Sunteți pe pagina 1din 1

PLANIFICARE

Consiliere şi orientare

AN ŞCOLAR : 2015-2016

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială “ Apaczai Csere Janos” - Apata

PROF. ÎNV. PRIMAR: Vasilescu Geanena

Nr. Ob. de Unitatea de Conţinuturi Nr. Perioada/ Obs.


crt ref. învăţare ore Data

1 1.1; Despre mine -Autocunoaştere: interese şi abilităţi personale 2 Septembrie


1.2; caracteristici personale;

- Imaginea de sine, încrederea în sine: jocuri de 1 Octombrie


autocunoaştere; fişe de lucru;

- „Ce-mi place şi ce nu-mi place la mine?” 1 Octombrie

2.1; -Comunicarea. Ce este? Tipuri de comunicare; Regulile 1 Noiembrie


2 2.2; Despre noi comunicării eficiente;

-Familia. Relaţiile dintre membrii familiei: valori şi 1 Noiembrie


practici;

-Eu şi comunitatea: integrare,incluziune, interculturalitate; 1 Decembrie

3.1; -Utilizarea TIC în învăţare; 1 Decembrie


3 3.2; Succesul
învăţării -Tehnici de învăţare eficientă: părinţi şi copii învaţă 2 Ianuarie
împreună;

- Motivaţia pentru învăţare: eu – şcoală – comunitate; Februarie


1

4 4.1; -Explorarea meseriilor. Ocarieră individuală sau în echipă. 1 Martie


4.2; Carierea mea

-Tipuri de meserii: exemple, criterii,activităţi principale, 1 Martie


instrumente, condiţii, promovare;

- Marketing personal: concepte, instumente; 1 Aprilie

-Portofoliul meseriilor: imagini, explicaţii, desene; 1 Aptilie

5 5.1; Calitatea vieţii - Stresul şi managementul stresului; 1 Mai


5.2; şi sănătate
-Timpul şi managementul timpului; 1 Mai

- Lucrul în echipă – „ Pastile antistres”; 1 Iunie