Sunteți pe pagina 1din 4

DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE PRIN METODA

CELOR ŞASE ,,PĂLĂRII GÂNDITOARE”

Gândirea critică este un proces activ, complex, care implică acumularea activă a
informaţiilor şi se termină cu luarea unei decizii bine argumentate.
Capacitatea de a gândi critic permite elevilor să se manifeste spontan, fără îngrădire, ori
de câte de câte ori se creează o situaţie de învăţare. Ei nu trebuie să se simtă stingheri, să le
fie teamă de reacţia celor din jur faţă de părerile lor, să aibă încredere în puterea lor de
analiză, de reflecţie.
Metoda ,,Pălăriilor gânditoare” este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii
care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Jucând rolul unui
gânditor, prin exerciţiu, voinţă şi efort, elevul poate deveni un gânditor adevărat şi îşi poate
schimba modul de a gândi. Fiecare culoare defineşte un anumit rol şi persoana care o poartă
exersează un anumit tip de gândire:
 pălăria albă – gândire obiectivă;
 pălăria roşie – gândire sentimentală;
 pălăria neagră – gândire negativă;
 pălăria galbenă – gândire optimistă;
 pălăria verde – gândire creativă;
 pălăria albastră – controlează procesul de gândire.
Pentru ca un elev să dobândească deprinderi intelectuale de comunicare are nevoie să
deţină câteva abilităţi privind lectura şi prelucrarea textelor.
În prelucrarea povestirii ,,Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă am utilizat
metoda ,,Pălăriilor gânditoare”, astfel:
Pălăria albastră – liderul:
 Anunţă subiectul pus în discuţie.
Pălăria albă – povestitorul:
 Prezintă pe scurt conţinutul povestirii.
Pălăria roşie – psihologul :
 Care sunt sentimentele tale faţă de urs?
 Ce simţi faţă de vulpe?
Pălăria neagră – criticul:
 Cu ce a greşit vulpea?
 Unde a greşit ursul?
Pălăria verde – gânditorul:
 Ce sfaturi îi dai ursului după această întâmplare?
Pălăria galbenă – creatorul:
 Ce a învăţat ursul din această întâmplare?
 Care va fi comportamentul lui în viitor?
Pălăria albastră - concluzii:
 De ce a creat autorul această poveste?
Metoda ,,Pălăriilor gânditoare” încurajează şi exersează capacitatea de comunicare a
gânditorilor, dezvoltă competenţele inteligenţei lingvistice, inteligentei logice si inteligenţei
interpersonale. Stimulând creativitatea elevilor, se stimulează dezvoltarea gândirii lor ca sursă
de satisfacţie şi autorealizare.
Înv. Maria Chiş
rolul unui gânditor, “Daca
interpretezi rolul unui
gânditor,
poate chiar vei deveni
unul .... “
sine.

studiat. Pentru succesul acestei metode este


important însa ca materialul didactic sa fie

r
e
o
a
i
t
n
d
g
â
i

r
i
l
a
Ca material vor fi folosite 6 p

b
a
a
l
a

r
i
l
a
P
a
este obiectiva asupra

d
g
â
i

r
i
.