Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Atracția paronimică
1. Notaţi în spaţiile punctate formele adecvate ale paronimelor aflate în paranteze:
a) Deşi are numai doisprezece ani, este un ......................... al pianului( virtuoz-virtuos).
b) Diferenţa de fus ............................ între aceste ţări este mare( oral-orar).
c) Ne-a ajutat, a fost mereu .......................... cu noi(solitar-solidar).
d) Prietenul meu este ............................ din Iaşi( original-originar).
e) Nu ......................... nimic în această afacere( investise-învestise).
f) S-a instituit un tribunal ....................... care a judecat cele petrecute pe teren (arbitral-
arbitrar).
g) I-a aruncat o privire .......................... care l-a intimidat( glaciară-glacială).
2. Găsiţi trei perechi de paronime şi alcătuiţi propoziţii cu ele.

3.Explicaţi următoarele perechi de paronime:


alineat - aliniat
a apropia – a apropria
a asculta – a ausculta
a evalua – a evolua
original – originar

4. Formulaţi câte o propoziţie cu următoarele paronime:


lacună – lagună
stradă – estradă
a asculta – a ausculta

5. Arătaţi prin subliniere, care e paronimul potrivit pentru următoarele combinaţii sintactice:
Bazin carbonier / carbonifer
Reuniune familială / familiară
Spectacol captivant / captivat.
Fișă de lucru

Pleonasmul

1. Subliniaţi în enunţurile de mai jos expresiile pleonastice:


a) Profesorul a repetat din nou întrebarea, pentru că răspunsul elevului schiţa doar sumar
tematica propusă.
b) În scurta alocuţiune rostită în faţa absolvenţilor, directorul a inclus un exemplu pilduitor de
comportament.
c) Au convieţuit laolaltă multă vreme şi s-au întrajutorat reciproc.
d) A continuat să persiste să facă contrabandă ilegală.
e) Prietenul meu a ajuns un mare magnat.

2. Explicaţi de ce construcţiile de mai jos sunt considerate pleonastice:


Cucui în cap, a deştepta din somn, aisberg de gheaţă, a-şi coafa părul, sumă de bani, anticariat de
cărţi vechi, a şuşoti la ureche, a răguşi vocea, solniţă de sare, mujdei de usturoi

3. Presa audio-vizuală, din grabă ori neatenţie, poate răspândi exprimări pleonastice, nesesizate de
publicul neinformat. Explică ce este eronat în exemplele de mai jos: reclama publicitară, spot
publicitar, ştire informativă, cronică de actualitate.

4. În enunţul: Noi am convenit împreună să revenim iar la locul acela, unde ne-am simţit atât de
bine şi ne-am făcut planuri de viitor, există:
a. un pleonasm;
b. două pleonasme;
c. trei pleonasme.

Tautologia

1. Subliniaţi în enunţurile de mai jos expresiile tautologice:


Capra tot capră, a ros toate frunzele lăstarului.
De muncit muncesc, dar nu prea am spor.
Joaca e joacă şi munca e muncă.
Frate, frate, dar pita-i cu bani bărbate.
De citit aş citi, dar numai să-mi împrumuţi şi mie cartea.
Şcoala nu e glumă, şcoala e şcoală.
...Astfel calomniatorul ar fi fost învins, pe nedrept, dar ar fi fost învins. (B. Şt. Delavrancea)

2. Cum ați corecta structurile tautologice din enunţurile de mai jos?


Ce-i frumos e frumos şi place şi lui Dumnezeu.
În excursie a fost cum a fost.
În timpul şcolii am făcut ce-am făcut şi mi-am făcut o bibliotecă.
Vorbeşte ca să vorbească, fără nici un rost.

3. Creaţi câte o expresie tautologică cu următoarele cuvinte: prietenia, afacerea, prostul, inima,
frate.

S-ar putea să vă placă și