Sunteți pe pagina 1din 4

Nume Data

EVALUARE INIȚIALĂ CLASA I / MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

1. PRIVEȘTE IMAGINEA DE MAI JOS, APOI ÎNCERCUIEȘTE:


a. cu roșu, copilul din spatele toboganului;
b. cu verde, copilul de lângă leagăne;
c. cu albastru, fata din dreapta care se joacă cu coarda.

2. ADAUGĂ SAU TAIE DIN FIECARE MULȚIME ELEMENTE ASTFEL ÎNCÂT SĂ


CORESPUNDĂ NUMĂRULUI DAT:

8 12 10

3. COMPLETEAZĂ TABELUL CU DENUMIREA ZILELOR:

IERI A FOST AZI ESTE MÂINE VA FI

VINERI

DUMINICĂ MARȚI

4. COLOREAZĂ DIN FIECARE PERECHE CASETA CU NUMĂRUL MAI MARE:

12 14 22 24 10 8 19 29 24 21 15 16
2
5. COMPLETEAZĂ ȘIRUL CU ÎNCĂ TREI NUMERE:
A. 15, 16 , 17 , ........, ........... , .......... .
B. 14 , 16 , 18 , ........., .........., ........... .
C. 29 , 28 , 27 , ......... , ......... , .......... .

6. CALCULEAZĂ :

3+ 4= 11 + 3 = 7+4=

5+2= 24 + 2 = 9+3=

6–3= 18 – 3 = 12 – 3 =

10 – 1 = 27 – 1 = 21 – 2 =

7. SCRIE IN CASETĂ REZULTATUL POTRIVIT:

ERAU 8 . AU MAI VENIT 5 . ACUM SUNT .

ERAU 10 . AU ZBURAT 4 . ACUM MAI SUNT .

ALINA ARE 10 . CRINA ARE 5 . ÎMPREUNĂ AU

SEMNĂTURĂ PĂRINTE
EVALUARE INIŢIALA
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

Clasa: I
Prof. înv. primar :
Aria curriculară: Matematică şi Știinţe ale naturii
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului

COMPETENȚE SPECIFICE :
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor ;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente
dintr-o mulţime dată ;
2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate, folosind sintagme de tipul:
în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical,
oblic;
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în
concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor ;
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente
familiare.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
Item FOARTE BINE BINE SUFICIENT
1 Stabilește corect 3 poziții Stabileste corect 2 pozitii Stabileste corect 1 pozitie
spatiale spatiale spatiala
2 Completează corect 3 Completează corect 2 multimi Completează corect 1
multimi multime
3 Completează corect cele 3 Completează corect 2 zile Completează corect o zi
zile
4 Selectează corect 5-6 numere Selectează corect3- 4-numere Selectează corect 1-2
numere
5 Completează corect 3 siruri Completează corect 2 siruri Completează corect 1 sir
6 Calculează corect 10-12 ex 9-6 ex 5-3 ex
7 Rezolvă coret 3 probleme 2 probleme 1 problemă
Model de completare:

REALIZAREA ITEMILOR:

ITEMI I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
FB 18 24 17 23 21 18 19
Nr. elevi /
B 7 2 7 2 4 7 6
calificativ
S 1 - 2 1 1 1 1
CALIFICATIV FOARTE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
BINE
Nr. elevi 18 7 1 -
Î:30/ P:26

GREŞELI FRECVENTE:
- Recunoaşterea unor poziții spațiale (stânga/dreapta);.
- Identificarea zilelor săptămânii;
- Efectuarea de adunări şi scăderi
- Completarea unor șiruri.

MĂSURI AMELIORATIVE:
- exerciţii de identificare a unor poziții spațiale;
- exerciţii de ordonare a zilelor săptămânii ;
- exerciţii de adunări şi scăderi cu ajutorul numărătorii ;
- exerciţii de completare a unor șiruri.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE:

FB – 70 %
B – 26 %
S –4 %
I–0%