ crai
împărat întâiul
cameră teritoriu

8. Leagă cuvintele cu înțeles opus:

înalt lumină
înainte scund
întuneric aduce
duce înapoi

9. Alcătuieşte propoziţii folosind cuvintele: taxi, extraordinar, exemplu,


excursie.

S-ar putea să vă placă și