Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2021-2022


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a V-a

Numele şi prenumele elevului: ___________________________________________________________


Data susţinerii testului: _________________________________________________________________

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de
puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte textul:

”Întinzând repede un degețel spre Virmișor, Puricele exclamă în acel moment:


- Aha! Deci ai trecut prin Școala Vântului bătrân! Aceasta este una din lecțiile sale! Știi din
ce cauză a procedat Vântul astfel cu tine? De ce ți-a smuls spicele din brațe, purtându-le furios
prin văzduh?
Viermișorul dădu a lehamite din mână, zicând supărat:
- Ei, de ce...Ca să își bată joc de mine, de ce altceva? Nu cred că a căutat el joacă. Nu ar fi
procedat astfel... Nu poți să te gândești la un joc când ajungi seara acasă mort de oboseală și cu
picioarele însângerate...
Purecele zâmbi: Viermișorul nu înțelesese învățătura lecției pe care i-o dădise Vântul, de
aceea îi purta pică acestuia.
- Nu e cum crezi tu, dragul meu prieten, zise Puricele. Vântul ce Bătrân nu avea nimic cu
tine când ți-a smuls spicele din brațe. Nu voia să-ți facă rău. El doar a vrut să te atenționeze că în
ceea ce făceai tu, nu puneai nicio picătură de dragoste. Nu adunai paiele cu atenție; nu le așezai
cu milă, spic cu spic, neavând grijă de boabele lor ce stăteau gata-gata să cadă. Or, ele sunt
copilașii lor, crescând un an de zile sub protecția celor trei mari profesori de care vorbim.
- Tu, grăbit și cu gândul în altă parte, le luai în brațe de-a valma, cum se nimereau,
strângându-le cu putere și făcându-le să sufere. Așa este?”
O inimă de broscuță, de Gheorghe Vîrtosu

Pornind de la textul dat, rezolvă următoarele sarcini de lucru:

A.
1. Subliniază varianta corect despărțită în silabe: 6puncte

vă-zduh/ văz-duh pro-ce-dat/ pro-ced-at pro-tecț-i-a/ pro-tec-ți-a

2. Alcătuiește câte o propoziție cu sensul asemănător al următoarelor cuvinte: 6 puncte

supărat- ..................................................................................................................................................................................................
prieten- ..................................................................................................................................................................................................
dragoste-................................................................................................................................................................................................

3. Trece la numărul plural, substantivele de mai jos: 6 puncte

școală-......................................................................................................................................................................................................
joc-............................................................................................................................................................................................................
spic-..........................................................................................................................................................................................................
4. Precizează partea de vorbile a cuvintelor subliniate în enunțul: ”Nu e cum crezi tu, dragul meu
prieten, zise puricele.” 6 puncte
tu-..............................................................................................................................................................................................................
prieten-...................................................................................................................................................................................................
zise- .........................................................................................................................................................................................................

5. Citește cu atenție afirmația de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată,
încercuiește DA. Dacă tu crezi că este falsă, încercuiește NU. 6 puncte

DA/NU În enunțul: Viermișorul nu înțelesese învățătura lecției pe care i-o dăduse Vântul...”, cuvântul
subliniat îndeplinește funcția sintactică de predicat.

B.
1. Dintre personajele numite, cel care nu participă la acțiune este................................................ 6 puncte

2. Precizează, într-un enunț, personajele care participă la acțiune. ............................................. 6 puncte

....................................................................................................................................................................................................................
3. Explică, în 10-15 cuvinte, sensul expresiei: a purta pică (cuiva). 6 puncte

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Redactează o compunere, de 70-100 de cuvinte (8-10 rânduri) în care să-ţi imaginezi că tu ești
Viermișorul. Continuă povestea și propune un final posibil.

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

Succes!