Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

Comunicare în limba română – clasa a II-a

1. Scrieţi după dictare:


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Alcătuiţi propoziţii folosind cuvintele: fericită, învăţăm, tu .


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Despărţiţi în silabe:

porumb= __________ , silitoare= _________________ , împreună= _______________

4. Căutaţi cuvinte cu sens opus pentru:

jos = _______ ; a începe = _______________ ; curat = _____________ .

5. Răspundeţi la întrebarea: De ce vin elevii la şcoală ?


____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Scrieţi un proverb:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Text pentru dictare

O carte se plânge necăjită unui penar.


– Sunt tare supărată !
– Ce ai pățit, surioară ?
– Am paginile mâzgălite.

Descriptori de performanță

FB B S
1 Respectă regulile de Redactare scrisă Nu are alineate, scris
încadrare în pagină, corespunzătoare; inestetic, cu 6-7 erori
ortografia și punctuația comite maxim 4-5 ortografice
(cu maxim 2-3 excepții)
greșeli de ortografie
2 Alcătuiește corect Minimum două Compune inteligibil un
toate enunțurile propoziții bine enunț
alcătuite
3 Demonstrează Desparte corect două Minimum un cuvânt e
cunoașterea regulilor din cele trei cuvinte corect despărțit
de despărțire în silabe
4 Cele 3 cuvinte date au Două cuvinte cu sens 1-2 antonime sunt
antonime opus sunt adecvate redate corect
corespunzătoare
5 Răspunsul la Incomplet, foarte Răspuns eliptic, cu
întrebare e complet scurt răspunsul unele greșeli de scriere
6 Exemplifică 1-2 Un proverb e redat Nu scrie niciun
proverbe corect proverb